Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Тrauma" Том 22, №5, 2021

Back to issue

The historical example of economic effect resulted from complex interagency interaction in pre-emergency medical care for injured in traffic accident

Authors: Процик А.І., Герцен Г.І., Білоножкін Г.Г., Мовчан О.С., Дибкалюк С.В., Остапчук Р.М.
Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Specialist manual

print version


Summary

В роботі висвітлені актуальність проблеми, важливість своєчасної та якісної догоспітальної допомоги потерпілим внаслідок дорожньо-транспортних пригод (ДТП). Мета — показати важливість комплексної міжвідомчої взаємодії в наданні допомоги потерпілим на автомагістралях. Проаналізовані існуючі у світі тактичні схеми надання допомоги потерпілим на догоспітальному етапі. Показані успіхи європейських країн щодо зниження рівня ДТП та їх негативних наслідків порівняно з даними України на сьогодні. Також наведений історичний приклад економічного ефекту від впровадження у 1985 та 1986 роках в УРСР низки заходів та дій щодо удосконалення догоспітальної допомоги потерпілим на автомагістралях. Завдяки впровадженням економія від запобігання втратам на догоспітальному етапі становила 96,85 % від загальних втрат внаслідок смертності постраждалих на автомагістралях. Наведені дані свідчать про необхідність удосконалення універсальної організаційної схеми надання допомоги постраждалим на догоспітальному етапі в Україні, що потребує значної уваги з боку державних структур різного рівня.

The work emphasizes the urgency of this problem, the importance of timely and high-quality pre-hospital assistance to victims of road accidents. The purpose was to show the importance of complex, interagency interactions in helping victims on motorways. The existing different tactical schemes to assist victims at the pre-hospital stage were analyzed. The success of the European countries in reducing the level of road accidents has shown their negative consequences compared to the Ukrainian current indicators. Also, the historical example of the constitutional result from the introduction of several provisions and actions in 1985 and 1986 in the USSR to improve pre-emergency care for the injured on the highways. As a result of the introduction of the provisions, the savings from pre-hospital losses amounted to 96.85 % of the total loss of fatalities on motorways. These data show the need to improve the universal organizational scheme of assistance to victims at the pre-hospital stage in Ukraine, which requires significant attention from state structures of different levels.


Keywords

економічний ефект; впровадження; комплексна своєчасна догоспітальна допомога; дорожньо-транспортні пригоди

economic effect; introduction; complex timely pre-hospital care; traffic accident


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Приказ МЗО и МВД УССР № 580/343 от 20.09.1985 г. «О дополнительных действиях по профилактике ДТП и совершенствованию медицинской помощи пострадавшим». Киев. С. 38. 
2. Процык А.И., Танькут В.А., Гаращенкова Т.Н. Положение о порядке и этапности оказания помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) на догоспитальном этапе. Утверждено МЗ и МВД УССР. Киев. С. 6.
3. Процык А.И. Дорожно-транспортный травматизм (ДТТ) и особенности медицинской помощи потерпевшим на догоспитальном этапе. Дис... канд. мед. наук. Киев, 1989. С. 170. 
4. Доповідь про безпеку дорожнього руху в світі. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ). Женева, 2018. URL: http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2018/en
5. Некрасов В. Смерть на дорозі: що приховує офіційна статистика про ДТП в Україні. Економічна правда (електронна версія журналу). 3 вересня 2018. 
6. Кількість ДТП у світі зростає. Центр громадського здоров’я ВООЗ. 07.03.2019. https://www.epravda.com.ua/, https://phc.org.ua/sites/default/files/styles/stranica_novosti/public/ uploads/news/covers/000/001/404/original/26538f803739b841png?itok=z7POxmCX
7. Лазуткін М.І., Журавель С.М., Журавель М.О. Попередження дорожньо-транспортного травматизму. Технічні науки. 2020. https://doi.org/ 10.32839/2304-5809/2020-2-78-41
8. Процик А.І. Дорожньо-транспортний травматизм (ДТП) — медико-соціальні аспекти проблеми. Київ: Просвіта, 2007. 156 с.
9. Герцен Г.І., Процик А.І., Білоножкін Г.Г., Штонда Д.В. Догоспітальна допомога потерпілим внаслідок ДТП з множинними та поєднаними пошкодженнями. Мат-ли науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми множинних та поєднаних пошкоджень». Київ — Харків, 2012. С. 75-76.
10. Герцен Г.І., Процик А.І., Білоножкін Г.Г., Штонда Д.В. Своєчасність догоспітальної допомоги потерпілим внаслідок ДТП. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. Вип. 22. 2013. С. 302-308.
11. Герцен Г.І., Процик А.І., Мовчан О.С., Білоножкін Г.Г., Штонда Д.В. Підвищення ефективності догоспітальної допомоги постраждалим із політравмою внаслідок дорожньо-транспортних пригод (ДТП). Мат-ли IV з’їзду спеціалістів медицини невідкладних станів та медицини катастроф 31.03–01.04. Вінниця: ТОВ «Меркюрі-Поділ-ля», 2016. С. 26-29.

Back to issue