Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Тrauma" Том 22, №5, 2021

Back to issue

Method to obtain PRP and L-PRP for the use in routine medical practice of orthopedic traumatologist

Authors: Оліфіренко О.І. (1, 2), Герцен Г.І. (1), Мовчан О.С. (1), Сергієнко Р.О. (2), Процик А.І.(1), Остапчук Р.М. (1)
(1) — Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — МЦ «Ортопедія Руслана Сергієнко», м. Київ, Україна

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Specialist manual

print version


Summary

У статті наведено результати експериментального дослідження з вивчення двох способів обробки крові з метою отримання збагаченої тромбоцитами плазми. У зв’язку з широким клінічним використанням збагаченої тромбоцитами плазми в ортопедії і травматології набув актуальності диференційний підхід до використання PRP та L-PRP. Комерційні набори для отримання збагаченої тромбоцитами плазми здебільшого суттєво здорожують процес лікування. До того ж основна увага зосереджена на концентрації тромбоцитів у кінцевому продукті та маркетингових особливостях того чи іншого набору (роздільний гель, форма пробірки, антикоагулянт, активатор і т.д.). Нівелюється роль лейкоцитів в особливостях регенеративного ефекту збагаченої тромбоцитами плазми. Під час роботи кров добровольців оброблялась двома різними способами і вивчався клітинний склад отриманих продуктів. Зразок 1 був для контролю базового клітинного складу крові. Зразок 2 центрифугувався в стерильній пластиковій пробірці, збагачена тромбоцитами плазма забиралась ручним способом. Зразок 3 центрифугувався в стерильному модифікованому ін’єкційному шприці, збагачена тромбоцитами плазма збиралась закрито за рахунок конекторів разом із багатим шаром. За результатами статистичного аналізу, отримані принципові різні біологічні продукти з різною концентрацією тромбоцитів та лейкоцитів. Перший зразок (конт-рольний): концентрація тромбоцитів — (228,69 ± 39,15) × 109/л та лейкоцитів — (5,18 ± 1,32) × 109/л. Другий зразок (пробірка + ручний забір): концентрація тромбоцитів — (429,38 ± 79,92) × 109/л та лейкоцитів — (0,85 ± 0,34) × 109/л. Третій зразок (поршень шприца + закритий вакуумний забір): концентрація тромбоцитів — (541,15 ± 85,49) × 109/л та лейкоцитів — (6,56 ± 1,92) × 109/л. Дані наведені без урахування –12,5% відхилення на розведення цитратом декстрози. Завдяки проведеній роботі лікар ортопед-травматолог має можливість використовувати у своїй практиці максимально прості некомерційні способи отримання PRP та L-PRP залежно від нозології та поставлених клінічних задач.

The paper presents the results of experimental study of two methods for blood processing to obtain platelet-rich plasma (PRP). Due to the widespread clinical use of platelet-rich plasma in orthopedics and traumatology, a differential approach to the use of PRP and leukocyte- and platelet-rich plasma (L-PRP) has become relevant. Most commercial kits for PRP preparation significantly increase the cost of treatment. In addition, the main attention is focused on the concentration of platelets in the final product and the marketing features of a particular kit (separating gel, tube shape, anticoagulant, activator, etc.). The role of leukocytes in the features of the regenerative effect of platelet-rich plasma stays out of focus. The blood of volunteers was processed in two different ways and the cellular composition of the obtained products was analyzed. Sample No. 1 was used as a control for the baseline blood cell composition. Sample No. 2 was centrifuged in a sterile plastic tube, platelet rich plasma was collected manually. Sample No. 3 was centrifuged in a sterile modified syringe, platelet rich plasma was collected using a closed technique by means of connectors together with a rich layer. The results of statistical analysis showed that there were obtained totally different biological products with different concentrations of platelets and leukocytes. The first sample (control) had platelet concentration of (228.69 ± 39.15) × 109/l and leukocyte concentration of (5.18 ± 1.32) × 109/l. In the second sample (tube + manual sampling), platelet concentration was (429.38 ± 79.92) × 109/l and leukocyte concentration — (0.85 ± 0.34) × 109/l. The third sample (syringe plunger + closed vacuum collection) had platelet concentration of (541.15 ± 85.49) × 109/l and leukocytes of (6.56 ± 1.92) × 109/l. The data are given without regard to –12.5% deviation on dilution with citrate dextrose. As the result of the work, orthopedic traumatologists can use the simplest non-commercial methods for obtaining PRP and L-PRP in their practice depending on nosology and clinical tasks.


Keywords

збагачена тромбоцитами плазма; центрифугування; L-PRP

platelet rich plasma; centrifugation; leukocyte- and platelet-rich plasma


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Midwood K.S., Williams L.V., Schwarzbauer J.E. Tissue repair and the dynamics of the extracellular matrix. Int. J. Biochem. Cell. Biol. 2004. 36. 1031-1037.
2. Zhang J., Wang J.H. Platelet-rich plasma releasate promotes differentiation of tendon stem cells into active tenocytes. Am. J. Sports Med. 2010. 38. 2477-2486. 
3. Anitua E. Plasma rich in growth factors: preliminary results of use in the preparation of future sites for implants. Int. J. Oral. Maxillofac. Implants. 1999. 14. 529-535.
4. Whitman D.H., Berry R.L., Green D.M. Platelet gel: an autologous alternative to fibrin glue with applications in oral and maxillofacial surgery. J. Oral. Maxillofac. Surg. 1997. 55. 1294-1299.
5. Castillo T.N., Pouliot M.A., Kim H.J., Dragoo J.L. Comparison of growth factor and platelet concentration from commercial plateletrich plasma separation systems. Am. J. Sports Med. 2011. 39. 266-271.
6. Moojen D.J., Everts P.A., Schure R.M., Overdevest E.P., van Zundert A., Knape J.T. et al. Antimicrobial activity of platelet-leukocyte gel against Staphylococcus aureus. J. Orthop. Res. 2008. 26. 404-410. doi: 10.1002/jor.20519.
7. Wrotniak M., Bielecki T., Gazdzik T.S. Current opinion about using the platelet-rich gel in orthopaedics and trauma surgery. Ortop. Traumatol. Rehabil. 2007. 9. 227-238.
8. McCarrel T.M., Minas T., Fortier L.A. Optimization of leukocyte concentration in platelet-rich plasma for the treatment of tendinopathy. J. Bone Joint. Surg. Am. 2012. 94. e143. doi: 10.2106/JBJS.L.00019.
9. Yiqin Zhou, Jianying Zhang, Haishan Wu, MaCalus V. Hogan, James H.-C. Wang The differential effects of leukocyte-containing and pure platelet-rich plasma (PRP) on tendon stem/progenitor cells - implications of PRP application for the clinical treatment of tendon injuries. Stem Cell Res. Ther. 2015. 6(1). 173. Published online 2015, Sep 15.

Back to issue