Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Газета "Новини медицини та фармації" №13 (770), 2021

Повернутися до номеру

Педагогічна спадщина Миколи Iвановича Пирогова

Автори: Єхалов В.В.
к.м.н., доцент кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО, Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна
Кравець О.В.
д.м.н., доцент кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО, Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна
Лященко О.В.
к.м.н., доцент кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО, Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна

Розділи: Історія медицини

Версія для друку

140 років тому пішов з життя Микола Іванович Пирогов — батько вітчизняної анестезіології, всесвітньо відомий лікар, який своєю самовідданою працею перетворив хірургію на науку. Одночасно він був визначним викладачем і реформатором освіти, фізіологом-експериментатором, патологом, судовим медиком, вихователем, меценатом і громадським діячем [1].
Під час навчання його наставниками стали такі видатні вчені, як Ю.-Х. Лодер, М.Я. Мудров, Є.Й. Мухін, Ф.А. Гільдебрандт. Але майбутній славетний педагог вельми критично оцінював підготовку у стінах Московського університету [2]. На жаль, не всі професори піклувалися про якісне та повноцінне викладання свого предмету, а головне — не мали достатніх наочних засобів для освітньої діяльності (за ...

Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Перельман М.И. Н.И. Пирогов и развитие медицинского образования в России. Сеченовский вестник. 2010. № 1. С. 7-12.
2. Геселевич А.М. Научное, литературное и эпистолярное наследие Николая Ивановича Пирогова. М.: Медгиз, 1956. 262 с.
3. Собраніє литературно-педагогическихъ статей Н.И. Пирогова, вышедшихъ въ управление его Кіевским учебнымъ округомъ (1858–1861). Кіевъ : въ университетской типографіи, 1861. 253 с.
4. Порудоминский В.И. Пирогов. М.: Молодая гвардия, 1965. 304 с.
5. Могилевский Б.Л. Жизнь Пирогова. В кн.: Охотники за истиной. М.: ДЛ, 1968. 240 с.
6. Мазинг Ю.А. Николай Иванович Пирогов: 200 лет жизни в истории России. Пространство и время. 2010. № 2. С. 203-221.
7. Революция педагогической теории и практики в истории человеческого общества: коллективная монография. Под ред. Г.Б. Корнетова. М., 2016. 420 с. 
8. Богуславский М.В. История педагогики: методология, теория, персоналии. М.: ФГНУ ИТИП РАО — Издательский центр ИЭТ, 2012. 434 с.
9. Пирогов Н.И. Вопросы жизни. Дневник старого врача. Сост. А.Д. Тюриков. Иваново, 2008. 427 с.
10. Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочинения. Сост. А.Н. Алексюк, Г.Г. Савенок. М.: Педагогика, 1985. 496 с.
11. Агеева М.Д., Конькина Е.В. Переустройство кадрового обеспечения системы образования, предложенное Пироговым. В мире мудрых мыслей Николая Ивановича Пирогова. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2021. С. 11-12. 
12. Карасевич А.О., Левківський К.М., Карасевич О.О., Шачковська Л.С. Політичні портрети України у ХІХ ст.: Навчальний посібник. Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. 94 с.
13. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца XX в.: Учебное пособие для педагогических учебных заведений. Под ред. А.И. Пискунова. М.: Сфера, 2007. 496 с.
14. Пирогов Н.И. Нужно ли сечь детей и сечь в присутствии других детей? Избранные педагогические сочинения. М.: Педагогика, 1985. С. 102-106.
15. Решетова П.С., Семенов П.А., Соболева И.И., Соболева Е.В. Гуманистическая парадигма воспитания в педагогической концепции Н.И. Пирогова. Вестник Совета молодых ученых и специалистов Челябинской области. 2016. № 4(15). С. 79-81.
16. Егоров С.Ф. Хрестоматия по истории школы и педагогики в России. М.: Просвещение, 1986. 432 с.
17. Микола Іванович Пирогов — видатний хірург, педагог і громадський діяч (до 200-річчя від дня народження): біобібліографічний покажчик. Упоряд.: Пономаренко Л.О., Стельмах Н.А., Пєєва С.П. та ін. Серія «Видатні педагоги світу». К.: Педагогічна думка, 2011. № 7. 124 с.
18. Красновский А.А. Педагогические идеи Н.И. Пирогова. М.: Учпедгиз, 1949. 182 с. 

Повернутися до номеру