Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 17, №2, 2021

Повернутися до номеру

Комплаєнс до лікування левотироксином хворих на гіпотиреоз під час пандемічної ери SARS-CoV-2

Автори: Satilmis Bilgin, Burcin Meryem Atak Tel, Tuba Taslamacioglu Duman, Ozge Kurtkulagi, Gizem Bakir Kahveci, Tugrul Sagdic, Gulali Aktas
Abant Izzet Baysal University Hospital, Department of Internal Medicine, Bolu, Turkey

Рубрики: Ендокринологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Гіпотиреоз потребує замісної терапії левотироксином (L-T4), щоб підтримувати в пацієнтів стан еутиреозу. Кількість госпіталізацій з приводу хронічних захворювань зменшилась протягом ери COVID-19. Мета дослідження — встановити частоту госпіталізацій пацієнтів з гіпотиреозом під час пандемії COVID-19 порівняно з аналогічним періодом часу в 2019 році. Матеріали та методи. Дослідження було проведене серед пацієнтів, які звернулись у відділення внутрішньої медицини університетської лікарні Abant Izzet Baysal та отримували замісну терапію L-T4 внаслідок гіпотиреозу. 108 пацієнтів з гіпотиреозом були включені в дослідження, підписавши інформаційну згоду. Пацієнти були розділені на дві групи відповідно до прихильності до лікування: хворі, які відповідали вимогам лікування, і хворі, які не дотримувались режиму лікування. Результати. Рівень тирео­тропного гормона (ТТГ) перед включенням у дослідження у групі осіб, які відповідали вимогам лікування, був вірогідно нижчим, ніж у групі хворих, які не дотримувались режиму лікування (p < 0,001). При цьому рівень вільного тироксину (вТ4) серед пацієнтів першої групи був вірогідно вищим, ніж в осіб другої групи (p = 0,04). Медіана нерегулярного прийому левотироксину становила 35 (10–90) днів у групі осіб, які не відповідали вимогам лікування, і 0 (0–0) днів у групі осіб, які відповідали вимогам лікування (p < 0,001). Кількість днів, коли левотироксин використовувався нерегулярно, вірогідно позитивно корелювала з останнім значенням ТТГ (r = 0,564, p < 0,001) та негативно — з останнім значенням вT4 (r = –0,492, p < 0,001). Середній об’єм еритроцитів (MCV) у хворих першої та другої груп становив 85 (69,1–97,5) та 89 (66–96,6) фл відповідно (p = 0,03). Ретроспективний характер та порівняно невелика кількість досліджуваних були двома основними обмеженнями проведеного дослідження. Висновки. Дотримання режиму лікування є дуже важливим для досягнення стану еутиреозу в пацієнтів з гіпотиреозом під час пандемії COVID-19. Підвищений рівень MCV може передбачати невідповідність лікування у хворих на гіпотиреоз.

Background. Hypothyroidism requires treatment with levothyroxine (L-T4) to keep patients euthyroid. The rate of hospital admissions for chronic conditions decreased during COVID-19 era. We aimed to observe whether hospital admissions of the patients with hypothyroidism decreased during COVID-19 compared to the same time period in 2019. We also aimed to find out the rate of treatment compliance in subjects with hypothyroidism during pandemic era. Materials and methods. This cross-sectional study was performed on patients who applied to Internal Medicine Department of Abant Izzet Baysal University Hospital, and who received L-T4 replacement therapy due to hypothyroidism. 108 hypothyroidism patients were included in the study with their consent forms. The patients were divided into 2 groups according to the treatment compliance; either as compliant or incompliant patients. Results. The last TSH level of compliant group was significantly lower than incompliant group (p < 0.001). The last fT4 level of the compliant group was significantly higher than that of the incompliant group (p = 0.04). The median of the LT-4 treatment used irregularly was 35 (10–90) days in incompliant group and was 0 (0–0) days in compliant group (p < 0.001). The number of irregularly L-T4 used days was significantly positively correlated with last TSH value (r = 0.564, p < 0.001), and negatively correlated with last FT4 value (r = –0.492, p < 0.001). Mean corpuscular volume (MCV) of the compliant and incompliant groups were 85 (69.1–97.5) fL and 89 (66–96.6) fL, respectively (p = 0.03). Retrospective nature and relatively small study population are two main limitations of our study. Conclusions. Compliance to treatment is very important to achieve euthyroid hormone levels in patients with hypothyroidism during COVID-19 pandemic. Elevated MCV levels could predict incompliance to treatment in hypothyroidism.


Ключові слова

гіпотиреоз; левотироксин; комплаєнс; тиреотропний гормон

hypothyroidism; levothyroxine; compliance; thyroid stimulation hormone

Introduction

Hypothyroidism is characterized with elevated thyroid stimulation hormone (TSH) and decreased free thyroxine (FT4) levels [1]. Subclinical and overt hypothyroidism is defined with a TSH level of 4.5–9.9 mU/L and higher than 10 mU/L, respectively [2, 3]. The incidence of the disease increases with age and is more common in women [4]. Causes of primary hypothyroidism include autoimmunity, drug use which impairs thyroid functions, radioiodine therapy, and elderly individuals who do not have a history of thyroid surgery [5, 6]. 
Thyroid stimulating hormone (TSH) is secreted from the pituitary gland and the TSH level and FT4 level are inversely proportional to the logarithm [7]. The slightest change in serum FT4 level can result in significant changes in the TSH level [8]. The laboratory reference range is generally defined as within the 95% confidence limits of a population with normal thyroid hormone tests. In some sources, the lower limit of TSH is stated as 0.2–0.4 mU/L and the upper limit as 2.4–4.2 mU/L [7, 8]. 
When the diagnosis of hypothyroidism is confirmed, levothyroxine (L-T4) treatment is initiated and should be continued for lifelong [9, 10]. Abnormal TSH levels are associated with an increased risk of cardiovascular disease [2, 3, 11, 12]. L-T4 is one of the most used drugs in the world [13]. Treatment with L-T4 should be individualized to keep patients euthyroid. Reference ranges may differ in different societies [14]. After the patients became euthyroid with L-T4 replacement therapy, TSH and FT4 levels should be checked every 6–12 months and hormone levels should be kept in the reference range [2, 3]. The treatment is individualized by dose adjustment with L-T4 replacement therapy. It is well tolerated by patients and compliance is generally very good [2, 3, 15]. 
The rate of hospital admissions for chronic conditions decreased during COVID-19 era [16, 17]. Therefore, we aimed to observe whether hospital admissions of the patients with hypothyroidism decreased during COVID-19 compared to the same time period in 2019. We also aimed to find out the rate of treatment compliance in subjects with hypothyroidism during pandemic era. Finally, we studied possible laboratory indicators of treatment incompliance in this population. 

Methods

Study population

This cross-sectional study was performed on patients who applied to Internal Medicine Department of Abant Izzet Baysal University Hospital, and who received L-T4 replacement therapy due to hypothyroidism. Ethics committee approval of the institution was obtained (Decision No: 2020/205). 108 hypothyroidism patients were included in the study with their consent forms. Patients who applied to internal medicine clinics with medication, hypothyroidism control and/or other complaints, who were known to have a diagnosis of hypothyroidism before and who received L-T4 replacement therapy for at least 1 year were included in the study. Patients using L-T4 for less than 1 year, patients with a diagnosis Hashimoto’s thyroiditis but not using L-T4, patients using L-T4 incompliantly before pandemic period, patients with hyperthyroidism, acute thyroiditis, subacute thyroiditis, Riedel thyroiditis, patients with thyroid malignancy, pregnant women, who take L-T4 after a meal were excluded from the study (14 patients).
In our country, starting from March 2020 of SARS-CoV-2 to occur, due to the fear of being infected with the coronavirus patients in 2020 March, April and May were asked if they compliantly use the L-T4 replacement therapy. The patients were divided into 2 groups according to the treatment compliance; either as compliant or incompliant patients. 

Laboratory analyses

General characteristics (age, sex, height, weight), chronic diseases and medications and laboratory data of the participants, including TSH, FT4, white blood cell count (WBC), neutrophil count (NEU), lymphocyte count (LYM), eosinophil count (EOS), hemoglobin (Hb), hematocrit (HTC), mean corpuscular volume (MCV), red cell distribution width (RDW), platelet count (PLT), mean platelet volume (MPV), platelet distribution width (PDW), blood urea, serum creatinine and glomerular filtration rate were recorded. Height and weight of the patients were measured, and BMI was calculated by weight (kg)/height (m2) formula.

Statistical analyses

All data were analyzed by SPSS software (SPSS 16.0 for Windows, IBM Co., Chicago, IL, USA). Kolmogorov-Smirnov test was used to examine the distribution of study parameters between the groups. Comparison of homogeneous parameters was performed by independent samples t test and expressed as Mean ± SD while non-homogeneous parameters were compared by Mann-Whitney U test and expressed as Median (Min-max). The Chi-Square Test was used to compare categorical variables between the groups and these variables were expressed as percentage. The correlation between study variables were evaluated by Pearson’s correlation analysis test. Statistical significance was set on a p value lower than 0.05. 

Results

The number of admissions with a diagnosis of hypothyroidism between March to May in 2020 was 159 and was significantly reduced compared to the same time period in 2019, which was 504 means that nearly 69 % reduced. After exclusion criteria applied, a total of 94 subjects; 65 (69.14 %) in compliant and 29 (30.86 %) in incompliant group were included to the study. 82 of subjects were women and 12 were men. 57 (88 %) of the compliant subjects were women and 8 (12 %) of them were men, while 25 (86 %) of the incompliant subjects were women and 4 (14 %) were men (p = 0.84). The ages of compliant and incompliant groups were 54 (19–87) and 46.5 (19–68), respectively (p = 0.049). 
Daily L-T4 doses in compliant and incompliant groups were 100 (25–300) mcg and 100 (25–150) mcg (p = 0.52). The initial TSH level of the compliant group was 1.17 (0.01–100) mIU/L and was significantly lower than that of the incompliant group (3.9 (0.05–40) mIU/L) (p < 0.001). The initial fT4 level of the compliant group (1.03 (0.7–1.45) ng/dl) was significantly higher than that of the incompliant group (0.93 (0.62–1.32) ng/dl) (p = 0.024). The last TSH level of compliant group was 1.19 (0.01–10.4) mIU/L and significantly lower than incompliant group (6.56 (0.76–100) mIU/L) (p < 0.001). The last fT4 level of the comp–liant group was 1.12 (0.68–1.65) ng/dl and was significantly higher than that of the incompliant group (0.89 (0.55–1.27) ng/dl) (p = 0.04). The median of the LT-4 treatment used irregularly was 35 (10–90) days in incompliant group and was 0 (0–0) days in compliant group (p < 0.001). 
Neutrophil count of the compliant and incompliant groups was 4.07 (1.76–9.73) k/mm3 and 4.17 (2.82–6.44) k/mm3, respectively (p = 0.049). Lymphocyte count of the compliant and incompliant groups were 2 (0.86–4.08) k/mm3 and 2.36 (0.9–3.29) k/mm3, respectively (p = 0.02). Mean corpuscular volume (MCV) of the compliant and incompliant groups were 85 (69.1–97.5) fL and 89 (66–96.6) fL, respectively (p = 0.03). Hb, Hct, PLT, WBC, EOS, RDW, PDW, MPV, blood urea, creatinine and glomerular filtration rate of the compliant and incompliant groups were not statistically different (p > 0.05 for all).
The number of irregularly L-T4 used days was significantly positively correlated with last TSH value (r = 0.564, p < 0.001), and negatively correlated with last FT4 value (r = –0.492, p < 0.001). The last TSH level higher than 1.84 mIU/L has 90 % sensitivity and 71 % specificity in detecting treatment incompliance (Fig. 1). Moreover, the last FT4 level higher than 0.96 ng/dl has 81 % sensitivity and 69 % specificity in detecting treatment compliance (Fig. 2).
Sixty of 65 (92.3 %) subjects in compliant group were reached euthyroid level and 5 (7.7 %) remained hypothyroid, while 9 of 29 (31 %) subjects in incompliant group reached euthyroid level and 20 (69 %) remained hypothyroid (p < 0.001).

Discussion

Striking results of present study are: a) the number of the hospital admissions of the patients with hypothyroidism was significantly reduced in 2020 compared to the same time period in 2019; b) both the initial and the last TSH levels were lower in compliant group compared to the incompliant group; c) both the initial and the last FT4 levels were higher in compliant group compared to the incompliant group; d) MCV, neutrophil and lymphocyte counts were significantly lower in compliant group compared to the incompliant group; e) significantly more subjects reached euthyroid hormone levels in compliant group compared to the incompliant group. 
The fear of being infected with novel coronavirus, SARS-CoV-2, is the main obstacle for the mediocre admissions of the patients with chronic conditions. Authors observed the admissions to dermatology clinic during April and May in 2019 and compared to the admissions in the same time period in 2020 in a novel study from China and reported that admissions in 2020 were nearly 61 % reduced compared to the admissions in 2019 [18]. Moreover, A.B. Silva et al. studied the subjects with obstructive pyelonephritis before and during COVID-19 pandemic and reported that subjects during COVID-19 era presented to the healthcare facilities later, have higher rates of perirenal abscess and other complications and stayed in hospital longer than the subjects before pandemic [19]. Authors studied the effects of COVID-19 on cardiovascular mortality and cardiac catheterization activity in Germany and concluded that catheterization activities were decreased and cardiovascular mortality was incremented during lockdown of the country [20]. In another study, it has been reported that hospital admissions due to cardiovascular events were significantly reduced during COVID-19 outbreak [21]. Emergency admissions to the trauma services were also reduced by 26–37 % as reported in a study from United Kingdom [22]. The rate of the admissions due to trauma during March-April 2019 and compared to the rates in same time period in 2020 in Ireland and a 40 % reduction in 2020 has been found [23]. In 2020, hospital admissions in March and April were reduced down to the 23 % of the admissions observed in January and February in Malta [24]. In present study, we found that hospital admissions due to hypothyroidism were 69 % decreased in 2020 compared to the same time period in 2019. 
Medicare seek is not negligible for all causes of hospital admissions. For instance, hospital admission is inevitable for patients with severe cardiovascular or neurovascular conditions. Hospital admissions due to myocardial infarction and stroke was remained unchanged while admissions due to unstable angina pectoris and heart failure were reduced during COVID-19 pandemic as reported in a recent study from Germany [21]. Since severe clinical picture related to the hypothyroidism is rare, admissions of the patients with hypothyroidism were reduced sharply in pandemic era in our study. 
Adherence to the treatment has pivotal role in the success of the management of the chronic diseases. Therefore, these conditions are well controlled in patients with treatment compliance. More patients were compliant to the treatment in well controlled hypertension group compared to the poorly controlled hypertension group in a recent analysis [25]. Indeed, in present study, less subjects reached euthyroid hormone levels in incompliant group compared to the compliant group. Moreover, TSH levels were lower and FT4 levels were higher in compliant group compared to the incompliant subjects in present report. These laboratory results could be the reflection of inadequate adherence to the LT4 treatment. 
The MCV levels were lower in compliant group than those in incompliant group. Hypothyroidism is associated with macrocytosis [26]. Incompliant group were tender to remain hypothyroid than compliant group in present study. Therefore, MVC levels could be detected higher in this group compared to compliant subjects. Neutrophil and lymphocyte counts were also lower in compliant group than incompliant patients. However, it is unclear whether these laboratory results were coincidental or caused by an underlying hematopoiesis mechanism, which should be elucidated. 
Retrospective nature and relatively small study population are two main limitations of our study. However, to the best of our knowledge, this is the first study in literature analyzed admissions of the hypothyroid patients during COVID-19 pandemic and association between treatment compliance and reaching euthyroid hormone levels.
In conclusion, we think that compliance with treatment is very important to achieve euthyroid hormone levels in patients with hypothyroidism during COVID-19 pandemic. Moreover, elevated MCV levels could predict incompliance with treatment in hypothyroid subjects. 
 
Received 16.01.2021
Revised 25.02.2021
Accepted 02.03.2021

Список літератури

 1. McDermott M.T. Hypothyroidism. Ann. Intern. Med. 2020. 173(1). ITC1-ITC16. doi: 10.7326/AITC202007070. 
 2. Garber J.R., Cobin R.H., Gharib H., Hennessey J.V., Klein I., Mechanick J.I., Pessah-Pollack R. et al.; American Association of Clinical Endocrinologists and American Thyroid Association Taskforce on Hypothyroidism in Adults. Clinical practice guidelines for hypothyroidism in adults: cosponsored by the American Association of Clinical Endocrinologists and the American Thyroid Association. Endocr. Pract. 2012. 18(6). 988-1028. doi: 10.4158/EP12280.GL.
 3. Cooper D.S., Biondi B. Subclinical thyroid disease. Lancet. 2012. 379. 1142-1154. doi: 10.1016/s0140-6736(11)60276-6.
 4. Leng O., Razvi S. Hypothyroidism in the older population. Thyroid Res. 2019. 12. 2. doi: 10.1186/s13044-019-0063-3. 
 5. Ingoe L., Phipps N., Armstrong G., Rajagopal A., Kamali F., Razvi S. Prevalence of treated hypothyroidism in the community: analysis from general practices in north-East England with implications for the United Kingdom. Clin. Endocrinol. 2017. 87. 860-864. doi: 10.1111/cen.13440.
 6. Brown S.J., Bremner A.P., Hadlow N.C., Feddema P., Leedman P.J., O’Leary P.C. et al. The log TSH-free T4 relationship in a community-based cohort is nonlinear and is influenced by age, smo–king and thyroid peroxidase antibody status. Clin. Endocrinol. 2016. 85. 789-796. doi: 10.1111/cen.13107.
 7. Razvi S., Bhana S., Mrabeti S. Challenges in Interpre–ting Thyroid Stimulating Hormone Results in the Diagnosis of Thyroid Dysfunction. J. Thyroid. Res. 2019. 2019. 4106816. doi: 10.1155/2019/4106816. 
 8. Fitzgerald S.P., Bean N.G. Thyroid stimulating hormone (TSH) autoregulation reduces variation in the TSH response to thyroid hormones. Temperature (Austin). 2018. 5(4). 380-389. doi: 10.1080/23328940.2018.1513110.
 9. Hennessey J.V., Espaillat R. Current evidence for the treatment of hypothyroidism with levothyroxine/levotriiodothyronine combination therapy versus levothyroxine monotherapy. Int. J. Clin. Pract. 2018. 72(2). e13062. doi: 10.1111/ijcp.13062. 
 10. Jonklaas J., Bianco A.C., Bauer A.J., Burman K.D., Cappola A.R., Celi F.S., Cooper D.S. et al.; American Thyroid Asso–ciation Task Force on Thyroid Hormone Replacement. Guidelines for the treatment of hypothyroidism: prepared by the american thyroid association task force on thyroid hormone replacement. Thyroid. 2014. 24(12). 1670-751. doi: 10.1089/thy.2014.0028. 
 11. Taylor P.N., Razvi S., Pearce S.H., Dayan C.M. Clinical review: A review of the clinical consequences of variation in thyroid function within the reference range. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2013. 98(9). 3562-71. doi: 10.1210/jc.2013-1315. 
 12. Biondi B. The normal TSH reference range: what has changed in the last decade? J. Clin. Endocrinol. Metab. 2013. 98. 3584-3587. doi: 10.1210/jc.2013-2760.
 13. Cerqueira C., Knudsen N., Ovesen L., Laurberg P., Perrild H., Rasmussen L.B., Jørgensen T. Doubling in the use of thyroid hormone replacement therapy in Denmark: association to iodization of salt? Eur. J. Epidemiol. 2011. 26(8). 629-35. doi: 10.1007/s10654-011-9590-5. 
 14. Hoermann R., Midgley J.E. TSH Measurement and Its Implications for Personalised Clinical Decision-Making. J. Thyroid Res. 2012. 2012. 438037. doi: 10.1155/2012/438037.
 15. Chen Y., Tai H.Y. Levothyroxine in the treatment of overt or subclinical hypothyroidism: a systematic review and meta-ana–lysis. Endocr. J. 2020. 67(7). 719-732. doi: 10.1507/endocrj.EJ19-0583. 
 16. De Filippo O., D’Ascenzo F., Angelini F. et al. Reduced Rate of Hospital Admissions for ACS during Covid-19 Outbreak in Nor–thern Italy. N. Engl. J. Med. 2020. 383. 88-89. doi: 10.1056/–NEJMc2009166. 
 17. Mafham M.M., Spata E., Goldacre R. et al. COVID-19 pandemic and admission rates for and management of acute coronary syndromes in England. Lancet. 2020. 396. 381-389. doi: 10.1016/s0140-6736(20)31356-8.
 18. Zhang Y., Wen J., Alamgir M., Xie J., Jing H., Fang M., Wang J. et al. Impact of the COVID-19 pandemic on inpatient dermatology: a multicentre study from Hubei, China. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 2021. 35(3). e179-e181. doi: 10.1111/jdv.17041. 
 19. Silva A.B., Freschi G., Carrera R.V., Astolfi R.H., Berti F.F., Gattas N., Meller A. COVID-19 pandemic impact on clinical outcomes of patients with obstructive pyelonephritis. Int. Urol. Nephrol. 2020 Nov 21. 1-7. doi: 10.1007/s11255-020-02708-3. 
 20. Nef H.M., Elsässer A., Möllmann H., Abdel-Hadi M., Bauer T., Brück M., Eggebrecht H. et al.; CoVCAD — Study Group. Impact of the COVID-19 pandemic on cardiovascular mortality and catherization activity during the lockdown in central Germany: an observational study. Clin. Res. Cardiol. 2021. 110(2). 292-301. doi: 10.1007/s00392-020-01780-0. 
 21. Stöhr E., Aksoy A., Campbell M., Al Zaidi M., Öztürk C., Vorloeper J. et al. Hospital admissions during Covid-19 lock-down in Germany: Differences in discretionary and unavoidable cardiovascular events. PLoS ONE. 2020. 15(11). e0242653. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242653 
 22. Karia M., Gupta V., Zahra W. et al. The effect of COVID-19 on the trauma burden, theatre efficiency and training opportunities in a district general hospital: planning for a future outbreak. Bone & Joint Open. 2020. 1. 494-499. doi: 10.1302/2633-1462.18.bjo-2020-0074.r1.
 23. Fahy S., Moore J., Kelly M. et al. Analysing the variation in volume and nature of trauma presentations during COVID-19 lockdown in Ireland. Bone & Joint Open. 2020. 1. 261-266. doi: 10.1302/2046-3758.16.bjo-2020-0040.r1.
 24. Grech V., Borg D., Agius S., Scherb H. Sharp decline in acute and elective hospital attendances and admissions due to COVID-19 in Malta (Q1 2020) — A population-based study. Early Hum. Dev. 2020. 105250. doi: 10.1016/j.earlhumdev.2020.105250. 
 25. Atik F., Aktas G., Kocak M.Z., Erkus E., Savli H. Analysis of the Factors Related to the Blood Pressure Control in Hypertension. J. Coll. Physicians Surg. Pak. 2018. 28(6). 423-426. doi: 10.29271/jcpsp.2018.06.423.
 26. Erdogan M., Kösenli A., Ganidagli S., Kulaksizoglu M. Characteristics of anemia in subclinical and overt hypothyroid patients. Endocr. J. 2012. 59(3). 213-20. doi: 10.1507/endocrj.ej11-0096.

Повернутися до номеру