Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Біль. Суглоби. Хребет" Том 10, №1, 2020

Повернутися до номеру

Вітаємо з ювілеєм! О.В. Синяченку — 70 років

У січні 2020 року виповнилося 70 років із дня народження відомого українського лікаря й вченого Олега Володимировича Синяченка — доктора медичних наук (1989 рік), професора (з 1990 року), члена-кореспондента НАМН України (з 2002 року), академіка АН вищої освіти України (з 1998 року), заслуженого діяча науки та техніки України (2011 рік), лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки (2014 рік).
О.В. Синяченко народився 12 січня 1950 року в м. Донецьку, де закінчив із відзнакою медичний інститут, працював практичним лікарем, викладачем і деканом факультету в аlma mater, а з 1991 року обіймає посаду завідувача кафедри внутрішньої медицини Донецького національного медичного університету. О.В. Синяченко створив відому терапевтичну й ревматологічну наукову школу країни, під його керівництвом виконані 80 дисертаційних робіт (12 докторських і 68 кандидатських), з яких 46 дисертацій присвячені проблемам артрології. 2 учня є членами НАМН України.
О.В. Синяченко — автор понад 1300 наукових праць, серед яких 84 книги (55 наукових монографій та 29 підручників і навчальних посібників), понад 800 статей у вітчизняних та закордонних журналах, 40 патентів та авторських свідоцтв на винаходи.
Будучи науковим директором Міжнародного медичного фізико-хімічного центру, О.В. Синяченко спільно з ученими Європи розробив і впровадив принципово нові біофізичні методи дослідження в артрологічну практику, а результати подав у книгах «Dynamic surface tensiometry in medicine» (Amsterdam: Elsevier, 2000) та «Interfacial rheology» (Brill: Leiden-Boston, 2009).
Низка монографій О.В. Синяченка стосується питань артрології, серед яких «Немедикаментозне лікування хвороб суглобів», «Дослідження суглобів», «Подагра», «Патологія серця при артритах», «Медична ре-абілітація в артрології», «Хвороба Рейтера», «Фізико-хімічні властивості біологічних рідин в ревматології», «Адсорбційно-реологічні властивості біологічних рідин в артрології», «Нові методи базисної терапії ревматоїдного артриту», «Остеоартроз у шахтарів», «Суглобовий синдром в практиці сімейного лікаря», «Метали при остеоартрозі», «Мікроелементоз при патології опор но-рухового апарата», «Діагностика і лікування хвороб суглобів».
О.В. Синяченко є членом наукових асоціацій США (з 1996 року) та Німеччини (з 2000 року), членом редакційних колегій 7 журналів (у тому числі журналу «Біль. Суглоби. Хребет»), нагороджений почесними відзнаками НАМН України, МОЗ України, інших міністерств, а також Донецької обласної адміністрації. Талановитого вченого й лікаря завжди відрізняли любов до людей, життєвий гумор та наполеглива праця.
Українська ревматологічна асоціація, Українська асоціація ортопедів-травматологів, Українська асоціація остеопорозу, редакційна колегія журналу «Біль. Суглоби. Хребет» вітають Олега Володимировича Синяченка з чудовим ювілеєм, бажають міцного здоров’я, подальшої наснаги й всіляких успіхів у науковій, лікарській та педагогічній діяльності.


Повернутися до номеру