Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"News of medicine and pharmacy" №2 (714), 2020

Back to issue

БПР: скільки балів і за що нараховується лікарям

БПР — безперервний професійний розвиток для лікарів. Завдяки йому медики можуть постійно вдосконалювати свої знання та вміння, а також використати отримані бали для власної атестації. Вільний вибір тем, заходів, формату навчання й надавачів освітніх послуг — замість стандартного навчання для проформи. Упродовж року лікар має набрати щонайменше 50 балів БПР. Кількість балів залежить від формату заходу. Розповідаємо, скільки балів і за що можуть отримати лікарі.
Цього року всім лікарям необхідно буде внести до особистого освітнього портфоліо щонайменше 50 балів безперервного професійного розвитку. Для тих, хто атестується у 2020 році, це можуть бути бали, отримані у 2019 або 2020 році. Для лікарів, які значно перевищують кількісні і якісні вимоги до БПР, існує можливість позачергового отримання вищої категорії.

Критерії нарахування балів безперервного професійного розвитку

Формальна освіта
- Присвоєння кваліфікації «лікар-спеціаліст» відповідної лікарської спеціальності
У рік присвоєння кваліфікації в Україні нараховується 50 балів. Якщо кваліфікація присвоюється в інших країнах — 100* балів. Для підтвердження надається сертифікат або диплом.
- Здобуття освітньо-наукового та наукового рівнів вищої освіти галузі знань «Охорона здоров’я» (доктор філософії, доктор наук)
Бали нараховуються у рік захисту дисертації. 50 балів — за захист в Україні та 100* балів — за захист в інших країнах. Для підтвердження необхідно надати диплом.
Неформальна освіта
- Підвищення кваліфікації
На циклах тематичного удосконалення в закладах (на факультетах) післядипломної освіти, у тому числі за змішаною (денною і дистанційною) формою освіти, лікар за 1 тиждень навчання може отримати 25 балів. Якщо навчання триває 2 тижні та більше, нараховується 50 балів. Навчання на курсах стажування в закладах (на факультетах) післядипломної освіти оцінюється в 50 балів. Для підтвердження медик надає посвідчення або свідоцтво.
- Навчання або медичне стажування в закладі вищої освіти/закладі охорони здоров’я за межами закладу, де працює фахівець
За таке навчання або стажування в Україні нараховуються 3 бали за день, водночас не більше 25 балів за рік до щорічного мінімуму у 50 балів. Якщо навчання або стажування відбувається в інших країнах — 5* балів за день без обмежень щодо частки в щорічному мінімумі балів. Для підтвердження заходів в Україні лікар має надати відрядження та копію наказу про зарахування на стажування. Для підтвердження заходів в інших країнах — сертифікат або диплом із програмою стажування.
Інформальна освіта
- Науково-практичні конференції, конгреси, симпозіуми
За участь в одноденному заході в Україні зараховується 5* балів, у заході тривалістю 2 дні та більше — 10* балів, стендову доповідь — 20 балів, усну доповідь — 30 балів. Участь у заходах за кордоном оцінюється вище. Лікар отримає за одноденний захід за межами України 10* балів, за захід тривалістю 2 дні та більше — 20* балів, за стендову доповідь — 50* балів, за усну доповідь — 70* балів. Одна й та сама доповідь повторно не враховується. Рекламні доповіді не враховуються. Участь у заході необхідно підтвердити сертифікатом або дипломом про участь. Доповідь підтверджується програмою події і/або публікацією в матеріалах заходу.
- Професійний розвиток за дистанційною формою навчання з використанням електронних навчальних ресурсів
Навчаючись он-лайн, лікар може отримати 1 бал за 2 години україномовних курсів або відповідно до кількості балів у сертифікаті — за англомовні курси. Максимальна кількість балів за такі дистанційні курси не обмежена. Водночас кількість балів, що враховуються до обов’язкового щорічного мінімуму, не має перевищувати 15 балів для україномовних і 20 балів — для англомовних курсів. Для підтвердження лікарю необхідно надати сертифікат.
- Навчання на симуляційних тренінгах або тренінгах з оволодіння практичними навичками, у тому числі під час науково-практичних конференцій, симпозіумів, з’їздів, конгресів
За одноденний захід в Україні лікарю нараховується 15* балів, в інших країнах — 20* балів. За захід тривалістю 2 дні та більше в Україні — 25* балів, за кордоном — 30* балів. На підтвердження лікар має надати сертифікат або диплом.
- Тематичне навчання (фахові школи, семінари, майстер-класи тощо)
Участь в одноденному заході в Україні оцінюється в 10* балів, а в інших країнах — 15* балів, у заході тривалістю 2 дні та більше в Україні — 20* балів, за межами України — 25* балів. Щоб підтвердити участь, лікар має надати сертифікат або диплом.
- Публікація статті або огляду в журналі з імпакт-фактором
Така публікація в українських виданнях з імпакт-фактором оцінюється у 20 балів, в іноземних виданнях англійською мовою — 30* балів. На підтвердження надається бібліографічна довідка.
Указані критерії нарахування балів БПР передбачені додатком 5 до Порядку проведення атестації лікарів, затвердженого наказом МОЗ від 22 лютого 2019 року № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів».

Як відбувається атестація

Процедуру атестації було спрощено, а бюрократичні вимоги й корупційні ризики мінімізовано. Лікар НЕ має подавати звіт про професійну діяльність за останні 3 роки. Замість 20 сторінок формальних показників лікарі мають надати індивідуальне освітнє портфоліо на 1 сторінку. Співбесіду з атестаційною комісією було також скасовано.
Лікар щороку записує в освітнє портфоліо своє навчання та засвідчує його в керівника свого закладу.
Щорічна перевірка особистих освітніх портфоліо планується з 2021 року — щороку для перевірки облікованих балів лікар має надсилати своє портфоліо в атестаційну комісію до 1 березня.
Якщо дані про перебіг БПР сфальсифіковано, то лікарю буде відмовлено в атестації.
Підтвердження категорії відбувається раз на 5 років, атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії можна проходити частіше.
Для атестації лікар за 2 місяці до початку роботи комісії надає:
- письмову заяву;
- копію диплома про освіту, трудову книжку, сертифікат лікаря-спеціаліста й посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії;
- атестаційний листок;
- особисте освітнє портфоліо з результатами БПР;
- копії документів, що підтверджують обліковані бали БПР. 
Для підтвердження справжності внесених даних лікарю необхідно з’явитись з оригіналами сертифікатів та інших документів у день атестації. У майбутньому передбачається, що процедура атестації буде електронною. 

 
Ефективна та безпечна терапія гострого кашлю й запальних захворювань дихальних шляхів
Терапевтична ефективність препарату Евкабал® сироп обумовлена дією чебрецю (тим’яну) та подорожника. При цьому протизапальна, секретолітична, протимікробна й обволікаюча дії чебрецю посилюються завдяки властивостям подорожника, при використанні якого зменшується подразнення й усувається запальний процес.
Екстракт чебрецю завдяки наявності в його складі фітонцидів і фенолів (тимолу й карвакролу) має бактерицидну дію відносно кокової мікрофлори та бактеріостатичну — відносно грамнегативних бактерій. Крім того, феноли мають певну активність щодо антибіотикорезистентної мікробної флори, у тому числі щодо L-форм і грибів. Мінімальний вміст фенолів у розчині забезпечує антибактеріальну та протигрибкову дію, що дуже важливо під час тривалого лікування антибіотиками.
Відхаркувальна й секретолітична дії ефірної олії і флавоноїдів чебрецю обумовлені ферментуванням густого в’язкого секрету й підвищенням рухливої активності війчастого епітелію. Здебільшого ефект залежить від властивості поверхнево активної ефірної олії змінювати колоїдний стан мокротиння. Спазмолітичний ефект флавоноїдів забезпечує помірну бронходилатацію, полегшення дихання, особливо його експіраторної фази.
Рослинні муцини подорожника сприяють захисту ушкодженої слизової оболонки бронха від подразнення. При атрофічному ураженні трахеї і бронхів зменшується сухий, непродуктивний кашель. Фармакологічна дія фітонцидів і фенолів полягає в розрідженні й розчиненні бронхіального секрету, посиленому його виведенні війчастим епітелієм, послабленні катаральних проявів у респіраторних шляхах, протимікробній дії і захисті слизової оболонки від подразнення.
Евкабал® сироп — один із небагатьох препаратів, який офіційно дозволений для лікування кашлю у дітей з 1 року, що свідчить про його високий профіль безпеки! 


Back to issue