Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Біль. Суглоби. Хребет" Том 9, №4, 2019

Повернутися до номеру

Ювілеї

Вітаємо
Владислава Володимировича Поворознюка!

22 жовтня 65-річчя від дня народження відзначив Владислав Володимирович Поворознюк, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, головний редактор журналу «Біль. Суглоби. Хребет», керівник відділу клінічної фізіології і патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна; президент Української асоціації остеопорозу, президент Української асоціації менопаузи, андропаузи і захворювань кістково-м’язової системи, член правління Міжнародної асоціації остеопорозу (IOF), президент Українського підрозділу EVIDAS, віцеголова Наукового медичного товариства геронтологів і геріатрів України, Української асоціації ревматологів, член правління Української асоціації ортопедів-травматологів, член Міжнародних асоціацій ACR, ECTS, EMAS, EULAR, ISCD, ISSAM, OARSI, SICOT, головний редактор журналів «Проблеми остеології» й «Міжнародний остеологічний журнал», член редколегій журналів «Проблеми старіння і довголіття», «Gerontechnology», «Gerontologija», «Medix. Antiaging», «Український ревматологічний журнал», «Ортопедія, травматологія та протезування» та інших.

На сьогодні сфера наукових інтересів професора В.В. Поворознюка охоплює питання епідеміології, патогенезу, діагностики, профілактики та лікування захворювань опорно-рухового апарату, його вікових змін та особливостей перебігу при супутній патології різних органів і систем. Професор В.В. Поворознюк є одним із провідних науковців України та світу. Підтверджують це активна науково-дослідницька, науково-організаційна та практична робота, численні відзнаки та нагороди В.В. Поворознюка.

У 1993 році під керівництвом В.В. Поворознюка вперше в Україні розпочаті та проводяться до сьогодні епідеміологічні дослідження щодо остеопорозу та його ускладнень у різних категорій населення. Уперше визначено поширеність остеопорозу та його ускладнень у населення України, його вікові та статеві особливості, визначено вплив екзогенних та ендогенних чинників на стан кісткової тканини. Уперше запропоновані нові діагностичні методики оцінки темпу постарішання кісткової системи, створено автоматизоване робоче місце «Остеолог», розроблені біологічно активні продукти, що використовуються для профілактики остеопорозу, створені регіональні програми профілактики та лікування остеопорозу в населення України.

У 1995 році спільно з Європейським відділенням Асоціації геронтологів В.В. Поворознюк розробив програму курсів підвищення кваліфікації для лікарів «Актуальні проблеми геріатричної ортопедії», які щорічно проводить у різних областях України.

З ініціативи В.В. Поворознюка у 1996 році створена Українська асоціація остеопорозу, президентом якої він став. Регіональні осередки асоціації на сьогодні працюють у більшості областей України. У 1998 році під егідою Української асоціації остеопорозу створено Український науково-медичний центр остеопорозу, що надає консультативно-діагностичну допомогу пацієнтам із різних регіонів України, а в подальшому і його філії в різних регіонах України, де розміщено понад 25 двофотонних рентгенівських денситометрів.

За сприяння професора В.В. Поворознюка заснована асоціація пацієнтів «Україна без остеопорозу і переломів». На сьогодні силами обох асоціацій проводяться щорічні Міжнародні дні остеопорозу та інші заходи для пацієнтів.

Професор В.В. Поворознюк брав безпосередню участь в організації асоціацій остеопорозу в Молдові, Білорусі та Вірменії. Неодноразово був запрошений із лекціями та проводив школи із проблем остеопорозу у Вірменії, Грузії, Азербайджані, Монголії, Казахстані та Узбекистані.

Із 1998 року В.В. Поворознюк входить до правління Міжнародної асоціації остеопорозу (IOF) та бере активну участь у роботі цієї організації.

Професор В.В. Поворознюк був ініціатором проведення I Міжнародної конференції «Актуальні проблеми остеопорозу» (1999), результатом роботи якої стало створення Об’єднаної ради національних товариств країн Східної Європи та Балтії. Заступником голови Об’єднаної ради, головним редактором «Міжнародного остеологічного журналу», засновником якого стала Об’єднана рада, обрано В.В. Поворознюка.

У 2002 році за ініціативи професора В.В. Поворознюка створена Українська асоціація менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м’язової системи, яка того ж року була включена до складу Європейської асоціації менопаузи та андропаузи (EMAS).

У 2007 році за ініціативи професора В.В. Поворознюка силами співробітників дружніх асоціацій утілено в практику українсько-литовсько-білоруський проєкт «Вивчення структурно-функціонального стану кісткової тканини в дітей та підлітків, які проживають в екологічно несприятливих регіонах». Метою проєкту, координатором якого став професор В.В. Поворознюк, є визначення фактичного стану здоров’я кісткової системи в дітей та підлітків країн-учасниць, які проживають на різних територіях, зокрема в екологічно несприятливих регіонах.

Професор В.В. Поворознюк є організатором постійно діючої школи-семінару для практичних лікарів «Сучасні принципи діагностики, профілактики та лікування захворювань кістково-м’язової системи» (із 2006 р.), курсів інформації та стажування «Діагностика та лікування остеопорозу» та Конференції молодих учених (із 2007 р.), шкіл-семінарів «Біль у спині», «Остеопороз у практиці лікаря-ревматолога», «Суглобовий синдром» та циклу науково-практичних конференцій «Дні геронтології та геріатрії в регіонах України» (із 2010 р.), «Дефіцит та недостатність вітаміну D у клінічній практиці» (із 2014 р.).

Професор є організатором щорічної Міжнародної школи «Кістково-м’язова система та вік», що традиційно із 2008 року проводиться в м. Яремче (Україна). У 2013 році спільно з Національним медичним дослідницьким центром травматології та ортопедії імені М.М. Пріорова проведено міжнародну школу-семінар для травматологів-ортопедів «Остеопороз у травматології та ортопедії» (м. Яремче, Україна).

Із 2015 р. професор В.В. Поворознюк є організатором щорічного Міжнародного симпозіуму «Захворювання кістково-м’язової системи та вік» у м. Львові, Україна. Ця подія стала результатом партнерства між Українською асоціацією остеопорозу, Австрійським товариством кісткових і мінеральних досліджень та Словацьким товариством остеопорозу та метаболічних захворювань кісток. Симпозіум проводиться за підтримки Європейського товариства з клінічних та економічних аспектів остеопорозу, остеоартриту та опорно-рухового апарату та Міжнародної асоціації остеопорозу.

У 2006 році під керівництвом професора В.В. Поворознюка адаптовані та перекладені українською мовою хвилинний опитувальник Міжнародної асоціації остеопорозу (2 версії), проведені дослідження з вивчення їх валідності. Результати роботи були подані у вигляді постерних та усних доповідей на міжнародних конгресах та симпозіумах.

У жовтні 2016 року завдяки зусиллям українських науковців на чолі із проф. В.В. Поворознюком була впроваджена українська модель FRAX.

Професор В.В. Поворознюк є співорганізатором міжнародного дослідження EVA та Всеукраїнського дослідження STOP щодо вивчення частоти остеопоротичних переломів в Україні.

Професор В.В. Поворознюк активно займається вивченням питань щодо якості трабекулярної кісткової тканини (TBS) та саркопенії. Установлені нормативні показники TBS для української популяції різного віку. Дослідження із саркопенії під керівництвом В.В. Поворознюка є першим в Україні, у результаті якого встановлені нормативні показники скелетної м’язової тканини в жінок різного віку, механізми розвитку саркопенії, «відрізні точки» зниженої маси скелетних м’язів та частота саркопенії в жінок старших вікових груп.

У 2009 році під керівництвом професора В.В. Поворознюка проводяться епідеміологічні дослідження з вивчення дефіциту та недостатності вітаміну D серед українського населення. Останнім часом велику увагу професор В.В. Поворознюк приділяє вивченню впливу дефіциту та недостатності вітаміну D на стан кістково-м’язової системи. Професор В.В. Поворознюк — експерт рекомендацій «Practical guidelines for supplementation of vitamin D and treatment of deficits in Central Europe: Recommended vitamin D intakes in general population and groups being at risk of vitamin D deficiency» (2013). Із 2015 року професор очолює український підрозділ EVIDAS.

Під керівництвом В.В. Поворознюка захищені 13 докторських та 29 кандидатських дисертацій, у тому числі одна кандидатська дисертація за межами України.

Професор на чолі створеного ним колективу учнів та молодих науковців активно співпрацює з асоціаціями остеопорозу інших країн (Австрійське товариство Bone and Mineral Research, Польська асоціація остеопорозу та Польська остеоартрологічна асоціація, Асоціація остеопорозу Сербії, Литовський фонд остеопорозу) та бере участь у різних конгресах, мітингах, самітах та форумах.

За ініціативи професора В.В. Поворознюка та президента Австрійського товариства Bone and Mineral Research (AUSBMR) H. Resch із 2010 року в м. Відні (Австрія) організовується та проводиться щорічний австрійсько-український симпозіум з питань остеології.

Професор В.В. Поворознюк щорічно бере активну участь у конгресах WCO-IOF-ESCEO. Останніми роками роботи, виконані під керівництвом професора, були обрані як найкращі серед постерних та представлених усно.

Найбільш визначними нагородами, яких був удостоєний професор В.В. Поворознюк, є:

— заслужений діяч науки і техніки України (2006 р.);

— медаль Комітету національних товариств (Committee of National Societies (CNS)) Міжнародної асоціації остеопорозу (International Osteoporosis Foundation (IOF)) (2014 р.);

— відзнака наукового товариства Європейської асоціації з вітаміну D (European Vitamin D Association Scientific society (EVIDAS)) (2014 р.);

— нагорода Міжнародної асоціації з клінічної денситометрії (International Society for Clinical Densitometry (ISCD)) імені Дж.П. Білезікяна (John P. Bilezikian ISCD Global Leadership Award) (2016 р.);

— нагорода Словацького товариства остеопорозу і метаболічних захворювань кісток за видатні досягнення у вивченні метаболізму кісткової тканини (2016 р.);

— обрання почесним членом Португальської асоціації остеопорозу (2016 р.);

— нагорода за значний внесок у розвиток медичної науки у напрямку вивчення вітаміну D від оргкомітету щорічної Міжнародної конференції з дефіциту вітаміну D та здоров’я людини в Абу-Дабі (2017 р.);

— звання почесного професора Гродненського державного медичного університету, диплом і медаль за заслуги перед університетом (2018 р.);

— професор В.В. Поворознюк на чолі колективу авторів відзначений дипломом президії Національної академії медичних наук України та премією імені Д.Ф. Чеботарьова за цикл робіт «Механізми розвитку, діагностика, профілактика та лікування захворювань кістково-м’язової системи у людей літнього віку» (2019 р.);

— медаль та знак пошани Національної академії медичних наук із зображенням Агапіта Печерського (2019 р.);

— пам’ятний знак та диплом за видатні досягнення в галузі медицини від Словацького товариства остеопорозу і метаболічних захворювань (2019 р.);

— знак подяки за значний внесок у міжнародний обмін та співпрацю в галузі остеопорозу від Австрійського товариства досліджень кісткової тканини (2019 р.).

Шановний Владиславе Володимировичу! Щиро вітаємо вас із 65-ю річницею! Ми пишаємося нашою з вами багаторічною співпрацею, бажаємо вам міцного здоров’я на довгі роки, наснаги, творчого натхнення та подальших успіхів!

Редакційний колектив журналу
«Біль. Суглоби. Хребет»Повернутися до номеру