Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkraineNeuroGlobal


UkraineNeuroGlobal

Міжнародний неврологічний журнал №8 (110), 2019

Повернутися до номеру

До питання про удосконалення надання медичних послуг дітям раннього віку з пре-/перинатальним ураженням нервової системи

Автори: Мартинюк В.Ю., Майструк О.А., Здвижкова В.М., Назар О.В.
Державний заклад «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України», м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

В Україні кількість дітей-інвалідів з 2014 по 2018 рік зросла на 6,9 % і становить на 01.01.2019 р. 161 594 дитини (в м. Києві за останні 3 роки зросла на 7,7 % і дорівнює 11 078 дітей). При цьому показники дитячої і малюкової смертності упродовж останніх 5 років залишаються відносно стабільними.
2018 р. у Центрі обстежено і проліковано 363 дитини віком до 1 року з м. Києва, серед них у 314 дітей діагностовано наслідки гіпоксично-ішемічного ураження ЦНС у пре-/перинатальному періоді та у 4 новонароджених діагностовано органічні наслідки пологової травми центральної і периферичної нервової системи. 
Серед реабілітаційних методик до індивідуальної програми реабілітації означеного контингенту дітей були: фізична терапія, що включає Бобат-терапію, Войта-терапію, масаж, лікувальну фізкультуру; фізіотерапевтичні процедури; ортопедична корекція; логопедична корекція, зокрема формування акту самостійного ковтання; психологічний супровід родини. 39 % родин зверталися в Центр за самозверненням; 85,6 % дітей першого року життя, які лікувалися в Центрі, за даними анонімного анкетування батьків і фахової оцінки спеціалістів, мають позитивний ефект реабілітаційного лікування.
Важливе значення в Україні надається практичній реалізації профілактичних заходів, спрямованих на запобігання формуванню інвалідності у дітей внаслідок органічного ураження нервової системи. Заходи, розроблені та викладені в Концепції соціальної педіатрії (комплексна медико-соціальної реабілітація дітей з обмеженням життєдіяльності): відкриття кабінетів катамнестичного спостереження та налагодження динамічного психологічного супроводу вагітних при загрозі відмови від новонародженої дитини; розвиток послуг для дітей із порушеннями психофізичного розвитку та їх сімей щодо раннього корекційного втручання з метою попередження соціального сирітства; покращення доступності реабілітаційних послуг для дітей із тяжкими фізичними та розумовими порушеннями; розширення скринінгових програм і досліджень новонароджених на найпоширеніші орфанні хвороби, зокрема галактоземію, порушення окислення жирних кислот, порушення обміну карнітину, порушення обміну амінокислот (гіперфенілаланінемія, валінолейцинурія та інші), органічні ацидурії (порушення обміну ізовалеріанової кислоти, глутарової кислоти) та інші. За попередніми даними, впровадження скринінгу новонароджених на означені вище вроджені порушення обміну речовин дозволяє здебільшого попередити формування грубого нейропсихіатричного дефекту у дітей і дорослих.
З метою покращення динамічного спостереження за групою дітей високого ризику в аспекті розвитку розладів психічного здоров’я пропонується затвердження стандартів надання медичної допомоги новонародженим із високим ризиком формування органічної ней-ропсихіатричної патології: недоношені діти та новонароджені з тяжкими неонатальними ускладненнями (внутрішньошлуночковий крововилив ІІ–IV ст., помірний і тяжкий ступінь асфіксії, внутрішньочерепна пологова травма, неонатальний бактеріальний або вірусний менінгіт, енцефаліт, ядерна жовтяниця та інші тяжкі форми метаболічної енцефалопатії), вроджені вади розвитку переважно серцево-судинної системи з порушенням центральної гемодинаміки, інші.


Повернутися до номеру