Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkraineNeuroGlobal


UkraineNeuroGlobal

Міжнародний неврологічний журнал №8 (110), 2019

Повернутися до номеру

Тези II Національного конгресу «Актуальні питання перинатальної неврології» (17–18 жовтня 2019 р., м. Київ, Україна)

Сучасний стан і перспективи розвитку іпотерапії в Україні

Вміст нітротирозину у сироватці крові передчасно народжених дітей з гіпоксично-ішемічним ураженням ЦНС, яке ускладнилось інфекційним процесом

Випадок кільцевої хромосоми 10 у чотиримісячної дитини

Аналіз деяких параклінічних обстежень у дітей з порушенням когнітивного розвитку й розладами аутистичного спектра

Антифосфолипидный синдром матери и его взаимосвязь с церебральным параличом у детей

Клинико-радиологический дебют рассеянного склероза у детей

Стан вегетативної нервової системи у дітей, які народилися у жінок після органозберігаючого лікування передраку і початкових стадій раку ендометрія

Клінічний випадок пероксисомного захворювання зі спектра синдрому Цельвегера

Вітчизняний досвід застосування полісомнографії для діагностики снозалежних дихальних розладів у передчасно народжених дітей

Прогностичне значення синтропії вроджених вад розвитку центральної нервової системи у дітей

Вісь «мікробіом — кишечник — мозок» у патогенезі захворювань нервової системи

Холінергічна стратегія медико-соціальної реабілітації дітей з мінімальною мозковою дисфункцією

До питання про удосконалення надання медичних послуг дітям раннього віку з пре-/перинатальним ураженням нервової системи

Альтернуюча геміплегія дитячого віку: катамнестичне спостереження та генетичне тестування

Церебральний параліч у дітей: клініко-анамнестичні зіставлення

Гипоксически-ишемическая энцефалопатия у детей, перенесших перинатальную асфиксию

Ранняя диагностика церебрального паралича у детей

Роль молекулярно-генетичних досліджень у діагностиці і профілактиці розвитку вроджених захворювань травного тракту в новонароджених дітей

Факторы риска развития эпилепсии после однократного судорожного приступа в детском возрасте

Особливості метаболізму омега-3 жирних кислот та гамма-аміномасляної кислоти в дітей із розладами аутистичного спектра

Внутрішньошлуночкові крововиливи в передчасно народжених дітей: соматичні та неврологічні ризики протягом першого року життя

Идентификация генетически детерминированной немалиновой миопатии у мальчикаПовернутися до номеру