Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"News of medicine and pharmacy" №7 (694), 2019

Back to issue

Науково-практична конференція «Єдиний медичний простір України: правові засади інтеграції потенціалів державної та приватної медицини»

Sections: News

print version


Summary

15 травня 2019 року в конференц-залі клініки сучасної неврології «­Аксімед» у м. Києві відбулась науково-практична конференція «Єдиний медичний простір України: правові засади інтеграції потенціалів державної та приватної медицини».

Конференція об’єднала близько 40 провідних юристів, лікарів, науковців і практичних працівників сфери охорони здоров’я, які опікуються актуальними питаннями нормативно-правових аспектів взаємодії державних і приватних закладів охорони здоров’я.
Почесними гостями й учасниками дискусії були президент Національної академії правових наук (НАПрН) України, академік Олександр Віталійович Петришин, віце-президент — керівник Київського регіонального центру НАПрН України, академік Наталія Семенівна Кузнєцова, академік НАПрН України Василь Іванович Шакун.
Організаторами й координаторами цієї події стали керівник Центру медико-правових досліджень НАПрН України і НАМН України, член-кореспондент НАПрН України Семен Григорович Стеценко і директор клініки «Аксімед», кандидат медичних наук Олексій Леонович Сіделковський.
Тематика доповідей конференції зосередилася навколо проблеми формування єдиного медичного простору й взаємодії окремих його складових у сучасних умовах реформування системи охорони здоров’я України.
Серед виступів слід відзначити доповідь начальника лікувально-організаційного управління апарату Президії НАМН України, д.м.н., професора І.Д. Шкробанця «Роль клінік Національної академії медичних наук України в наданні високо–спеціалізованої високо–технологічної медичної допомоги населенню України в єдиному медичному просторі»; доповідь головного лікаря ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України» Л.Ф. Слєпової «Юридичне врегулювання фінансових –взаємовідносин між державними та приватними медичними закладами»; доповідь заступника –директора з науково-клінічної роботи ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України», д.м.н., професора В.М. Корнацького «Стрес-асоційовані розлади в умовах збройного конфлікту і оптимізація медичної допомоги шляхом державно-приватного партнерства».
За результатами роботи конференції запланована публікація колективної монографії.
Сподіваємось, що конференція даного формату, проведена в умовах приватної медичної клініки «Аксімед», набуде перманентного характеру й створюватиме необхідні умови для вивчення й обговорення актуальних питань реформування охорони здоров’я України.


Back to issue