Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 14, №4, 2018

Повернутися до номеру

Неврологічні ускладнення основних тиреопатій

Автори: Ляшук П.М.(1), Бойко І.В.(2), Ляшук Р.П.(1)
1 - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
2 - ОКУ «Чернівецький обласний ендокринологічний центр», м. Чернівці, Україна

Рубрики: Ендокринологія

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Дифузний токсичний зоб (ДТЗ) і первинний гіпотиреоз (ПГ) — одні з поширених форм ендокринної патології. За даними літератури, різнонаправленість зміни функції щитоподібної залози (ЩЗ) у таких хворих призводить до низки проявів ураження нервової системи. 
Матеріали та методи. Під спостереженням перебувало 119 хворих, із них 52 — на ДТЗ і 67 — на ПГ із середньотяжким і тяжким ступенем захворювання. Діагноз верифікували за визначенням рівня ТТГ, Т3 та Т4 крові та даними УЗД ЩЗ. У частини хворих визначали вміст у крові антитіл до рецептора ТТГ, рівень антитіл до тиреоїдної пероксидази (ТПО) і тиреоглобуліну (ТГ). Крім класичного неврологічного обстеження проводили електронейроміографію і, за показаннями, ЕЕГ та КТ головного мозку.
Результати. Ураження нервової системи у більшості обстежених хворих на ДТЗ було представлено неврозоподібним, астенічним, пірамідним і вестибуломозочковим синдромами в поєднанні з вираженими вегетативними порушеннями й цефалгією. У 26 пацієнтів це доповнювалося помірно вираженими синдромами тиреотоксичної міопатії та полінейропатії, переважно сенсорного характеру. Спостерігалася кореляція ступеня неврологічних порушень із тяжкістю тиреотоксикозу. У хворих із підвищеним рівнем титру антитіл до ТГ більшою мірою страждала периферична нервова система, що збігається з результатами дослідження інших авторів.
Структура неврологічної патології у хворих на ПГ мала такий вигляд. Майже у 97 % пацієнтів визначалася енцефалопатія: депресія (іноді агресивність), зниження інтелекту, пам’яті, уваги й пізнавальної функції; дисомнічний, цефалгічний, астенічний, вестибулоатактичний синдроми. У 5 обстежених із тяжким перебігом при нейровізуалізації виявили ознаки гідроцефалії, а у 10 — на ЕЕГ спостерігали зміни біоелектричної активності мозку. У 75 % хворих ураження периферичної нервової системи (сенсорно-моторна полінейропатія) корелювали з даними електронейроміографії (сповільнення швидкості проведення імпульсу по еферентних нервах). Останнім передували сенсорні та моторні порушення. Метод був вирішальним тестом для діагностики тунельних нейропатій (n = 12). Нами описані терапевтичні, у тому числі неврологічні, маски ПГ.
Висновки. У більшості з обстежених хворих виявлені ураження центральної, периферичної й вегетативної нервової систем, що слід брати до уваги в комплексній терапії цієї категорії хворих. У випадках поєднання тиреопатій із цукровим діабетом (n = 23) нормалізація глікемії на тлі декомпенсації метаболізму не призводить до суттєвого покращення стану ендотелію та клітин периферичної нервової системи через гіперглікоцитоз, який суттєво зменшується лише під впливом препаратів жиророзчинного тіаміну.


Повернутися до номеру