Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

"Hypertension" №2 (58), 2018

Back to issue

Микола Кузьмич Фуркало (до 95-річчя від дня народження)

Categories: Cardiology

Sections: Anniversaries

print version

26 березня 2018 року прекрасній людині док-тору медичних наук, професорові, заслуженому діячу науки і техніки, лауреатові Державної премії України Миколі Кузьмичу Фуркалу виповнюється 95 років. З них 65 років присвячені медицині. Микола Кузьмич пройшов тяжкий шлях солдата в роки Великої Вітчизняної війни. Після закінчення Івано-Франківського медичного інституту з 1953 по 1956 роки працював лікарем на Львівщині. Із 1956 року — аспірант Київського інституту вдосконалення лікарів. Після закінчення аспірантури залишився в цьому інституті й працював спочатку асистентом, згодом доцентом, професором, проректором із наукової роботи. Протягом багатьох років (1974–1989) очолював Український науково-дослідний інститут кардіології імені М.Д. Стражеска. За цей період було побудовано 5 клінічних та лабораторних корпусів, отримано нову науково-діагностичну апаратуру, упроваджено сучасні діагностичні методи дослідження — коронарографія, ехокардіографія (ЕКГ), радіоізотопна сцинтиграфія міокарда з вентрикулографією й комп’ютерним аналізом, холтерівське моніторування ЕКГ, електронна мікроскопія, дослідження реологічних властивостей крові. Під керівництвом М.К. Фуркала в ці роки проводилась наукова робота з найактуальніших питань сучасної кардіології — проблеми атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії. Протягом 1974–1990 років співробітники інституту одержали 120 авторських свідоцтв на нові наукові винаходи щодо патогенезу, діагностики, лікування ішемічної хвороби серця й гіпертонічної хвороби. За цей період в інституті було виконано близько 100 докторських і кандидатських дисертацій. Інститут отримав право атестації наукових кадрів вищої кваліфікації за розпорядженням ВАК. Із 1976 р. в Україні формується кардіологічна служба, до якої увійшли обласні кардіологічні диспансери. Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска став її головним науково-методичним і консультативним центром. Активна наукова, клінічна й організаційно-методична робота в цей період принесла інституту добру славу завдяки згуртованості й відданості справі колективу інституту, і особливо його провідної ланки в особі таких відомих учених, як професори Н.А. Гватуа, І.К. Следзевська, Р.М. Фролькіс, В.В. Братусь, І.П. Смирнова, М.С. Заноздра, Г.В. Яновський, Л.С. Мхітарян, А.В. Токар.
У 1978 році професор М.К. Фуркало створив і очолив кафедру функціональної діагностики при Київському інституті вдосконалення лікарів, що була необхідна для практичної медицини. На посаді завідувача цієї кафедри професор М.К. Фуркало пропрацював майже 20 років — до 1997 року. 
В активі великої організаційної й науково-педагогічної роботи ювіляра — 38 докторських і кандидатських робіт, виконаних під його безпосереднім керівництвом, 423 опубліковані наукові праці, серед яких «Клинические лекции по важнейшим внутренним болезням» (1975), «Клиническая кардиология» (1976), «Коронарная недостаточность» (1986), «Клинико-инструментальная диагностика поражений сердца и венечных сосудов» (1990) та інші, підготовлені разом з учнями й колегами. У 1980 р. М.К. Фуркало у складі авторського колективу був удостоєний Державної премії Української РСР за розробку й упровадження методів етапного лікування хворих на інфаркт міокарда. За наукові розробки та їх впровадження в практику Микола Кузьмич Фуркало був нагороджений медалями С.П. Боткіна і М.Д. Стражеска, одержав 12 авторських свідоцтв за наукові винаходи. 
За вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки й участь у підготовці медичних кадрів у 1989 році професору М.К. Фуркалу присуджено почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Протягом багатьох років М.К. Фуркало був членом редколегій журналів «Кардіологія», «Лікарська справа», а нині —  «Українського кардіологічного журналу». У 1990–1999 роках очолював Товариство київських кардіологів і до сьогодні залишається його почесним головою.
Професор М.К. Фуркало продовжує працювати, він головний науковий співробітник відділу атеросклерозу і хронічної ішемічної хвороби серця, який був ним створений і яким він керував упродовж багатьох років. 
Родинну професійну традицію продовжує син Миколи Кузьмича — Сергій Миколайович Фуркало, доктор медичних наук, завідувач відділу ендоваскулярної хірургії й ангіології в Інституті хірургії й трансплантології НАМН України. Підростає продовжувач династії — онук Олексій.
Колектив інституту кардіології ім. М.Д. Стражеска, Асоціація кардіологів України, 
редколегія «Українського кардіологічного журналу», колеги, учні, друзі щиро вітають 
Миколу Кузьмича з 95-річчям і бажають міцного здоров’я, успіхів, 
добра й благополуччя на довгі роки.


Back to issue