Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkraineNeuroGlobal


UkraineNeuroGlobal

Міжнародний неврологічний журнал 8 (86) 2016

Повернутися до номеру

До витоків зародження, становлення та розвитку дитячої неврологічної служби України1

Автори: Мартинюк В.Ю.
Головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності «дитяча неврологія» МОЗ України, директор ДЗ «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України», м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія

Розділи: Історія медицини

Версія для друку

Статтю опубліковано на с. 109-114

 

В Україні фах «дитяча неврологія» згідно з наказами Міністерства охорони здоров’я (№ 214 від 11.10.1993 р. та № 385 від 28.10.2002 р.) є окремою лікарською спеціальністю. Надання неврологічної допомоги дітям забезпечується близько 800 дитячих неврологів (1 на 10 тис. дитячого населення) на чолі з головними позаштатними спеціалістами УОЗ обласних (міських) державних адміністрацій. Спеціалізована допомога дітям надається в дитячих неврологічних відділеннях обласних (міських) дитячих лікарень, дитячих амбулаторно-поліклінічних закладах (в усіх регіонах України), центрах медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи (близько 100 центрів), дитячих спеціалізованих санаторіях.

Вищими консультативно-діагностичними установами є Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ» (зав. неврологічним відділенням — О.І. Савченко), ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України» (зав. відділом психоневрології — д.м.н. Л.Г. Кирилова), Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України (зав. відділом дитячої психоневрології та клінічної нейрогенетики — д.м.н. Л.М. Танцюра), Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України. 
Серед державних службовців МОЗ України, які доклали чимало зусиль для створення дитячої неврологічної служби України, слід відмітити М.М. Муравйова (головний спеціаліст сектора охорони здоров’я Кабінету Міністрів України), начальників управлінь організації медичної допомоги дітям і матерям Н.Г. Гойду, Р.О. Моісеєнко, А.В. Терещенко, Н.Г. Каріну (заступник начальника управління), проф. В.В. Бережного (головний педіатр МОЗ), Т.М. Кисіль (головний спеціаліст).
На сьогодні дитячі неврологи України володіють базовим рівнем знань і умінь із класичної неврології, включаючи неонатальну неврологію, епілептологію; дитячої нейрореабілітології; функціональної нейродіагностики; психіатрії раннього дитячого віку, медичної психології. У перспективі планується відкрити резидентуру з фаху «дитяча неврологія» та окремий курс із дитячої неврології при медичних інститутах.
Головними позаштатними неврологами МОЗ України з 70-х років XX століття були Р.Н. Гершман, О.М. Саган, О.П. Перфілов. Із 1992 р. службу очолює В.Ю. Мартинюк.
Із 1993 р. в Міністерстві юстиції України було зареєстровано громадську організацію — Асоціацію дитячих неврологів України, яку в різні роки очолювали С.К. Євтушенко, В.Ю. Мартинюк, В.І. Козявкін, О.П. Перфілов, Т.І. Померанцева. Із 2011 р. її очолює д.м.н. Л.Г. Кирилова.
Неврологічна допомога дітям в Україні надається згідно з Концепцією удосконалення неврологічної допомоги дітям (1998), Концепцією комплексної реабілітації дітей з обмеженнями життєдіяльності (2008), стандартами медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи (2005), клінічними настановами та уніфікованими клінічними протоколами. 
Протягом останніх 5 років ведеться активна розробка та впровадження наступних протоколів надання медичної допомоги дітям зі спеціальності «дитяча неврологія»:
1. «Церебральний параліч та інші органічні ураження головного мозку у дітей, які супроводжуються руховими порушеннями» (наказ МОЗ України № 286 від 09.04.2013 р.).
2. «Епілепсії у дітей» (наказ МОЗ України № 276 від 17.04.2014 р.).
3. «Розсіяний склероз у дітей» — на етапі затвердження.
4. «Прогресуючі м’язові дистрофії. Спінальна м’язова атрофія. Діагностика, клініка, реабілітація та паліативна допомога» — на етапі розробки.
У 1999 р. за цикл наукових праць «Органічні ураження нервової системи у дітей. Розробка і впровадження в практику нових методів діагностики, лікування, профілактики, медичної реабілітації та соціальної адаптації» провідним фахівцям у галузі «дитяча неврологія» В.І. Козявкіну, С.К. Євтушенку, Ю.Л. Курако, Н.П. Волошиній, Л.Ф. Шестопаловій, Р.В. Богатирьовій, В.Ю. Мартинюку, А.М. Неньку, В.П. Прусу, О.П. Перфілову було присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки.
Професором, Героєм України В.І. Козявкіним розроблено унікальну методику — систему інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації дітей із церебральним паралічем, яка порівнянна із світовими аналогами.
У перші роки незалежності України неоціненну допомогу у створенні дитячої нейрореабілітаційної служби надали фахівці Кіндерцентру м. Мюнхена (директор — проф. X. фон Фосс). У співпраці Міністерства охорони здоров’я України та міністерства праці й соціального правопорядку, сім’ї, жінки та охорони здоров’я Федеральної землі Баварія (доктор Крістоф Хельцель) в Україні закладені підвалини соціальної педіатрії — проведено одинадцять українсько-баварських симпозіумів «Медико-соціальна реабілітація дітей з обмеженням життєдіяльності».
Зародження дитячої неврології в Україні тісно пов’язане з двома основними джерелами — московською і харківською школами невропатології та психоневрології. У 1911 р. у Москві був відкритий перший у Європі Інститут дитячої неврології і психології (директор — проф. Г.І. Россолімо), а 1921 р. організований Всеукраїнський психоневрологічний інститут (м. Харків), який очолив проф. О.Й. Гейманович.
Розвиток дитячої неврологічної школи в Москві в той час був зумовлений зростанням кількості дітей із хронічною патологією нервової системи, наслідками перенесених нейроінфекцій, зокрема поліомієліту. Відкриття перших дитячих неврологічних відділень пов’язане з необхідністю лікування й реабілітації саме цього контингенту дітей. З іменами вчителів-професорів Д.С. Футера, М.Б. Цукер, К.О. Семенової, Л.О. Бадаляна, Б.В. Лєбєдєва, Ю.А. Якуніна, Є.С. Бондаренко, А.С. Петрухіна, доцента В.І. Фрейдкова багато українських дитячих неврологів із вдячністю пов’язують свої перші професійні кроки на ниві дитячої неврології.
Дитяча психоневрологія, дитяча неврологія Харківщини тісно зв’язана з іменами професорів Л.А. Квінта, П.Д. Епштейна, Р.І. Шиндельмана, І.В. Доброгаєвої, П.В. Волошина, В.С. Підкоритова, доцентів А.І. Екзархової, Л.М. Танцюри. Із 1932 р. в Українській психоневрологічній академії, а в подальшому в Інституті неврології, психіатрії та наркології АМН України був відкритий відділ дитячої психоневрології.
З 1945 р. на базі нинішнього Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України (м. Київ) було організовано відділення нервових захворювань дитячого віку (відділ психоневрології). У різні роки відділення очолювали професори А.Д. Дінабург, І.О. Гілула, Р.Н. Гершман, доцент О.П. Перфілов. Із 2006 р. керівник відділу — д.м.н. Л.Г. Кирилова.
Історія науково-педагогічної діяльності за фахом «дитяча неврологія» в Україні плідно продовжується у Харкові, Києві.
Першу кафедру дитячої психоневрології було відкрито у 30-х роках XX століття в Харківському медичному інституті (зав. кафедрою — проф. Л.А. Квінт). У 1953 р. організовано кафедру дитячої неврології (проф. І.П. Кононенко). У 1979 р. на кафедрі невропатології Українського інституту удосконалення лікарів (м. Харків) проф. О.П. Зінченко був відкритий курс із підготовки дитячих неврологів. На нинішній кафедрі невропатології та дитячої неврології Харківської медичної академії післядипломної освіти (зав. кафедрою — проф. Т.А. Літовченко) працювали професори Я.В. Пішель, В.Д. Деменко, В.Д. Хобта, доцент Г.О. Головко, продовжують викладати фахову дисципліну доценти А.І. Екзархова, О.Ю. Сухоносова, асистент Н.О. Широкова.
У 1969 р. в Київському державному інституті удосконалення лікарів було відкрито кафедру дитячої психоневрології (завідуючими кафедрою в різні роки були професори П.І. Коваленко та Л.О. Булахова). Із того часу безперервно проводяться цикли з підготовки лікарів дитячих неврологів та дитячих психіатрів (проф. Л.О. Булахова, доценти О.М. Саган та І.Б. Рудова, асистенти С.М. Зінченко та В.М. Кузнєцов). Засновником сучасного викладання фаху «дитяча неврологія» в Україні є доцент О.М. Саган. Із 1992 р. курс дитячої неврології входив до складу кафедри неврології № 2 Київської медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (зав. кафедрою — проф. А.Ю. Руденко). У 2003 р. в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (ректор — академік НАМН України, проф. Ю.В. Вороненко) організовано кафедру дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації (зав. кафедрою — доцент В.Ю. Мартинюк). У складі кафедри: професор Р.О. Моісеєнко, доценти Т.В. Коноплянко, Л.О. Панасюк, Р.О. Моісеєнко, І.А. Марценковський, А.А. Невірковець, В.О. Свістильник, Т.І. Стеценко, асистенти А.В. Терещенко, О.В. Назар.
У 1986 р. на факультеті удосконалення лікарів Донецького державного медичного університету імені М. Горького відкрито кафедру дитячої неврології і педіатричної рефлексотерапії (із 1996 р. — кафедра дитячої і загальної неврології факультету інтернатури і післядипломної освіти Донецького державного медичного університету імені М. Горького). До 2014 р. незмінним керівником кафедри був проф. С.К. Євтушенко. До складу кафедри входили доценти О.П. Шестова, Т.М. Морозова, А.А. Омельяненко, О.С. Євтушенко. Кафедра займала чільне місце серед науково-педагогічних закладів України. Під керівництвом проф. С.К. Євтушенка захищені три докторських та 28 кандидатських дисертацій (із них 19 — із дитячої неврології), видано 19 монографій, 10 навчальних посібників та 20 методичних рекомендацій.
У столиці України, м. Києві, дитяча неврологія стала розвиватися з повоєнних років. У 1964 р. в Дитячій спеціалізованій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» було організовано відділення дитячої психоневрології (перша зав. відділенням — К.С. Василюк). У відділенні працювали К.П. Ільченко, В.І. Орел, А.І. Розенштейн, Г.О. Мостова. Нинішнє неврологічне відділення НДСЛ «ОХМАТДИТ» очолює О.І. Савченко. У Києві працюють 60 дитячих неврологів та функціонують 3 неврологічних відділення (серед перших ординаторів відділень: Г.І. Коваленко, І.Б. Знова, Н.З. Салан, Т.П. Ярмолюк, І.Р. Ніколаєнко). Головними дитячими неврологами ГУОЗ Київської міської держадміністрації були К.С. Василюк, Г.О. Мостова, Л.С. Чепіга, О.А. Майструк. Із 2010 р. дитячу неврологічну службу в Києві очолює доцент Л.О. Панасюк.
Надання медичної допомоги дітям із неврологічною патологією в Криму започатковано в м. Євпаторії в дитячих санаторно-курортних закладах на початку XX століття. Стаціонарну допомогу в АР Крим розпочато з відкриття дитячого неврологічного відділення в 1969 р. на базі третьої дитячої лікарні м. Сімферополя. В АР Крим функціонують 2 неврологічних відділення, працюють 35 дитячих неврологів, консультативна допомога надається співробітниками кафедри неврології Кримського медичного університету (зав. кафедрою — проф. Г.М. Кушнір). У різні роки дитячу неврологічну службу очолювали Г.С. Тучина, Г.М. Кушнір, Л.М. Машина, Н.А. Сігарьова, І.І. Мовчан; із 2006 р. — М.М. Бунчук.
У м. Вінниці дитяче неврологічне відділення засноване 1962 р. Консультанти — співробітники кафедри нервових хвороб Вінницького національного медичного університету. Головні дитячі неврологи — М.З. Костовецький, к.м.н. В.Д. Кириченко, із 2016 року — доцент кафедри неврології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова Смолко Н.М.
На Волині дитяче неврологічне відділення вперше було відкрито в 1962 р. Головні дитячі неврологи: І.А. Гагаловський (засновник дитячої неврологічної служби), О.М. Козак, Н.О. Нікітюк. Із 2007 р. службу очолює Е.В. Даньчук.
У м. Дніпропетровську перше дитяче неврологічне відділення було відкрито в 1960 р. Консультативно-діагностична допомога надається кафедрами нервових захворювань Дніпропетровської медичної академії. Біля витоків розвитку дитячої неврології стояли проф. Ф.Я. Розе, В.Н. Міртовська, Н.Г. Дубовська, Л.А. Дзяк. Очолювали неврологічну службу в різні роки М.І. Ковирьов, к.м.н. Е.І. Соловйова, к.м.н. В.М. Кириченко. На сьогодні на чолі дитячої неврологічної служби області — Ю.П. Тягло. У Дніпрі службу очолює І.В. Македонська.
У Донецькій області початок дитячої неврологічної служби асоціюється з доцентом кафедри нервових захворювань Донецького державного медичного інституту імені М. Горького Г.С. Могилевською, яка з 1953 р. розпочала читати лекції з основ захворювань нервової системи в дітей. Перше дитяче неврологічне відділення в м. Донецьку було відкрито в 1964 р. У Донецькій області до 2014 р. працювало 98 дитячих неврологів, функціонувало 5 дитячих неврологічних стаціонарів, систематично проводились засідання обласного товариства дитячих неврологів. У різні роки головними дитячими неврологами ГУОЗ були А.С. Шестова, С.К. Євтушенко, Л.М. Прохорова.
Стаціонарну допомогу дітям із патологією нервової системи в Житомирській області розпочато в 1968 р. На сьогодні в області існує розвинута дитяча неврологічна служба. Головними дитячими неврологами в різні роки були С.М. Ашепа, А.Д. Баннікова (засновник служби). Із 2008 р. службу очолює М.І. Бас.
Початок розвитку дитячої неврології у Закарпатті пов’язаний із відкриттям у 1946 р. Науково-дослідного інституту охорони материнства і дитинства, де було відкрито неврологічну клініку (зав. клінікою — О.Ф. Зайченко). У 1965 р. відкрито перше неврологічне відділення при обласній дитячій лікарні м. Мукачева. У різні роки головними дитячими неврологами області були Л.М. Пургаліна, М.С. Сидор, О.Ф. Лях. Із 2010 р. службу очолює Малець Л.С.
Дитяче неврологічне відділення у складі Запорізької обласної клінічної лікарні відкрито в 1971 р. (зав. відділенням — Т.К. Стежка). У 1976 р. відкрито неврологічне відділення на 80 ліжок, а у 2002 р. організований центр ранньої медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи та дітей-інвалідів (завідувач — В.І. Білаш) при Запорізькій обласній дитячій клінічній лікарні. Перші ординатори неврологічного відділення — Ю.Л. Славкін, Г.В. Мильник, А.Т. Яценко. Консультативна допомога надається кафедрами неврології та педіатрії Запорізького медичного інституту. Серед консультантів слід відмітити професора А.Д. Дробінського, проф. Ю.Г. Резніченко. Першим головним дитячим неврологом УОЗ облдержадміністрації, засновником дитячої неврологічної служби області є В.І. Білаш, із 2015 року очолює службу Сицінська Я.С.
Дитяче неврологічне відділення у складі Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні відкрито в 1962 р. У 2002 р. при лікарні відкрито відділення реабілітації для дітей з органічним ураженням ЦНС та опорно-рухового апарату (зав. відділенням — Я.Л. Криштафович). Консультативна допомога надається кафедрою неврології № 2 Івано-Франківської медичної академії (проф. М.І. Пітик). Головні дитячі неврологи області: А.І. Хананаєва, О.М. Макось, Т.М. П’ятничко. На сьогодні службу очолює Л.В. Дельва.
У Київській області (м. Боярка) дитяче неврологічне відділення відкрито в 1959 р. В обласній дитячій лікарні створено систему невідкладної та інтенсивної медичної допомоги дітям із неврологічною патологією, а також дітям з пароксизмальними станами та хронічними захворюваннями нервової системи. Головні дитячі неврологи області — М.О. Громова, І.І. Івченко (очолює службу дотепер).
Дитяча неврологічна служба в Кіровоградській області розпочинає свою історію з 1965 р. — із моменту відкриття дитячого неврологічного відділення. У 1972 р. на базі новоствореної обласної дитячої лікарні було відкрито психоневрологічне відділення (зав. відділенням — З.Л. Мельницька, перший головний дитячий невролог області). У 2006 р. був організований центр реабілітації дітей із патологією нервової системи на базі дитячої міської лікарні «Добруджа». З 1995 р. службу очолює Л.Б. Душкіна.
У м. Луганську в 1970 р. відкрите неврологічне відділення. У різні роки завідували і були головними дитячими неврологами УОЗ облдержадміністрації І.С. Тайцлін, Є.М. Сотникова. Консультативна допомога надавалася доцентом кафедри неврології Луганського медичного інституту М.І. Дзюбою. Головним дитячим неврологом до 2014 р. була к.м.н., заслужений лікар України Т.І. Померанцева.
Міське дитяче неврологічне відділення в м. Львові засноване в 1980 р. У 1991 р. організоване обласне дитяче неврологічне відділення. Консультативна допомога дітям із неврологічною патологією систематично надавалася доцентом кафедри неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, к.м.н., доцентом М.О. Бабадагли. Головні дитячі неврологи УОЗ: М.Л. Хургіна, к.м.н. Г.Ф. Козубенко, із 1998 р. — к.м.н. О.В. Кунта.
Перше дитяче неврологічне відділення у м. Миколаєві відкрито в 1964 р. Очолювали дитячу неврологічну службу в області к.м.н. Б.Г. Краснов, М.Г. Ткаченко, А.Г. Сургова. Із 2002 р. головним дитячим неврологом УОЗ є О.Е. Сергєєва.
Історія розвитку дитячої неврології в Одеському регіоні розпочалася з кінця XIX століття, що пов’язано з унікальними кліматичними умовами. Перша згадка про лікування дітей на Хаджибейських хуторах на грязях Хаджибейського лиману відноситься до 1888 р. Санаторне лікування дітей із захворюваннями нервової системи почало проводитися в 1958 р. в дитячому санаторії «Хаджибей» (перший головний лікар — М.Л. Пугач). З моменту відкриття неврологічного відділення на базі Одеської міської дитячої лікарні № 3 розпочато стаціонарну допомогу дітям цього контингенту. У 1986 р. на базі Одеської обласної дитячої клінічної лікарні організовано відділення відновного лікування дітей з ураженням нервової системи. Засновником дитячої неврологічної служби в Одеській області був д.м.н. О.І. Жаров. Консультативно-діагностична допомога в становленні дитячої неврологічної служби надавалася професорами Ю.Л. Курако, І.В. Галіною. Головні дитячі неврологи області: А.І. Жаров, Н.А. Волошановська, Ю.В. Балухатий (дотепер). Головний міський дитячий невролог — Т.І. Бочарова.
Дитяча неврологічна служба в Полтавській області бере свій початок з 1976 р. — із моменту організації дитячого неврологічного відділення. Із 1978 р. відділення відкрито в обласній дитячій лікарні. Із 2006 р. відкритий обласний реабілітаційний центр для дітей з органічним ураженням ЦНС (завідувач — А.І. Рудич). Консультативна допомога надається кафедрою неврології Української медичної стоматологічної академії. Протягом 25 років неврологічну службу області очолювала Т.В. Даніловська. Із 2001 р. головний дитячий невролог УОЗ — Л.Л. Доценко.
Розвиток дитячої неврологічної служби в Рівненській області розпочато в 1975 р. з відкриття дитячих неврологічних ліжок при неврологічному відділенні для дорослих обласної лікарні. Із відкриттям обласної дитячої лікарні функціонує дитяче неврологічне відділення. Організований центр медичної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи (головний лікар — Л. Зорук). У різні роки головними дитячими неврологами УОЗ були В.Ю. Мартинюк, Ф.М. Ботанєвич. На сьогодні службу очолює С.В. Грицило.
Перший амбулаторний дитячий неврологічний прийом на Сумщині розпочався 1958 р. У 1968 році дитячі неврологічні ліжка були відкриті при дорослій обласній лікарні. У 1989 р. в обласній дитячій лікарні створено відділення для дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки. У різні роки головними дитячими неврологами УОЗ були О.Ю. Сударенко, О.І. Марченко, О.М. Шовкопляс, к.м.н. Л.Р. Біттерліх (дотепер).
Дитяче неврологічне відділення в м. Тернополі було створене в 1980 р. у складі обласної клінічної лікарні. Із 1987 р. відділення було розгорнуто у складі обласної дитячої клінічної лікарні. Там же відкритий центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи (завідувач — Н.М. Свірська). Консультативна допомога надається кафедрами педіатрії та неврології Тернопільського державного медичного інституту імені Горбачевського, а також консультантом-неврологом, к.м.н. Р.Й. Кошелевським. У різні часи дитячу неврологічну службу області очолювали П.М. Макодрай, І.М. Ніколюк. Із 1993 р. головний дитячий невролог УОЗ — М.М. Костик.
На Слобожанщині робота дитячої неврологічної служби розпочалася на початку XX століття. В області створено систему надання стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям із психоневрологічною патологією. Функціонує міська дитяча неврологічна лікарня № 5. Засновниками дитячої неврологічної служби в практичній охороні здоров’я області були І.Д. Осадча, С.І. Худякова, А.А. Нечмоглод. На сьогодні головний дитячий невролог УОЗ — к.м.н., доцент О.Ю. Сухоносова.
Розвиток дитячої неврологічної служби в Херсонській області започаткований із 1960 р. У 70-ті роки XX століття розпочато створення міської неврологічної служби. З 80-х років на базі обласної дитячої лікарні відкрито неврологічне відділення з блоком інтенсивної терапії, центр ранньої медико-соціальної реабілітації (завідувач — С.А. Смирнова), протипароксизмальний центр. У роки становлення служба знаходилася під професійним патронатом відомих неврологів краю: Н.Д. Фогеля, М.А. Добрикіної, Ю.А. Андрющенко, Г.М. Білової. Першим обласним дитячим неврологом була В.В. Авраменко. З 1988 р. дитячу неврологічну службу області очолює засновник дитячої неврологічної служби А.Л. Горб.
У Хмельницькій області дитяча неврологічна служба виникла у 80-ті роки XX століття. Служба складається зі стаціонарної, амбулаторної та реабілітаційної допомоги (зав. реабілітаційним центром — В.В. Кривіцька). З 1975 р. службу очолював засновник дитячої неврології в області О.С. Рубас, із 2011 року — Рубас І.О. 
Дитяча неврологічна служба в Черкаській області функціонує з 1970 р. — із моменту відкриття дитячих неврологічних ліжок при неврологічному відділенні для дорослих Черкаської обласної лікарні. У 1980 р. відкрито неврологічне відділення на базі міської дитячої лікарні. У 1987 р. відкрито неврологічне відділення для дітей з органічним ураженням нервової системи та порушенням психіки. З 1991 р. на базі реабілітаційно-оздоровчого центру «Астра» функціонує дитяче відділення для реабілітації дітей із неврологічною патологією. У різні роки дитячу неврологічну службу області очолювали Н.Ф. Кім, Р.А. Остапчук, К.І. Прокопенко (дотепер).
Дитячу неврологічну службу в Чернівецькій області започатковано в 1962 р. (перший дитячий неврологічний прийом — лікар О.Д. Клейф). Дитяче неврологічне відділення у м. Чернівцях відкрите в 1964 р. В області функціонує два неврологічних відділення (зав. відділеннями — О.І. Казимірик, А.Б. Мігалчан) та центр реабілітації дітей з ураженням ЦНС та психіки. Головні дитячі неврологи УОЗ — К.П. Корогод, О.В. Ващенко, заслужений лікар України, к.м.н. Л.Г. Паламар, І.Б. Харманська (дотепер).
У 1974 р. відкрито перші дитячі неврологічні ліжка при Чернігівській обласній дитячій лікарні. Із 1996 р. відкрито неврологічне відділення. Засновник дитячої неврологічної служби в області — В.П. Гірін. На сьогодні головний дитячий невролог УОЗ — А.Л. Лісовський, міський дитячий невролог — Н.Л. Зенченко. Реабілітаційну службу для дітей з обмеженням життєдіяльності очолює директор Чернігівського центру медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Відродження» к.м.н., заслужений лікар України В.І. Пасічник.
9–12 вересня 2009 року в Києві був проведений Міжнародний та ІХ Український конгрес дитячих неврологів під егідою Всесвітньої асоціації дитячих неврологів (ICNA), у якому взяли участь фахівці з 44 країн світу. 
1996 року було створено Міжнародне об’єднання дитячих лікарів, соціальних педагогів, психологів, логопедів Україна — Баварія, Баварія — Україна «Нуклеус» і Міжнародний благодійний фонд «Нуклеус». За їх сприяння з’явилася можливість кожні два роки влаштовувати Міжнародний українсько-баварський симпозіум. Дотепер проведено 11 симпозіумів, на яких фахівці Німеччини, Росії, Білорусі, Молдови, країн Балтії та Середньої Азії обговорювали сучасні проблеми медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями:
— I симпозіум — 1995 рік, Херсон (президент — головний дитячий невролог Херсонського УОЗ А.Л. Горб); 
— II симпозіум — 1996 рік, Мюнхен (президент — директор Мюнхенського дитячого реабілітаційного центру Хубертус фон Фосс). Його проведенню сприяла дружина прем’єр-міністра Баварії Карін Штойбер, при цьому з німецького боку профінансована участь у симпозіумі 40 українських лікарів; 
— III симпозіум — 1997 рік, Львів — Трускавець (президент — директор Інституту проблем медичної реабілітації В.І. Козявкін);
— IV симпозіум — 1999 рік, Одеса (президент — директор дитячого спеціалізованого санаторію «Хаджибей» В.П. Прусс);
— V симпозіум — 2001 рік, Київ (президент — начальник Управління лікувально-профілактичної допомоги дітям та матерям ГУОЗ Києва Л.В. Ковінько);
— VI симпозіум — 2003 рік, Євпаторія (президент — начальник центрального дитячого клінічного санаторію Міністерства оборони України А.М. Ненько);
— VII симпозіум — 2005 рік, Дніпропетровськ (президент — головний дитячий невролог УОЗ В.М. Кіриченко);
— VIII симпозіум — 2007 рік, Харків (президент — головний дитячий невролог УОЗ А.А. Нечмоглод);
— IX симпозіум — 2009 рік, Київ (президент — головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «дитяча неврологія», директор ДЗ «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової систем МОЗ України» Мартинюк В.Ю.). Симпозіум був проведений у рамках конгресу Міжнародної асоціації дитячих неврологів (ICNA);
— X симпозіум — 2014 рік, Мюнхен (президент — д.м.н. Хубертус фон Фосс). Німецькою стороною профінансована участь у симпозіумі 64 українських лікарів;
— ХІ симпозіум — 2016 рік, Київ (президент — головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «дитяча неврологія», директор ДЗ «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України» Мартинюк В.Ю.)
Наступний, ХІІ українсько-баварський симпозіум «Медико-соціальна реабілітація дітей з обмеженням життєдіяльності» планується провести у 2018 році в м. Кропивницький.
Міжнародна оцінка стану надання в Україні освітніх, соціальних та медичних послуг для дітей з інвалідністю та їх родин (рекомендації Комітету ООН із прав дитини 2011 та 2015 рр.) засвідчують необхідність подальшого удосконалення комплексних заходів надання медико-соціальної допомоги дітям з обмеженням життєдіяльності. 
Саме з цих позицій розроблена Концепція соціальної педіатрії (комплексної медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженням життєдіяльності) є актуальною та необхідною для подальшого удосконалення дитячої неврологічної служби, діючої системи реабілітації дітей з обмеженням життєдіяльності з визначенням пріоритетних напрямків, а саме: запобігання виникненню інвалідизуючої патології в дітей; формування єдиного реабілітаційного простору навколо дитини з інвалідністю та її родини через розвиток і координацію зусиль громадськості, реабілітаційних установ та закладів різної підпорядкованості та форми власності; створення відповідно до міжнародних стандартів системи комплексної медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженням життєдіяльності, яка забезпечить надання кваліфікованої медичної допомоги, адекватної інклюзії в освітнє середовище, ранню профорієнтацію та оформлення життєвого простору в суспільстві з урахуванням стану їх здоров’я.
До першочергових заходів реалізації Концепції відносяться: затвердження й упровадження в Україні сучасної Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності і здоров’я, створення Міжвідомчої координаційної ради з питань комплексної медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженням життєдіяльності; затвердження на рівні Міністерства охорони здоров’я України ефективних профілактичних заходів, направлених на запобігання формуванню інвалідності в дітей та поглиблення її ступеня.
Важливо відмітити, що перші позитивні кроки України в упровадженні основних положень соціальної педіатрії представлені у відомому європейському виданні «Sozialpädiatrie in der Praxis» (H. Bode, H.M. Straßburg, H. Hollman (Hrsg.). — Urban & Fischer, München, 2009). 
На часі — вирішення нагальних проблем, пов’язаних із започаткованими в Україні процесами деінституціалізації, а саме: реформування дитячих інтернатних установ, подальшого розвитку сімейних форм виховання дітей з інвалідністю, а також реалізація проектів розвитку системи послуг раннього втручання, створення системи паліативної допомоги дітям.


Повернутися до номеру