Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"News of medicine and pharmacy" 16 (596) 2016

Back to issue

Круглий стіл «Впровадження сучасних методів діагностики та лікування хворих на запальні захворювання кишечника з метою зниження непрацездатності та інвалідизації хворих шляхом реалізації міждисциплінарного підходу»

Статья опубликована на с. 6 (Укр.)

 


14 грудня 2016 року в м. Києві під егідою МОЗ України було проведено круглий стіл «Впровадження сучасних методів діагностики та лікування хворих на запальні захворювання кишечника з метою зниження непрацездатності та інвалідизації хворих шляхом реалізації міждисциплінарного підходу». У роботі круглого столу взяли участь провідні фахівці в галузі гастроентерології, колопроктології та сімейної медицини, представники громадської організації хворих на запальні захворювання кишечника «Надія на майбутнє».


Метою проведення заходу було привернення уваги медичної громадськості та суспільства в цілому до проблем організації надання первинної та спеціалізованої медичної допомоги хворим на виразковий коліт (ВК) та хворобу Крона (ХК), адекватного їх лікування, запобігання, своєчасної діагностики та лікування ускладнень тощо, що значною мірою визначається злагодженою роботою мультидисциплінарної команди фахівців, перш за все лікарів-гастроентерологів, проктологів-хірургів, лікарів загальної практики — сімейної медицини, спеціалістів діагностичних служб, діяльність яких базується на сучасних даних доказової медицини.
Хвороба Крона та виразковий коліт — найбільш поширені форми хронічних запальних захворювань кишечника (ЗЗК). Аналіз даних епідеміологічних досліджень виявляє статистично значиме зростання показників захворюваності на ЗЗК та поширеності їх у різних регіонах світу. За даними Європейської організації з вивчення ВК та ХК (ЕССО), близько 2,2 млн людей в Європі (5 млн в усьому світі) страждають від ЗЗК. Аналогічна тенденція спостерігається і в Україні. За даними Центру медичної статистики МОЗ, у 2015 році в Україні зафіксовані 9023 випадки ВК та 1073 випадки ХК.
ЗЗК частіше уражають людей молодого працездатного віку, мають хронічний прогресуючий перебіг, через розвиток ускладнень у 20–25 % випадків при ВК і майже в 75 % при ХК виникає необхідність виконання хірургічних утручань та відзначається інвалідизація хворих. Усе це, у свою чергу, зумовлює значні економічні витрати, пов’язані з доглядом, лікуванням та реабілітацією пацієнтів. Запальні захворювання кишечника, на жаль, є невиліковними на даний час, але пацієнт може отримувати сучасне лікування, спрямоване на пригнічення патологічної запальної реакції та загоєння уражень травного тракту, при якому переважна більшість пацієнтів зберігає працездатність та повноцінне життя в суспільстві.
Учасники круглого столу наголошують на необхідності впровадження таких заходів:
- Розробити та затвердити державну програму з вдосконалення допомоги хворим на виразковий коліт та хворобу Крона.
- Вивчити можливість організації та проведення національного епідеміологічного дослідження, створення національного реєстру хворих на ВК та ХК.
- Забезпечити мультидисциплінарний підхід у діагностиці та лікуванні хворих на ЗЗК, що передбачено адаптованими клінічними настановами та уніфікованим клінічним протоколом. Хворі на ЗЗК із тяжким клінічним перебігом підлягають обов’язковій госпіталізації в гастроентерологічні відділення. Лікування таких хворих повинно здійснюватись за обов’язковою участю гастроентерологів, проктологів, анестезіологів-реаніматологів, фахівців діагностичних служб.
- Розглянути питання про створення координаційного та міжрегіональних мультидисциплінарних центрів із надання допомоги хворим на ЗЗК.
- Хворі на ускладнені форми ЗЗК підлягають госпіталізації виключно в проктологічні відділення й центри.
- Хірургічне лікування хворих на ЗЗК має проводитись виключно в спеціалізованих колопроктологічних відділеннях, що мають підготовлених фахівців.
- У зв’язку з оновленням консенсусних документів ЕССО робочій групі з розробки адаптованих клінічних настанов та уніфікованих клінічних протоколів розглянути доцільність внесення змін щодо ведення хворих на ЗЗК у відповідні документи з уточненням критеріїв та алгоритму призначення препаратів біологічної терапії.
- Розглянути питання забезпечення доступності для пацієнтів із ВК та ХК сучасної дорогої імунобіологічної терапії, що значно скоротить витрати національного бюджету, у тому числі на подальше лікування та виплату пенсій інвалідам, за рахунок витрат, яких вдалося уникнути.
- Забезпечити безперервне підвищення кваліфікації фахівців як первинної ланки, так і гастроентерологів та колопроктологів щодо якості надання медичної допомоги хворим на ЗЗК та виконання положень локальних протоколів.
- Мультидисциплінарній команді із залученням лікарів загальної практики — сімейної медицини, гастроентерологів, проктологів, пацієнтів долучитись до адаптації клінічних настанов та протоколів для первинної медичної допомоги при запальних захворюваннях кишечника на основі системи CKS (Clinical Knowledge Summaries), що є електронним ресурсом ПМСД Великої Британії.
- Налагодити тісну співпрацю зі спільнотами хворих на  ЗЗК.
- Резолюцію круглого столу довести до відома всіх зацікавлених сторін, співпраця яких дасть змогу реалізувати положення даної резолюції.
Матеріал наданий організаторами круглого столу


Back to issue