Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"News of medicine and pharmacy" 10 (584) 2016

Back to issue

Рецензія на монографію Сиделковский А.Л., Догузов В.Д. Этюды истории классической неврологии: Монография. — Киев: Издательский дом «АДЕФ-Украина», 2016. — 384 с.

Статья опубликована на с. 19 (Укр.)

 

Монографія є спробою розглянути основні гілки розвитку неврології, ґрунтуючись, переважно, на дослідженні практичного внеску окремих персоналій та наукових центрів, їх взаємозв’язку та спадкоємності. Автори — лікар-невролог вищої категорії, директор клініки сучасної неврології «Аксімед», к.м.н. О.Л. Сіделковський та завідувач науково-методичного відділу Національного музею медицини України В.Д. Догузов — висвітлили найбільш значущі етапи, що передували появі спеціальності, описали її відносно недавнє відокремлення як у вищій школі, так і на практиці, а також подальшу появу окремих напрямків та тенденцій розвитку. Простежений та продемонстрований безпосередній зв’язок між осередками класичної європейської неврології та вітчизняною науковою школою. Монографія містить 145 персональних нарисів, 48 нарисів, присвячених університетам, лікарням, академіям та їх підрозділам, а також близько 800 ілюстрацій.

П’ять розділів монографії («В начале было слово», «Истоки современной неврологии», «По законам военного времени», «Alma mater», «Между прошлым и будущим») виділено відповідно до хронології та специфіки кожного з етапів в історії науки про нервові хвороби, а також пов’язаних із нею дисциплін: біології, анатомії, патології, фізіології, психіатрії, військової медицини. Хоча подаються відомості і про загальну історію закладів, акцент зроблений на зародженні та розвиткові неврологічного напрямку у науковій, дослідницькій та викладацькій роботі.
Видання крім власне наукових та біографічних фактів містить відомості та багатий ілюстративний матеріал, що будуть цікаві як фахівцям у галузі неврології, терапії, вищої школи, історії науки та медицини, так і широкому загалові читачів.
 
Шипулін В.П.,
директор Національного музею
медицини України,
заслужений лікар України,
доктор медичних наук,
професор


Back to issue