Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"News of medicine and pharmacy" 4 (567) 2016

Back to issue

Аналіз повідомлення про інфекційне захворювання у Великобританії

Authors: Сорохан В.Д., Сорохан О.Я., Савка І.В. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Categories: Infectious diseases

Sections: Specialist manual

print version

Статья опубликована на с. 23 (Укр.)

 

Вступ

Підписавши економічну складову угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, сторони розвиватимуть співробітництво в галузі охорони здоров’я для того, щоб підвищити рівень здоров’я громадян, що є передумовою сталого розвитку та економічного зростання. Важливими напрямками співпраці є профілактика й боротьба з інфекційними захворюваннями. Сторони займатимуться питаннями запобігання таким інфекційним захворюванням, як ВІЛ/СНІД і туберкульоз, та їх контролю, підвищення готовності до появи високопатогенних захворювань та епідемій, а також впровадження Міжнародних медико-санітарних правил. З цією метою сторони обмінюватимуться даними й найкращими практиками та здійснюватимуть інші види спільної діяльності, зокрема у напрямку поступової інтеграції України до європейських мереж у галузі охорони здоров’я [1]. Отже, аналіз повідомлення про інфекційне захворювання в Євросоюзі взагалі й у Великобританії як країні — члені ЄС зокрема є важливим у перспективі поступової інтеграції України до європейських мереж у галузі охорони здоров’я.
Підписання економічної складової угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом відбулося наприкінці червня минулого року. Автори статті проаналізували наукові видання України й не знайшли жодних досліджень чи публікацій щодо аналізу повідомлення про інфекційне захворювання в Євросоюзі взагалі і Великобританії як країні, що є членом ЄС, зокрема.

Результати дослідження

Лікарі (Registered medical practitioners) у Великобританії за законом зобов’язані інформувати відповідну посадову особу — представника місцевої влади (local authority) або місцевої команди з охорони здоров’я (local Health Protection Team) про підозрілі випадки деяких інфекційних захворювань (suspected cases of certain infectious diseases). Усі лабораторії у Великобританії, що здійснюють первинну діагностику, повинні надавати відомості в департамент охорони здоров’я Англії (Public Health England) у випадку підтвердження наявності збудника інфекційних хвороб, про які слід повідомляти. Департамент охорони здоров’я Англії (Public Health England) збирає ці повідомлення й публікує аналіз місцевих і національних тенденцій щотижня [2].
Лікарі (Registered medical practitioners) повинні відразу заповнити форму повідомлення (notification form) для діагностики підозрілих випадків деяких інфекційних захворювань, не чекаючи на лабораторне підтвердження підозрюваної інфекції чи контамінації.
Вказану форму надсилають до посадової особи протягом 3 днів листом, зашифрованою електронною поштою (encrypted email) чи факсом (secure fax machine) або роблять повідомлення в усній формі по телефону протягом 24 годин, якщо зі справою не можна зволікати.
Наводимо перелік інфекційних захворювань, про які лікарям слід повідомляти відповідно до Положення (Повідомлення) з охорони здоров’я від 2010 року (the Health Protection (Notification) Regulations 2010) [3]:
- гострий енцефаліт;
- гострий інфекційний гепатит;
- гострий менінгіт;
- гострий поліомієліт;
- сибірка;
- ботулізм;
- бруцельоз;
- холера;
- дифтерія;
- черевний тиф (паратиф);
- харчова токсикоінфекція;
- гемолітичний уремічний синдром;
- діарея з прожилками крові у випорожненнях інфекційного генезу;
- хвороба, спричинена інвазивними стрептококами групи А;
- легіонельоз;
- лепра;
- малярія;
- кір;
- менінгококова септицемія;
- паротитна хвороба;
- чума;
- сказ;
- краснуха;
- тяжкий гострий респіраторний синдром (SARS);
- скарлатина;
- віспа;
- правець;
- туберкульоз;
- тиф;
- вірусна геморагічна гарячка;
- кашлюк;
- жовта гарячка.
У категорію «інші значущі захворювання» входять будь-які інші захворювання, що можуть становити значний ризик для здоров’я людини.
Наводимо перелік збудників інфекційних хвороб, про які слід повідомляти в департамент охорони здоров’я Англії відповідно до Положення (Повідомлення) з охорони здоров’я від 2010 року (the Health Protection (Notification) Regulations 2010) [3]:
- Bacillus anthracis;
- Bacillus cereus (збудник харчової токсикоінфекції);
- Bordetella pertussis;
- Borrelia spp.;
- Brucella spp.;
- Burkholderia mallei;
- Burkholderia pseudomallei;
- Campylobacter spp.;
- Chikungunya virus;
- Chlamydophila psittaci;
- Clostridium botulinum;
- Clostridium perfringens (збудник харчової токсикоінфекції);
- Clostridium tetani;
- Corynebacterium diphtheriae;
- Corynebacterium ulcerans;
- Coxiella burnetii;
- Crimean-Congo haemorrhagic fever virus;
- Cryptosporidium spp.;
- Dengue virus;
- Ebola virus;
- Entamoeba histolytica;
- Francisella tularensis;
- Giardia lamblia;
- Guanarito virus;
- Haemophilus influenzae (інвазивний);
- Hanta virus;
- Hepatitis A, B, C, delta й E viruses;
- Influenzae virus;
- Junin virus;
- Kyasanur Forest disease virus;
- Lassa virus;
- Legionella spp.;
- Leptospira interrogans;
- Listeria monocytogenes;
- Machupo virus;
- Marburg virus;
- Measles virus;
- Mumps virus;
- Mycobacterium tuberculosis complex;
- Neisseria meningitidis;
- Omsk haemorrhagic fever virus;
- Plasmodium falciparum, vivax, ovale, malariae, knowlesi;
- Polio virus (дикі або вакцинні типи);
- Rabies virus (класичний сказ та сказ-асоційований lyssavirus);
- Rickettsia spp.;
- Rift Valley fever virus;
- Rubella virus;
- Sabia virus;
- Salmonella spp.;
- SARS coronavirus;
- Shigella spp.;
- Streptococcus pneumoniae (інвазивний);
- Streptococcus pyogenes (інвазивний);
- Varicella zoster virus;
- Variola virus;
- Verocytotoxigenic Escherichia coli (у тому числі E.coli O157);
- Vibrio cholerae;
- West Nile Virus;
- Yellow fever virus;
- Yersinia pestis.
Департамент охорони здоров’я Англії (Public Health England) публікує звіти про кількість отриманих лабораторних повідомлень. Інформаційний відділ управління охорони здоров’я Англії (Public Health England’s Information Management section) порівнює повідомлення лікарів (Registered medical practitioners) та лабораторій на національному рівні й публікує аналіз місцевих і національних тенденцій щотижня.
На рис. 1 наведена форма повідомлення (notification form) для лікарів (Registered medical practitioners).
Вона складається з трьох основних частин: 1) інформація про лікаря, який заповнює повідомлення (Registered Medical Practitioner reporting the disease), а саме вказується його ім’я, адреса, поштовий індекс, контактний телефон та дата повідомлення; 2) інформація про захворювання (Notifiable disease), а саме назва хвороби, інфекції чи контамінації, дата появи симптомів, дата встановлення діагнозу та дата смерті (якщо пацієнт помер); 3) інформація про пацієнта (Index case details), а саме вказується його ім’я та прізвище, стать, дата народження, етнічна приналежність, національний індивідуальний ідентифікаційний номер пацієнта (NHS number), домашня адреса, поштовий індекс, теперішнє місце проживання з поштовим індексом, якщо воно відрізняється від домашньої адреси, контактний телефон, професія (якщо є), адреса місця роботи/навчання (якщо є) з поштовим індексом та контактним телефоном, напрямки й дати заморських подорожей (якщо були).

Висновки

У світлі співпраці між Україною та Євросоюзом щодо запобігання інфекційним захворюванням та їх контролю, підвищення готовності до появи високопатогенних захворювань та епідемій, впровадження Міжнародних медико-санітарних правил, а також обміну даними й найкращими практиками у напрямку поступової інтеграції України до європейських мереж у галузі охорони здоров’я слід детально проаналізувати, яким чином здійснюється повідомлення про інфекційне захворювання в кожній країні Європейського Союзу.

Bibliography

1. Економічна складова угоди про асоціацію між Україною та ЄС: наслідки для бізнесу, населення та державного управління / Під редакцією І. Бураковського та В. Мовчан. — К., 2014. — 139 с.
 
2. Communicable disease control handbook / Jeremy Hawker [et al.]. — 2nd ed. — 416 p.
 
3. Department of Health, Health Protection Agency, Chartered Institute of Environmental Health. Health Protection Legislation (England) Guidance 2010. — London: Department of Health, Health Protection Agency, and Chartered Institute of Environmental Health, 2010 (25 March). — 1-113.  

Back to issue