Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"News of medicine and pharmacy" 4 (567) 2016

Back to issue

Найцікавіше з «Неврологічних читань…»

Статья опубликована на с. 8 (Укр.)

 


4 березня 2016 року в м. Києві відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Неврологічні читання (V) пам’яті Панченка Д.І.», яку проводили з нагоди 110-річчя від дня народження видатної наукової постаті, засновника неврологічної школи НМАПО імені П.Л. Шупика професора Дмитра Івановича Панченка.


Програма конференції була складена відповідно до тематики НДР кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО імені П.Л. Шупика «Профілактика, діагностика, комплексне лікування та реабілітація захворювань нервової системи з використанням методів рефлексотерапії». В ній були широко представлені усні та стендові доповіді стосовно питань діагностики та лікування, реабілітації найактуальніших неврологічних захворювань. До переліку запропонованих для розгляду тем увійшли захворювання, що супроводжуються больовим синдромом, а також питання коморбідної патології.
Ініціаторами проведення конференції виступили НМАПО імені П.Л. Шупика (кафедра неврології і рефлексотерапії) та Всеукраїнська асоціація з неврології та рефлексотерапії.

Конференцію відкрив д-р мед. наук, професор, директор Інституту сімейної медицини НМАПО імені П.Л. Шупика О.Г. Шекера, який привітав учасників конференції та передав слова привітання і побажання успіху від керівництва закладу.
Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «рефлексотерапія», д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО імені П.Л. Шупика Н.К. Свиридова у своїй доповіді «Ішемічний інсульт: стандарти лікування у 2016 р.» ознайомила лікарів з сучасними світовими досягненнями у галузі терапевтичного ведення хворих з інсультом.
За допомогою сучасних комп’ютерних технологій зв’язку було прочитано дві лекції: з Лондона — «Прогресуюча втрата зору при розвитку патології нервової системи: діагностичний алгоритм та тактика ведення хворих» (доповідач — Ben Burton, д-р мед. наук, професор, директор з досліджень та розвитку Університетської лікарні Джеймс Пейдж, Велика Британія) та Едмонтона — «Безрухові розлади при хворобі Паркінсона» (доповідач — Oksana Suchowersky, д-р мед. наук, професор медицини, медичної генетики і психіатрії, кафедра медичної генетики та педіатрії, неврологічний дослідний центр Університету Альберти, Канада).
Свої доповіді з питань неврології та суміжних дисциплін також запропонували провідні українські вчені: Д.Д. Заболотна (д-р мед. наук, провідний науковий співробітник ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»); О.С. Сичов (д-р мед. наук, професор, науковий керівник відділу аритмій серця ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України); В.І. Паньків (д-р мед. наук, професор, завідуючий відділом профілактики ендокринних захворювань Українського НПЦ ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України); В.А. Берсенєв (канд. мед. наук, голова Міжнародного благодійного фонду лікаря Берсенєва) та інші.
Всього в конференції взяли участь 325 лікарів з усіх регіонів України: неврологи, сімейні лікарі, рефлексотерапевти та лікарі інших спеціальностей. За результатами роботи конференції її учасники прийняли рішення, в якому відзначено прагнення лікарів і надалі систематично (один раз на рік) проводити конференції з міжнародною участю, що увічнюють пам’ять видатного вітчизняного невролога Д.І. Панченка.  


Back to issue