Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkraineNeuroGlobal


UkraineNeuroGlobal

Міжнародний неврологічний журнал 6 (68) 2014

Повернутися до номеру

Дисертації захищено

Статья опубликована на с. 139-140

Спеціалізовані вчені ради України (за спеціальністю 14.01.15 — «нервові хвороби») повідомляють, що дисертації, пов’язані з неврологією, у 2013 р. захистили:

1. Зубкова О.В. Легка черепно-мозкова травма: обґрунтування діагностичних критеріїв і комплексне лікування хворих з використанням магнітолазерної терапії в гострому періоді (клініко-експериментальне дослідження) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.15 / Зубкова Олена Вікторівна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2013. — 34 с. : табл., рис.

2. Куфтеріна Н.С. Клініко-діагностичні особливості хворих, що перенесли легку черепно-мозкову травму [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Куфтеріна Наталія Сергіївна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ «Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України». — Х., 2013. — 20 с. : рис.

3. Лукашевич П.В. Роль судинного фактору в розвитку хвороби Паркінсона [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Лукашевич Петро Вячеславович ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2013. — 20 с. : табл.

4. Морозова Г.В. Діагностична значимість та зіставлення викликаних потенціалів головного мозку з клінічними та нейровізуалізаційними порушеннями при розсіяному склерозі [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Морозова Ганна Володимирівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа «Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України». — Х., 2013. — 19 с.

5. Орос М.М. Клініко-фармакогенетичні фактори впливу на фармакорезистентний перебіг епілепсії, їх роль в індивідуалізації лікування [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.15 / Орос Михайло Михайлович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ «Ін-т неврології, психіатрії та наркології». — Х., 2013. — 36 с. : рис., табл.

6. Гудзенко Г.В. Клінічний перебіг, показники якості життя та інвалідизації хворих на розсіяний склероз залежно від виду лікування [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Гудзенко Ганна Володимирівна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2013. — 19 с.

7. Борзенкова Л.М. Стан мозкового кровообігу та клініко–неврологічна характеристика хворих з високим кардіоваскулярним ризиком [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Борзенкова Лілія Миколаївна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2013. — 20 с. : рис.

8. Богданова І.В. Порушення систем гомеостазу на різних стадіях перебігу хвороби Паркінсона (клініко–патогенетична оцінка та корекція) [Текст] : автореф. дис. ... д–ра мед. наук : 14.01.15 / Богданова Ірина В’ячеславівна ; Нац. акад. [мед.] наук України, Держ. установа «Ін–т неврології, психіатрії та наркології НАМН України». — Х., 2013. — 38 с. : рис., табл.

9. Муравська О.М. Клініко–інструментальна характеристика кардіогенного ішемічного інсульту, зумовленого гострим інфарктом міокарда [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Муравська Олександра Миколаївна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2013. — 20 с. : табл.

10. Кусткова Г.С. Особливості мозкового кровообігу у хворих з неконтрольованою артеріальною гіпертензією [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Кусткова Ганна Сергіївна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2013. — 20 с. : рис., табл.

11. Черненко І.І. Клініко-інструментальна характеристика та оцінка якості життя у хворих з віддаленими наслідками бойової черепно-мозкової травми [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Черненко Інна Іванівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа «Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України». — Х., 2013. — 20 с. : рис.

12. Федорковська Б.О. Клініко-діагностичні особливості неврологічних характеристик у дітей учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Федорковська Богдана Олегівна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2013. — 19 с.

13. Міхаєлян Т.Х. Клініко-інструментальна характеристика дисциркуляторної енцефалопатії при перенесеному ішемічному інсульті та без нього [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Міхаєлян Тамара Хачатурівна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ «Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України». — Х., 2013. — 21 с. : рис., табл.

14. Губеня О.В. Клініко-діагностичне та патогенетичне значення процесів проліферації та апоптозу у хворих на ішемічний інсульт [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Губеня Олена Володимирівна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2013. — 20 с. : рис.

15. Шепотінник Є.В. Клініко-параклінічні критерії оцінки ефективності тромболітичної терапії у лікуванні хворих з ішемічним інсультом та можливості її потенціювання [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Шепотінник Євген Володимирович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа «Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України». — Х., 2013. — 19 с. : рис., табл.

16. Труфанов Є.О. Диференціальний діагноз і прогноз хвороби Паркінсона, паркінсонічних синдромів і есенційного тремору [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.15 / Труфанов Євген Олександрович ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2013. — 36 с.

17. Корженевський Ю.Л. Клінічні та параклінічні характеристики ураження нервової системи при хронічних гепатитах [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Корженевський Юрій Леонідович ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2013. — 19 с.

18. Зінченко О.К. Нейро-імуно-ендокринна регуляція артеріальної гіпотонії в структурі неврологічної патології [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.15 / Зінченко Олена Костянтинівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа «Ін-т неврології, психіатрії та наркології». — Х., 2013. — 40 с. : рис., табл.

19. Сальникова В.В. Клініко-нейрофізіологічні аспекти перебігу симптоматичної епілепсії у дітей різних вікових груп [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Сальникова Владлена Вікторівна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ «Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України». — Х., 2013. — 20 с. : табл.

20. Михалойко О.Я. Клініко-патогенетичні аспекти гострих ішемічних інсультів у вертебро-базилярному басейні та їх лікування [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Михалойко Ольга Ярославівна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2013. — 20 с. : табл.

21. Шкурко М.Г. Клініко-імунологічні аспекти цереброваскулярних захворювань атеросклеротичного генезу [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Шкурко Марина Георгіївна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2013. — 20 с. : табл.

22. Сепехрі Нур С. Клінічно ізольований синдром: неврологічні прояви, діагностика та прогноз трансформації в розсіяний склероз [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Сепіде Сепехрі Нур ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2013. — 20 с. : рис., табл.

23. Чемер Н.М. Діагностика венозної дисциркуляторної енцефалопатії у вагітних із обтяженим перебігом першого триместру гестації та її корекція [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Чемер Наталія Михайлівна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2013. — 22 с.

24. Мотренко А.Т. Прогностичне значення клініко-діагностичних особливостей гострих геморагічних порушень мозкового кровообігу [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Мотренко Анастасія Тимофіївна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2013. — 16 с.

25. Оводюк Н.М. Клініко-параклінічна характеристика ранніх екстрапірамідних порушень у хворих після ішемічного інсульту та обґрунтування їх лікувально-реабілітаційної тактики [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Оводюк Наталія Миколаївна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2013. — 20 с. : рис., табл.

26. Липинська Я.В. Особливості перебігу вегетативної дисфункції при міофасціальних больових синдромах шийно-грудної локалізації [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Липинська Яна Володимирівна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ «Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України». — Х., 2013. — 20 с.: рис., табл.

З повним текстом авторефератів і дисертацій можна ознайомитися в бібліотеках Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупіка (спеціалізована вчена рада Д 26.613.01), Харківської медичної академії післядипломної освіти (спеціалізована вчена рада Д 64.609.01), Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського за адресами:

 

04112, Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України;

61176, Україна, м. Харків, вул. Корчагінців, 58, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України;

03039, Україна, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 3, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського  Повернутися до номеру