Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Травма та її наслідки
Зала синя Зала жовта

Травма та її наслідки
Зала синя Зала жовта

Журнал "Біль. Суглоби. Хребет" 4 (12) 2013

Повернутися до номеру

Результати пункційної вертебропластики при переломах хребців на тлі остеопорозу

Автори: Сташкевич А.Т., Шевчук А.В., Вовк М.М., Мартиненко В.Г. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ

Рубрики: Травмотологія та ортопедія

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Статья опубликована на с. 55

Під нашим спостереженням перебувало 25 жінок із переломами тіл хребців віком 50–72 роки. За рівнем ураження хворі розподілялися таким чином: переломи в грудному відділі хребта — 4, в поперековому — 13, множинні — 8. За давністю: до 1 міс. — 6 осіб, до 3 міс. — 8, до 6 міс. — 7, понад 1 рік — 4 особи. Операція вертебропластики показана при неускладнених компресійних переломах 2–3-го ст. грудних і поперекових хребців із больовим синдромом, що виникає й посилюється при статичних і динамічних навантаженнях, незалежно від давності травми хребта. Вертебропластика на одному рівні виконана в 17 пацієнток, на 2 і більше рівнях — у 8 пацієнток. Усім пацієнткам були призначені антирезорбенти й препарати кальцію з вітаміном D довгостроково. Регрес больового синдрому й рухову активність оцінювали за допомогою візуально-аналогової шкали болю (ВАШ) і шкали дизабілітації Oswestry через 10 днів, 6 і 12 місяців після оперативного втручання. Мінеральну щільність кісткової тканини оцінювали за допомогою рентгенівської денситометрії.

За ВАШ середній бал до лікування становив 6,50 ± 1,23. Середній бал після лікування — 4,20 ± 0,58. У віддалені терміни спостереження середній бал становив: через 6 міс. — 3,20 ± 0,31, через 12 міс. — 3,90 ± 0,41.

За шкалою дизабілітації Oswestry (версія 2.0) відзначений позитивний ефект лікування хворих на момент виписки, а саме поліпшення якості життя за індексом Josw на 19,50 ± 2,25 % у середньому; у віддалені терміни спостереження: через 6 міс. — на 38,2 ± 2,4 % і через 12 міс. — 26,2 ± 3,4 % у середньому стосовно доопераційного рівня. Часткове погіршення стану пацієнтів через 12 міс. порівняно з результатами лікування після 6 міс. відзначалось переважно у хворих, яким антиостеопоротична терапія не була проведена адекватно, що підтверджувалося даними рентгенденситометрії. Таким чином, операція вертебропластики при неускладнених переломах тіл хребців на тлі остеопорозу дозволяла знизити больовий синдром і підвищити рухову активність хворих.Повернутися до номеру