Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"News of medicine and pharmacy" 1(205) 2007

Back to issue

Упровадження Європейських підходів до лікування в практику українських лікарів

Categories: Cardiology

Sections: Medical forums

print version

26–28 жовтня 2006 року в Києві відбувся 9-й Міжнародний семінар «Формулярна система згідно позицій доказової медицини: світовий досвід». У роботі цього заходу взяли участь понад 250 лікарів з усіх куточків нашої країни. До висвітлення основних питань діагностики та лікування патології внутрішніх органів були запрошені відомі світові вчені А. Baker (Glasgow, UK), L. Hodinka (Budapesht, Hungary), H.-P. Kohler (Bern, Switzerland), B. Milenkovic (Belgrad, Serbia), P. Nilsson (Malmo, Sweden), Z. Zivkovic (Belgrad, Serbia), а також провідні українські вчені.

Семінар складався з наукових сесій та практичних курсів. Після практичного курсу «Діагностика серцевої недостатності у ліжка хворого», що провів проф. F. Follath, були розглянуті актуальні питання сучасного лікування цієї патології. Чл.-кор. АМН України проф. К.М. Амосова присвятила свою доповідь сучасному погляду на принципи діуретичної терапії у хворих на застійну серцеву недостатність. Були розглянуті актуальні питання клінічного застосування петльових діуретиків. Як вважає проф. К.М. Амосова, підвищення власне діуретичної дії та подолання резистентності полягають:

1) у попередженні побічних дій, насамперед порушень електролітного обміну та нейрогуморальної активації;

2) оцінці впливу цих препаратів на виживання хворих і частоту госпіталізацій у рандомізованих контрольованих дослідженнях.

Саме цим вимогам сьогодні найбільше відповідає новий петльовий діуретик Трифас (торасемід). Порівняно з фуросемідом Трифас має більш тривалу дію (12–24 год проти 6–8 год), значно меншу вираженість феномену «рикошету», більшу діуретичну ефективність та меншу калійуретичну дію. Важлива відмінність препарату — збереження ефективності при важкій ХНН, що зумовлено високою (до 100 % проти 10–80 %) й постійною біодоступністю.

Серед шляхів подолання резистентності до петльових діуретиків проф. К.М. Амосова відзначила:

1) заміну таблетованого фуросеміда на Трифас (торасемід);

2) перехід на внутрішньовенне введення препарата зі збільшенням дози й кратності введення;

3) додавання тіазидового діуретика, доза якого залежить від функції нирок.

Особлива увага слухачів була зверненна на той факт, що комбінація 2 петльових діуретиків не є ефективною.

У своїй доповіді Катерина Миколаївна зробила акцент на здатності Трифаса позитивно впливати на процеси нейрогуморальної модуляції, що ймовірно може бути причиною покращення прогнозу хворих на ХСН.

Далі чл.-кор. АМН України, проф. В.З. Нетяженко розповів про нові сучасні технології медикаментозного лікування хворих на ХСН. Основний акцент у доповіді було зроблено на застосуванні бета-блокаторів згідно з новими рекомендаціями Європейського товариства кардіологів (2005) та Української асоціації кардіологів (2006). Саме цими рекомендаціями було внесено Небілет (небіволол) до препаратів, які дозволено використовувати при ХСН, та остаточно вилучено метопрололу тартрат. Небілет відрізняється від інших препаратів класу кардіоселективних бета-блокаторів насамперед здатністю підвищувати синтез оксиду азоту ендотелієм судин. Як відомо, дисфункція ендотелію вважається важливим чинником розвитку та прогресування ХСН. Тому препарат не тільки здатен забезпечувати позитивну дію на симпатоадреналову систему, але й впливати на базові ланцюги патогенезу цього захворювання. Саме завдяки NO-модулюючій активності Небілет на відміну від інших бета-блокаторів має позитивний вплив на основні показники ліпідного обміну та процеси ліпопероксидації, він може використовуватись у хворих з облітеруючими захворюваннями нижніх кінцівок. У 2006 р. вперше в клінічних дослідженнях була доведена можливість покращення еректильної функції чоловіків при заміні в схемі луікування інших кардіоселективних бета-блокаторів на Небілет.

Унікальність препарату (за даними дослідження SENIORS) полягає в тому, що при рівних можливостях усіх чотирьох препаратів знижувати показники смертності Небілет може безпечно застосовуватись у хворих із супутньою патологією (предіабет та цукровий діабет, бронхіальна обструкція, периферичний атеросклероз). Адже серед хворих на ХСН переважна більшість має декілька захворювань! Більш того, у групі хворих, які отримували Небілет, кількість нових випадків цукрового діабету була достовірно нижчою, ніж у групі плацебо. Дуже важливо, що ефективність препарату була доведена як для пацієнтів із систолічною дисфункцією, так і для хворих зі збереженою або помірно зниженою фракцією викиду. У загальній популяції ці хворі складають більше 50 %. Небілет досить легко титрується навіть при важкій систолічній дисфункції, не дає достовірного зменшення фракції викиду в перші дні після призначення й тому має певні переваги в лікуванні хворих на ХСН в амбулаторних умовах.

Підготувала Наталія Купріненко
«Новости медицины и фармации»Back to issue