Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Pain. Joints. Spine." 3 (07) 2012

Back to issue

Підсумки II саміту організацій з остеопорозу країн Східної Європи та Центральної Азії та науково-практичної конференції «Остеопороз — найважливіша мультидисциплінарна проблема охорони здоров’я XXI століття»

Люблю тебя,

Петра творенье,

Люблю твой строгий,

стройный вид,

Невы державное теченье,

Береговой ее гранит...

А.С. Пушкин

 

З 23 по 25 вересня 2012 р. у м. Санкт­-Петербурзі Російська асоціація з остеопорозу провела низку заходів із міжнародною участю, серед яких ІІ Саміт організацій з остеопорозу країн СНД, науково­практична конференція «Остеопороз — найважливіша мультидисциплінарна проблема охорони здоров’я XXI століття» та нарада асоціацій остеопорозу.

23 вересня 2012 року відбувся ІІ Саміт організацій з остеопорозу країн Східної Європи та Центральної Азії за участю представників Міжнародного фонду остеопорозу, а також асоціацій з остеопорозу Російської Федерації, України, Білорусії, Молдови, Литви, Вірменії, Грузії, Казахстану, Азербайджану, Узбекистану, Таджикистану та Киргизії. Україна була представлена делегацією на чолі з президентом Української асоціації остеопорозу, доктором медичних наук, професором В.В. Поворознюком.

Програма саміту вирізнялася великою різноманітністю тем, присвячених проблемі остеопорозу в країнах євразійського регіону. Керівники національних асоціацій остеопорозу мали можливість поділитися досвідом, представити результати власних досліджень та обговорити подальшу співпрацю між асоціаціями різних країн.

«Визнати остеопороз соціально значущим захворюванням, забезпечити його лікування і профілактику, а також своєчасну хірургічну допомогу хворим із переломами проксимального відділу (шийки) стегна», — з таким закликом до уряду та МОЗ РФ звернулися учасники II ­саміту організацій з остеопорозу країн СНД. Звернення зачитав президент Української асоціації остеопорозу професор В.В. Поворознюк.

У даному документі керівники організацій з остеопорозу країн СНД звертаються до уряду з пропозицією:

— визнати остеопороз як соціально значущу проблему у зв’язку з його високою поширеністю, тяжкістю соціально­економічних і медичних наслідків;

— організувати збір офіційних статистичних даних щодо низькоенергетичних переломів, включаючи переломи шийки стегнової кістки;

— збільшити частку надання хірургічної допомоги хворим із переломом проксимального відділу (шийки) стегнової кістки, що, у свою чергу, вплине на рівні смертності та інвалідності хворих;

— забезпечити широкий доступ населення до рентгенівської денситометрії та сучасних засобів лікування остеопорозу, у тому числі на безкоштовній основі для груп із високим ризиком переломів;

— забезпечити державну підтримку широкомасштабних освітніх та профілактичних програм для населення у сфері здоров’я кісток.

Документ підписали представники 9 держав. Аналогічні листи направлені урядам і міністрам охорони здоров’я інших країн СНД.

24 вересня 2012 року відбулася науково­практична конференція «Остеопороз — найважливіша мультидисциплінарна проблема охорони здоров’я XXI століття». Відкривали конференцію проректор Північно­західного федерального медичного університету, головний терапевт комітету з охорони здоров’я м. Санкт­Петербурга академік РАМН професор В.І. Мазуров; директор Російського науково­дослідного інституту травматології та ортопедії імені Р.Р. Вредена, головний травматолог­ортопед комітету з охорони здоров’я Санкт­-Петербурга професор Р.М. Тіхілов; президент Російської асоціації з остеопорозу професор О.М. Лесняк.

У конференції взяли участь спеціалісти, до яких найчастіше звертаються хворі з остеопорозом: ортопеди, травматологи, геронтологи, ревматологи, акушери­гінекологи, хірурги, ендокринологи, гастроентерологи.

Роботу конференції відкрила секція, присвячена медичній та соціальній значущості проблеми остеопорозу. У рамках пленарних засідань конференції професор О.Б. Єршова (Ярославль, Росія) представила лекцію, присвячену епідеміології, медичним та соціально­економічним наслідкам остеопорозу в Росії. За результатами епідеміологічного дослідження, проведеного в різних регіонах Росії, встановлено, що госпіталізація пацієнтів унаслідок перелому шийки стегнової кістки залежить від віку пацієнта і становить у середньому не більше 60 %. Надання хірургічної допомоги людям літнього віку в середньому становить не більше 40–50 %. Летальність унаслідок перелому шийки стегнової кістки в 7 разів перевищує показники у загальній популяції, 45 % пацієнтів помирає протягом першого року після виникнення перелому. Оптимізацією допомоги хворим із переломом шийки стегнової кістки у 2012 році в Росії є скорочення доопераційного ліжко­дня, наявність металоконструкцій та введення в штат відділення терапевта­геронтолога.

Президент Російської асоціації з остеопорозу професор О.М. Лесняк навела клінічні рекомендації Російської асоціації з остеопорозу «Діагностика, профілактика та лікування глюкокортикоїд­індукованого остеопорозу у чоловіків та жінок віком 18 років і старше». Базуються ці рекомендації на ключових положеннях робочої групи Міжнародної асоціації остеопорозу (IOF) та Європейського товариства з кальцифікованих тканин (ECTS). Згідно з рекомендаціями золотим методом оцінки мінеральної щільності кісткової тканини є двохенергетична рентгенівська абсорбціометрія, яка повинна, по можливості, проводитись усім хворим, які планують приймати або вже тривало приймають глюкокортикоїди. Особлива увага в лекції професора приділялась оцінці 10­річного абсолютного ризику (ймовірності) переломів за допомогою алгоритму FRAX. Застосовувати даний алгоритм рекомендовано тільки в чоловіків віком 50 років і старше та у жінок у постменопаузальному періоді, починаючи з 40 років. У хворих, які приймають перорально глюкокортикоїди, лікування антиостеопоротичними препаратами проводиться як з метою профілактики розвитку, так і з метою лікування вже діагностованого остеопорозу й повинно починатись одночасно з призначенням глюкокортикоїдів на тривалий час (3 місяці та більше) у пацієнтів із високим ризиком остеопорозу.

Не меншу зацікавленість учасників конференції викликала наступна лекція проф. О.М. Лесняк, у якій вона навела дані щодо діагностики остеопорозу й оцінки ризику переломів за моделлю FRAX у Росії. Крім того, були запропоновані нові способи підрахунку FRAX за допомогою калькуляторів та інших електронних приладів.

У лекції професора Є.Г. Зоткіна (м. Санкт­Петербург, Росія) була висвітлена актуальна на сьогодні тема «Остеопороз, саркопенія та стареча неміч: патогенетична взаємодія та профілактика». У своїй доповіді лектор звернув увагу слухачів на концептуальну модель геріатричного синдрому «стареча неміч» (синдром «крихкості», frailty syndrome) та дав відповідь на питання «що таке саркопенія»?

Представник Швейцарії, голова науково­дослідного відділу університету м. Женева (Швейцарія), професор Д. Ханс у своїй доповіді «Аналіз мікроархітектоніки кісткової тканини за допомогою методики TBS insight (Trabecular Bone Score)» довів, що використання показника якості трабекулярної кісткової тканини (TBS) додатково допомагає виявляти групи ризику серед жінок щодо остеопоротичних переломів, частково незалежно від мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ). Дана методика допомагає обирати тип лікування згідно зі станом мікроархітектури кісткової тканини при використанні ступінчастого підходу після визначення МЩКТ за допомогою двохфотонної рентгенівської абсорбціометрії (ДРА).

Останнім часом методика TBS широко використовується в Українському науково­медичному центрі проблем остеопорозу. Результатами перших досліджень з вивчення якості трабекулярної кісткової тканини в жінок залежно від віку, тривалості постменопаузального періоду, наявності ревматоїдного артриту та при використанні різних антиостеопоротичних засобів поділився з колегами та слухачами професор В.В. Поворознюк.

Досить актуальну тему щодо використання ультра­звукової денситометрії (УЗД) у клінічній практиці висвітлив у своїй наступній лекції Д. Ханс. Професор зупинився на особливостях діагностики порушень структурно­функціонального стану кісткової тканини за допомогою УЗД. Діагностичні критерії ВООЗ можуть застосовуватись тільки при проведенні ДРА для Т­критерію на рівні шийки та проксимального відділу стегнової кістки, поперекового відділу хребта та 33 % відділу променевої кістки. Т­критерій при визначенні УЗД не є еквівалентом Т­критерію, отриманого при ДРА. УЗД не може використовуватись для моніторингу за терапією антиостеопоротичними препаратами. Основною метою застосування УЗД є скринінг груп ризику щодо остеопорозу.

У рамках секції, присвяченої терапії остеопорозу, виступив професор Д. Білезікян (США), який представив цікаву доповідь «Остеопороз у чоловіків: сучасні підходи до діагностики та лікування». Основною темою лекції були причини виникнення остеопорозу в чоловіків, показання до денситометрії, роль андрогенів та естрогенів, діагностика та лікування. Також у лекції були наведені нещодавно опубліковані рекомендації з ведення чоловіків із первинним системним остеопорозом (2012). Професор відмітив, що з віком частота переломів збільшується в чоловіків та жінок. Частота перелому шийки стегнової кістки у чоловіків досягає відповідного рівня жінок приблизно у віці на 5–10 років старше, а через рік після перелому летальність у чоловіків значно вища. Таким чином, розвиток остеопорозу та його ускладнень має серйозне значення для чоловіків, тому для даного контингенту осіб вкрай необхідними є своєчасна діагностика, визначення причини, профілактика та лікування втрати кісткової тканини.

Проведена конференція була цікавою як науковим працівникам, так і практичним лікарям. Лікарі брали участь у дискусії та ставили запитання. Відвідавши конференцію, представники української делегації мали змогу не тільки отримати цінну інформацію, але й ознайомитись з історичними пам’ятками та архітектурними цінностями Санкт­Петербурга.

Підготували А.А. Ткачук, А.С. Мусієнко, Н.І. Дзерович

ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»

 Back to issue