Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"News of medicine and pharmacy" 14(220) 2007

Back to issue

На здобуття державної премії: Вітчизняний лікарський препарат — Церулоплазмін

Authors: В.П. ГЕОРГІЄВСЬКИЙ, директор державного підприємства «Державний науковий центр лікарських засобів»

Categories: Immunology

Sections: Specialist manual

print version

Сучасна медицина все більше потребує препаратів, які б за своєю дією були близькими до фізіологічних функцій організму. Такі препарати можна отримати з крові людини, яка має багато компонентів, що використовуються як лікувальні засоби. До їх числа можна віднести альбуміни, глобуліни та ін.

В останні роки розроблено і впроваджено в медичну практику новий лікарський препарат, отриманий із крові людини, — Церулоплазмін. Ще в 1980 р. науковці відділу біохімії пухлин Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України (директор — академік НАН України В.Ф. Чехун) запропонували Київському підприємству з виробництва бактерійних препаратів ЗАТ «Біофарма» (голова правління — К.В. Курищук) на основі розробленого ними лабораторного способу спільно розробити промисловий спосіб ­отримання Церулоплазміну, сировиною для чого можуть служити відходи переробки ретроплацентарної і донорської крові, які залишаються після отримання альбуміну й глобуліну і в достатній кількості наявні на підприємстві.

Відомо, що сировина для отримання препаратів крові може містити велику кількість небезпечних збудників хвороб, зокрема гепатитів А, В, С, ВІЛ (вірус імунодефіциту людини) та ін. Щоб не допустити потрапляння вірусів із сировини в готовий препарат крові, виробники, згідно з вимогами європейських та світових стандартів, зобов’язані використовувати специфічні процедури інактивації збудників вірусних інфекцій. Такі процедури успішно запроваджені й на вітчизняному підприємстві «Біофарма». Це підприємство є єдиним на пострадянському просторі та на території Східної Європи, на якому у виробництво втілені світові стандарти вірусної інактивації препаратів крові.

Найбільш поширеним із сучасних способів очищення препаратів крові є сольвент/детергентна інактивація вірусів, зміст якої в тому, що в напівфабрикат препарату крові додають спеціальні інактивуючі сполуки — сольвенти і детергенти: три-н-бутилфосфат і полісорбат 80. Під дією цих сполук розчиняється мембрана (жирова оболонка) вірусу. Після руйнації вірусу препарат очищають від сполук сольвент/детергенту, а також від залишків вірусних частинок методом хроматографії. Очищені в такий спосіб препарати крові, у тому числі й Церулоплазмін, потрапляють у продаж і є безпечними для використання в лікувальних цілях.

Ефективність видалення вірусів та іх інактивація за таким методом доведена згідно з вимогами ВООЗ та інших міжнародних органі­зацій.

У результаті експериментальних досліджень Церулоплазміну, отриманого спільними зусиллями на підприємстві «Біофарма», було встановлено унікальне поєднання його фармакологічних властивостей.

Вченими встановлено, що Церулоплазмін виконує в організмі важливі фізіологічні функції, а саме транспорт й утилізацію міді, нейрогуморальну регуляцію і кровотворення, він є основним антиоксидантом плазми крові, одним із чинників природного захисту організму від багатьох патологічних впливів, у тому числі й злоякісного росту, проявляє радіозахисну і протитоксичну дію, позитивно впливає на кисневий гомеостаз та імунний статус при різних патологіях.

Отримані експериментальні дані стали основою для визначення галузей використання й рекомендацій щодо клінічного застосування препарату Церулоплазмін.

Препарат Церулоплазмін пройшов апробацію в багатьох медичних закладах України та країнах СНД.

При клінічному вивченні препарату Церулоплазмін встановлено його високу лікувальну ефективність при гострих термінальних станах, септичних процесах, гематологічних захворюваннях, у комплексній терапії онкологічних хворих. Показана його антиоксидантна ефективність в умовах гіпоксії, здатність запобігати виникненню поліорганної недостатності в тяжко хворих, які перенесли термінальні стани різного генезу.

У 1990 р. препарат Церулоплазмін був зареєстрований у СРСР і занесений у довідник «Лекарственные препараты» (Машковский М.Д., 1993) як біогенний препарат, що регулює метаболічні процеси в організмі.

У 1996 р. Церулоплазмін ліофілізований для ін’єкцій зареєстрований в Україні. Пізніше була створена ще одна форма препарату — Церулоплазмін, розчин для ін’єкцій 2%, яка теж пройшла клінічне вивчення й дозволена Державним фармакологічним центром МОЗ України для клінічного застосування (2004 р.).

Зараз обидві форми препарату використовуються в різних галузях медицини (онкології, кардіології, хірургії, гематології, імунотерапії, клініці інфекційних захворювань, радіології, нейрології, у лікарнях швидкої медичної допомоги та ін.).

Особливо хочеться відзначити ефективне використання препарату Церулоплазмін за рекомендаціями МОЗ України для лікування залізодефіцитних анемій в осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Отже, новий вітчизняний препарат Церулоплазмін, який ­отримала наша медицина, сприяє швидшому видужуванню хворих, покращує життя наших людей і заслуговує на найвищу оцінку держави, адже в інших країнах такого препарату немає, він є пріоритетом України.

Я підтримую роботу «Розробка технології отримання церулоплазміну та дослідження його біологічних і фармакологічних властивостей», що висунута на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки в 2007 році. Back to issue