Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"News of medicine and pharmacy" 6(210) 2007

Back to issue

Застосування молочної суміші Nutrilon 3 при реабілітації дітей, хворих на дитячий церебральний параліч

Authors: Ю.Г. РЕЗНІЧЕНКО, В.І. БІЛАШ, Н.Ю. РЕЗНІЧЕНКО, О.І. ОВЕРКО, Т.В. ДЗЮБЕНКО, Запорізький державний медичний університет, Запорізька обласна дитяча лікарня

Categories: Gastroenterology, Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version

Вступ

Проблема дитячого церебрального паралічу є не лише медичною, але й соціальною проблемою. Важливо не лише провести медичну реабілітацію, за можливістю відновити ті чи інші втрачені функції, але й повернути пацієнта до активного життя в суспільстві. В останні роки розроблено чимало ефективних медичних, соціальних та медико-психологічних методик реабілітації [2, 3]. Стало нормою проведення реабілітаційних заходів на тлі демедикалізації. Проведення комплексу фізіотерапевтичних, психологічних заходів нерідко наштовхується на низьку ефективність за рахунок порушеного обміну речовин у хворих на дитячий церебральний параліч. За рахунок ураження центральної нервової системи, тривалої гіпокінезії в них суттєво порушується трофологічний статус, що призводить до порушень обміну речовин у всіх органах, у тому числі нервовій системі. Це значно погіршує ефективність проведення медичних реабілітаційних заходів. У наших попередніх роботах обгрунтовано призначення сучасних адаптованих молочних сумішей для реабілітації дітей з наслідками перинатальних уражень нервової системи [1, 4]. Було доведено, що в дітей з перинатальними ураженнями нервової системи відзначаються порушення функціонування шлунково-кишкового тракту, у тому числі дисбактеріози, які призводять до порушень обміну речовин і нервової системи, що ускладнює проведення реабілітаційних заходів. Для розриву замкнутого патологічного кола нами була доведена необхідність лікування не лише уражень нервової системи, але й паралельної корекції порушень функціонування шлунково-кишкового тракту, в тому числі порушень мікробіоценозу [5].

Метою дослідження була оцінка ефективності застосування сучасних адаптованих молочних сумішей для покращання трофологічного стану у хворих на дитячий церебральний параліч.

Матеріали та методи дослідження

Під наглядом було 119 дітей віком 1–4 роки з дитячим церебральним паралічем. У 65 з них маса тіла була нижчою за односигмальне відхилення від середньої маси тіла дітей відповідного віку. Це свідчить про те, що більшість дітей, хворих на дитячий церебральний параліч, мають порушення трофологічного стану. У дітей, хворих на дитячий церебральний параліч, часто відзначались порушення функціонування кишково-шлункового тракту (запори, дисбактеріози кишечника), серцево-судинної системи (метаболічні порушення міокарда), часті ГРЗ. Для покращання трофологічного стану та ефективності проведення реабілітаційних заходів у дітей, хворих на дитячий церебральний параліч, використовували сучасну адаптовану молочну суміш Nutrilon 3. Молочна суміш Nutrilon 3 спеціально створена для дітей старших 1 року та містить збалансовану кількість харчових інгредієнтів для вигодовування дітей раннього віку. До складу суміші в оптимальній кількості — 0,8г/100мл — входять олігосахариди, які забезпечують не лише нормалізацію функціонування кишково-шлункового тракту, але й покращують стан імунної системи, а також вітаміни, що сприяють покращанню обміну речовин в організмі, у тому числі й у нервовій системі. Суміш Nutrilon 3 призначали 22 дітям по 400 мл щодня протягом 6 місяців. Усі діти отримували стандартний комплекс реабілітаційних заходів під наглядом дитячого невролога. Контрольною групою склали 43 дитини, хворі на дитячий церебральний параліч, із зниженим трофологічним станом, які отримували стандартний комплекс реабілітаційних заходів, але не отримували адаптовані молочні суміші.

Результати досліджень та їх обговорення

При обстеженні дітей трьох груп через 6 місяців від початку лікування було встановлено (табл. 1), що маса тіла в дітей, які отримували Nutrilon 3, була суттєво більшою, ніж у контрольній групі. Нами не отримано повної нормалізації маси тіла в більшості дітей з дитячим церебральним паралічем, проте позитивна тенденція динаміки маси тіла дозволяє нам продовжити призначення адаптованих молочних сумішей на більш тривалий час. Як видно з табл. 1, застосування сучасної молочної суміші дозволило значно зменшити частоту дисбактеріозу кишечника у хворих на дитячий церебральний параліч. Це сприяло покращанню обміну речовин не лише в шлунково-кишковому тракті, але й у інших органах організму, про що свідчить менша частота порушень метаболізму в дітей з дитячим церебральним паралічем, які отримували Nutrilon 3. Покращання обміну речовин, наявність олігосахаридів, що позитивно впливають на стан імунної системи, в суміші Nutrilon 3 дозволили досягнути серед дітей, хворих на дитячий церебральний параліч, зменшення кількості випадків захворювань на ГРЗ. Це свідчить про позитивний вплив застосування суміші Nutrilon 3 на стан імунної системи, оскільки частота ГРЗ є одним з інтегративних показників функціонування імунної системи.

Розглядаючи стан нервової системи в обстежених дітей, нами відмічено, що у хворих, які отримували адаптовану молочну суміш, зменшилась дратівливість, пітливість. У них також нормалізувався колір шкіри, зменшились психомоторне розгальмування, спастика та підвищений м'язовий тонус, у зв'язку з чим збільшився обсяг активних рухів.

Отже, застосування адаптованої суміші в комплексі реабілітаційних заходів в дітей, хворих на дитячий церебральний параліч, дозволило покращити порушений трофологічний стан, а також обмін речовин та стан імунної системи. Це особливо важливо для дітей, хворих на церебральний параліч, тому що кожне інфекційне захворювання на тривалий час віддаляє реабілітацію. Покращання обміну речовин, функціонування імунної системи дозволить більш активно проводити реабілітаційні заходи. Усе це буде сприяти кращій адаптації дітей до колективу ровесників та кращій якості життя.

Вищенаведене дозволяє рекомендувати адаптовану молочну суміш Nutrilon 3 для включення до комплексу лікування хворих на дитячий церебральний параліч дітей.

При багатьох хронічних захворюваннях відзначається порушення трофологічного стану та різноманітних видів обміну речовин. І навіть якщо лікувальні заходи були успішними й пацієнт став здоровим, відставання в масі тіла та зрості від однолітків залишається на багато років. Це не сприяє добрій соціальній адаптації дітей, знижує якість їх життя. Цьому питанню необхідно приділяти більше уваги, необхідно переорієнтувати оцінку ефективності лікування не лише на відсутність клініко-параклінічної симптоматики захворювання, але й на нормалізацію загального стану дитини, на якість її життя. Одним з шляхів вирішення даної проблеми є нормалізація трофологічного стану за допомогою адаптованих молочних сумішей. Тому подальший напрямок наукових досліджень повинен бути направлений на визначення ефективності застосування адаптованих молочних сумішей при різноманітних хронічних захворюваннях у дітей старших 1 року.


Bibliography

1. Екосистема великого промислового міста та діти першого року життя / Лукґянова О.М., Резніченко Ю.Г., Антипкін Ю.Г., Резніченко Г.І., Шкіряк-Нижник З.А. — Запоріжжя, 2005. — 222 с.

2. Козявкін В.І., Лунь Г.П., Бабадагли М.О., Качмар О.О. Дитячі церебральні паралічі профілактика й ефективність реабілітації за методом Козявкіна // Соціальна педіатрія. — 2005. — Вип. 3. — С. 31-36.

3. Мартинюк В.Ю., Зінченко І.С. Основи медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи. — К., 2005. — 416 с.

4. Перинатальні проблеми великого промислового міста України / Лук'янова О.М., Резніченко Ю.Г., Антипкін Ю.Г., Резніченко Г.І., Шкіряк-Нижник З.А. — Запоріжжя, 2007. — 356 с.

5. Резніченко Ю.Г Перинатальні ураження нервової системи. Погляд педіатра. — Х., 2004. — 96 с.


Back to issue