Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"News of medicine and pharmacy" 9(213) 2007

Back to issue

VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання дитячої кардіоревматології»

Authors: О.П. ВОЛОСОВЕЦЬ, д.м.н., професор, завідувач кафедри педіатрії № 2 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, головний дитячий кардіоревматолог МОЗ України, віце-президент Асоціації ревматологів України

Categories: Cardiology, Pediatrics/Neonatology

Sections: Medical forums

print version

Відповідно до Наказу МОЗ України № 08.01-01/800 від 03.04.2007 року та затвердженого «Реєстру... науково-практичних конференцій» на 2007 рік, 26–28 квітня 2007 року у м. Євпаторія була проведена VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання дитячої кардіоревматології», організаторами якої були Міністерство охорони здоров'я України, Асоціація педіатрів України, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України та Міжнародний медичний дитячий клінічний центр «Євпаторія».

У роботі конференції взяли участь 319 фахівців із різних регіонів України, серед яких 12 головних позаштатних дитячих кардіоревматологів обласних управлінь охорони здоров'я, АР Крим, ГУОЗ та МЗ м. Києва, 42 професори та доктори медичних наук, у тому числі 2 члени-кореспонденти АМН України.

Активними учасниками конференції були також співробітники Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського, Донецького державного медичного університету ім. М. Горького, Дніпропетровської державної медичної академії, Харківського державного медичного університету, Харківської медичної академії післядипломної освіти, Луганського державного медичного університету, Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, Інституту охорони здоров'я дітей та підлітків АМН України, Інституту серцево-судинної хірургії АМН України ім. М.М. Амосова тощо.

Головний дитячий кардіоревматолог МОЗ України, професор О.П. Волосовець звітував про роботу служби за 2006 рік, він докладно проаналізував стан роботи дитячої кардіоревматологічної служби по різних регіонах України та наголосив на основних завданнях, що стоять перед дитячими кардіоревматологами України сьогодні. Також професор О.П. Волосовець (МОЗ України) у програмній доповіді «Проблемні питання фармакотерапії в дитячій кардіоревматології» докладно проаналізував проблеми фармацевтичного ринку України щодо педіатричних лікарських засобів, які використовуються в практиці дитячої кардіоревматології, та визначив пріоритети наукових досліджень в галузі лікування серцево-судинних захворювань дитячого віку.

Крім багаточисельних доповідей з актуальних питань дитячої кардіоревматології, на конференції були заслуховані лекції: професора С.П. Кривопустова (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця) «Деякі найбільш поширені вроджені вади серця у дітей»; члена-кореспондента АМН України, професора В.Г. Майданника (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця) «Проблемні питання ревматичної лихоманки у дітей»; члена-кореспондента АМН України, професора М.Ф. Зіньковського (Інститут серцево-судинної хірургії АМН України ім. М.М. Амосова) «Поєднання складних вроджених вад серця на тлі передсердного ізомеризму та гіперотаксії внутрішніх органів»; професора Л.Ф. Богмат (Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків АМН України) «Артеріальна гіпертензія підліткового віку: розповсюдженість, механізми формування, підходи до терапії»; професора Г.С. Сенаторової (Харківський державний медичний університет) «Порушення ритму серця у дітей»; професора Т.П. Борисової (Донецький державний медичний університет ім. М. Горького) «Ураження нирок на тлі геморагічного васкуліту у дітей»; професора О.Є. Абатурова (Дніпропетровська державна медична академія) «Метаболічний синдром у дітей»; професора О.М. Охотнікової (Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика) «Антифосфоліпідний синдром: клініка, діагностика, лікування»; професора Н.В. Нагорної (Донецький державний медичний університет ім. М. Горького) «Значення функціональних проб у дитячій кардіології»; професора Л.В. Ващенко (Дніпропетровська державна медична академія) «Порушення метаболізму міокарда у дітей та можливості фармакологічної корекції».

Проведено круглий стіл з актуальних питань організації кардіоревматологічної допомоги дітям зі звітами про роботу за 2006 рік головних позаштатних спеціалістів з дитячої кардіоревматології управлінь охорони здоров'я облдержадміністрацій Запорізької, Житомирської, Луганської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької областей та АР Крим.

Обговорені пропозиції щодо доповнення до існуючих «Протоколів діагностики та лікування кардіоревматологічних хвороб у дітей», що затверджені Наказом МОЗ України № 362 від 17.07.2005 та розроблені робочою групою МОЗ України під керівництвом професора О.П. Волосовця (Київ). До складу робочої групи входили: д.м.н., професор Л.Ф. Богмат (Харків), д.м.н., професор Л.В. Ващенко (Дніпропетровськ), д.м.н., професор С.С. Казак (Київ), д.м.н., професор М.М. Каладзе (Євпаторія), д.м.н., професор В.О. Кондратьєв (Дніпропетровськ), д.м.н., професор С.П. Кривопустов (Київ), д.м.н., професор А.Я. Кузьменко (Київ), д.м.н., професор В.С. Приходько (Харків), д.м.н., професор Є.В. Прохоров (Донецьк).

У доповідях, оголошених протягом роботи конференції, та стендових доповідях особливу увагу було приділено питанням запобігання кардіоваскулярної патології, у тому числі артеріальної гіпертензії, ранньої діагностики вроджених вад серця та тактики ведення зазначених хворих, раціональної терапії системних захворювань сполучної тканини у дітей, оптимізації проведення диспансерного спостереження за дітьми з кардіоревматологічною патологією тощо.

Була прийнята така резолюція конференції:

1. Сприяти подальшому впровадженню в практику дитячої кардіоревматології «Протоколів діагностики та лікування кардіоревматологічних хвороб у дітей», розроблених робочою групою МОЗ України під керівництвом професора О.П. Волосовця та доручити головним позаштатним обласним спеціалістам з дитячої кардіоревматології, завідувачам профільних педіатричних кафедр ВНМЗ ІV рівня акредитації МОЗ України внести пропозиції щодо їх оновлення до 01.06.2007 року.

2. Враховуючи пропозиції головних позаштатних обласних спеціалістів з дитячої кардіоревматології, клопотати перед Центром медичної статистики МОЗ України щодо удосконалення методів обліку та реєстрації кардіоревматологічної патології у дітей та підлітків та доповнити перелік діагнозів, що офіційно реєструються у звітних документах, таких як порушення серцевого ритму та провідності, артеріальна гіпертензія, кардити, реактивні артропатії.

3. Звернути увагу Міністерства охорони здоров'я України, управлінь охорони здоров'я обл(міськ)держадміністрацій на необхідність покращення пренатальної діагностики захворювань серцево-судинної системи, адекватного забезпечення кадрами та профільними ліжками служби з урахуванням надання кардіоревматологічної допомоги особам віком до 18 років, подальшого покращення матеріально-технічного забезпечення дитячої кардіоревматологічної служби України, зокрема щодо наявності ультразвукових апаратів з режимом доплер-ехокардіографії, апаратів для добового моніторування ЕКГ за Холтером та апаратів для добового моніторування артеріального тиску.

4. Зосередити наукові дослідження в галузі дитячої кардіоревматології на попередженні та ефективному лікуванні артеріальної гіпертензії у дітей, своєчасній діагностиці та ефективному етапному лікуванні природжених вад серця, порушень серцевого ритму та провідності й системних захворювань сполучної тканини.

5. Доручити головним позаштатним обласним спеціалістам з дитячої кардіоревматології організувати та провести семінари для сімейних лікарів, педіатрів та неонатологів з актуальних питань дитячої кардіоревматології, зокрема своєчасної діагностики вроджених вад серця.

6. Провести 17–19 квітня 2008 року VІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні питання дитячої кардіоревматології» у м. Євпаторія, при цьому продовжити практику обговорення річних звітів обласних дитячих кардіоревматологів у ході роботи цієї конференції та читання лекцій з актуальних проблем педіатричної кардіоревматології.Back to issue