Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"News of medicine and pharmacy" 20 (346) 2010

Back to issue

В Україні 6 грудня розпочався Всеукраїнський тиждень права

В рамках даного заходу МОЗ України вирішило привернути увагу медичної громадськості до окремих проблем прав людини у сфері охорони здоров’я з метою гармонізації взаємин «лікар — пацієнт»

Права та обов’язки пацієнтів

На сучасному етапі розвитку правового регулювання сфери охорони здоров’я в Україні питання захисту прав людини при наданні медичної допомоги набуває особливої гостроти та актуальності.

Комплексний аналіз вітчизняної нормативно-правової бази дає можливість викристалізувати права і обов’язки пацієнтів у цій царині. Найповніше права пацієнтів регламентуються в Законі України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 р., так званій декларації прав людини у сфері охорони здоров’я. Окрім того, права пацієнтів можемо визначити виходячи з норм Конституції України від 28.06.1996 р. та Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. А відтак, кожному пацієнту доцільно пам’ятати про:

Права пацієнтів

1) право на медичні профілактичні заходи (ст. 49 Конституції України, ст. 283, ч. 4 ст. 286 Цивільного кодексу України, ч. 1 ст. 3, п. 7 ст. 4, ст. 6, 10, п. «а», «б» ст. 10, ст. 31, 32, 42, ч. 1 ст. 43, ст. 53, п. «а» ст. 78 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»);

2) право на доступність у галузі охорони здоров’я (ч. 1, 3 ст. 49 Конституції України, ст. 283, 284 Цивільного кодексу України, ч. 4 ст. 4, ст. 6 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»);

3) право на медичну інформацію (ч. 3 ст. 32, ст. 34 Конституції України, ст. 285, 302 Цивільного кодексу України, п. «е» ст. 6, ст. 39 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»);

4) право на згоду на медичне втручання та право на відмову від медичного втручання (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 29 Конституції України, ч. 3, 4, 5 ст. 284, ч. 4 ст. 286, ст. 289 Цивільного кодексу України, ст. 42, 43 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»);

5) право на свободу вибору в галузі охорони здоров’я, а саме: 1) право на вільний вибір лікаря; 2) право на вибір методів лікування відповідно до рекомендацій лікаря; 3) право на вибір закладу охорони здоров’я; 4) право на заміну лікаря; 5) право на лікування за кордоном у разі неможливості надання такої допомоги у закладах охорони здоров’я України (ч. 2 ст. 284, ст. 633 Цивільного кодексу України, п. «д» ст. 6, ч. 1 ст. 34, ч. 1 ст. 35, ст. 36, 38 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»);

6) право на медичну таємницю (ч. 1, 2 ст. 32, ст. 34 Конституції України, ч. 4 ст. 285, ст. 286 Цивільного кодексу України, ст. 39-1, 40, п. «г» ст. 78 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»);

7) право на якісну медичну допомогу (ч. 1 ст. 49 Конституції України, ч. 1 ст. 284 Цивільного кодексу України, п. «д» ст. 6, п. «а» ст. 78 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»);

8) право на безпечну медичну допомогу (ч.1 ст. 49 Конституції України, ч. 1 ст. 284 Цивільного кодексу України, ст. 42, 44 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»);

9) право на інновації, а саме: 1) право на медико-біологічний експеримент; 2) право на репродуктивні технології; 3) право на донорство; 4) право на терапевтичне клонування; 5) право на корекцію (зміну) статі (ч. 3 ст. 28 Конституції України, ч. 3, 7 ст. 281, ч. 4 ст. 289, ч. 1 ст. 290 Цивільного кодексу України, ст. 45, 47, 48, 51 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»);

10) право на попередження за можливістю страждань і болю (ст. 3, ч. 2 ст. 28 Конституції України, ч. 2 ст. 289 Цивільного кодексу України, ст. 6, 52 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»);

11) право на індивідуальний підхід до лікування (п. «д» ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 38, ч. 3 ст. 39, ч. 3 ст. 43 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»);

12) право на оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів охорони здоров’я (ст. 40 Конституції України, п. «і» ст. 6 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»);

13) право на відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю (ч. 1 ст. 3 Конституції України, ч. 1 ст. 22, ст. 23, 906, ч. 1, 2 ст. 1166, ч. 1 ст. 1167, ст. 1168, 1195 - 1203, 1209 Цивільного кодексу України, п «і», «ї» ст. 6 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»);

14) право людини на життя та на повагу до гідності при наданні медичної допомоги (ст. 3, 21, 27, ч. 1, 2 ст. 28, ст. 64, 68 Конституції України, ст. 281, 297 Цивільного кодексу України, ч. 3 ст. 52 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»);

15) право на захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, пов’язаних зі станом здоров’я (ст. 21, ч. 2, 3 ст. 22, ч. 2 ст. 24 Конституції України, п. «и» ст. 6, ст. 9 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»).

Обов’язки пацієнтів

1) піклуватися про своє здоров’я та дітей, не шкодити здоров’ю інших громадян (п. «а» ст. 10, ст. 32 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»);

2) проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення (ч. 4 ст. 286 Цивільного кодексу України, п. «б» ст. 10, ст. 30, 31 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»);

3) надавати невідкладну допомогу іншим громадянам, які знаходяться в небезпечному для життя і здоров’я стані (п. «в» ст. 10, ст. 37 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»);

4) виконувати медичні приписи та правила внутрішнього трудового розпорядку закладу охорони здоров’я (ч. 2, 3 ст. 34 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»);

5) у невідкладних випадках, коли існує реальна загроза життю, отримувати медичну допомогу без своєї згоди чи згоди законного представника (ч. 1 ст. 29 Конституції України, ч. 5 ст. 284 Цивільного кодексу України, ч. 2 ст. 43 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»).

Права та обов’язки медичних працівників

Права

1) право на належні умови професійної діяльності (ч. 4 ст. 43 Конституції України, ст. 5, п. «г» ст. 6, п. «б» ч. 1 ст. 77 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»);

2) право на створення наукових медичних товариств, професійних спілок та інших громадських організацій (ч. 1, ,3, 4 ст. 35 Конституції України, ст. 314 Цивільного кодексу України, п. «к» ч. 1 ст. 77 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»);

3) право на судовий захист (ст. 3, 55, 56, 59, 68 Конституції України, ст. 15, 16, 299, 299 Цивільного кодексу України, п. «л», ч. 1 ст. 77 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»);

4) право на заняття медичною і фармацевтичною діяльністю відповідно до спеціальності та кваліфікації (ч. 1 ст. 43, ч.1 ст. 53 Конституції України, ст. 17, ч. 1 ст. 74, п. «а» ст. 77 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»);

5) право на підвищення кваліфікації, перепідготовку не рідше одного разу на п’ять років у відповідних закладах та установах (п. «в» ст. 77 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»);

6) обов’язкове страхування медичних працівників за рахунок власника закладу охорони здоров’я у разі заподіяння шкоди їх життю і здоров’ю при виконанні професійних обов’язків у випадках, передбачених законодавством (ч. 1, 2 ст. 46, ч. 1 ст. 49 Конституції України, ст. 1, 4 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»);

7) право на надання інформації про пацієнта (ч. 2 ст. 32, ч. 3 ст. 34 Конституції України ч. 2,4 ст. 285 Цивільного кодексу України, ч. 2, 5 ст. 39, ст. 39-1, 40 ч. 1 ст. 43 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»);

8) право на відмову від подальшого ведення пацієнта (ч. 5 ст. 284 Цивільного кодексу України, ч. 2, 3 ст. 34, ст. 38 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»);

9) право здійснювати медичне втручання без згоди пацієнта та/або його законних представників (ч. 1 ст. 29 Конституції України, ч. 5 ст. 284 Цивільного кодексу України, ч. 2 ст. 43 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»);

10) право на вільний вибір апробованих форм, методів і засобів діяльності, впровадження у встановленому порядку сучасних досягнень медичної та фармацевтичної науки і практики (п. «г» ст. 77 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»);

11) право на безоплатне користування соціальною, екологічною та спеціальною медичною інформацією, необхідною для виконання професійних обов’язків (ст. 32, 34 Конституції України, ст. 200, 285, 302 Цивільного кодексу України, п. «д» ст. 77 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»);

12) соціальну допомогу з боку держави у разі захворювання, каліцтва або в інших випадках втрати працездатності, що настала у зв’язку з виконанням професійних обов’язків (ст. 46 Конституції України, п. «є» ст. 77 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»);

13) право на скорочений робочий день і додаткову оплачувану відпустку у випадках, встановлених законодавством (ст. 43, 45 Конституції України, п. «з», «н» ст. 77 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»);

14) право на пільгові умови пенсійного забезпечення (ст. 46 Конституції України, п. «и» ст. 77 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»);

15) право на пільгове надання житла та забезпечення телефоном (ст. 47 Конституції України, п. «і» ст. 77 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»);

16) право на безоплатне користування житлом з освітленням і опаленням тим, хто проживає і працює у сільській місцевості і селищах міського типу, надання пільг щодо сплати земельного податку, кредитування, обзаведення господарством і будівництва приватного житла, придбання автомототранспорту (ст. 48 Конституції України, п. «і» ст. 77 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»);

17) право на першочергове одержання лікувально-профілактичної допомоги і забезпечення лікарськими та протезними засобами (ст. 49 Конституції України, ст. 283, 284 Цивільного кодексу України, п. «й» ст. 77 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»);

18) право на безоплатне одержання у власність земельної ділянки в межах земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства (ст. 41 Конституції України, п. «м» ст. 77 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»)

Обов’язки

1) подавати своєчасну та кваліфіковану медичну і лікарську допомогу, сприяти охороні та зміцненню здоров’я людей, запобіганню і лікуванню захворювань (ч. 1 ст. 9 Конституції України, ч. 1 ст. 284 гл. 63 Цивільного кодексу України, п. «д» ст. 6, п. «а» ч. 1 ст. 78 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»);

2) безоплатно надавати першу невідкладну медичну допомогу громадянам у разі нещасного випадку та в інших екстремальних ситуаціях (ст. 37, п. «б» ч. 1 ст. 78 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»);

3) поширювати наукові та медичні знання серед населення, пропагувати, в тому числі власним прикладом, здоровий спосіб життя (ч. 2 ст. 49 Конституції України, ст. 32, п. «в» ч. 1 ст. 78 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»);

4) дотримуватись вимог професійної етики і деонтології, зберігати лікарську таємницю (ч. 1, 2 ст. 32 Конституції України, ч. 4 ст. 285, ст. 286 Цивільного кодексу України, ст. 39-1, 40, 76, п. «г» ч. 1 ст. 78 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»);

5) постійно підвищувати рівень професійних знань і майстерності (п. «д» ч. 1 ст. 78 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»);

6) надавати консультативну допомогу своїм колегам та іншим працівникам охорони здоров’я (ч. 1ст. 287 Цивільного кодексу України, п. «к» ст. 6, п. «е» ч. 1 ст. 78 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»);

7) надавати пацієнтам чи іншим компетентним суб’єктам медичну інформацію (ч. 3 ст. 32, ст. 34 Конституції України, ст. 285 Цивільного кодексу України, п. «е» ст. 6, ст. 39, п. «г» ч. 1 ст. 78 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»)

Прес-служба МОЗ УкраїниBack to issue