Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"News of medicine and pharmacy" 19(342) 2010

Back to issue

Змінено склад Вченої медичної ради


Summary

Наказом Міністерства охорони здоров’я України внесені зміни до складу Вченої медичної ради МОЗ України та затверджено склад Президії Вченої медичної ради МОЗ України. Даним документом також передбачається до 1 грудня подати план роботи Вченої медичної ради МОЗ України на 2011 рік.

Склад Вченої медичної ради Міністерства охорони здоров’я України

1. Андрейчин Михайло Антонович — Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, зав. кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними і венеричними хворобами, член-кор. НАМН України, д.м.н., проф.

2. Антипкін Юрій Геннадійович (за згодою) — Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України, директор, академік НАМН України, д.м.н., проф.

3. Бахтеєва Тетяна Дмитрівна (за згодою) — Верховна Рада України, голова Комітету з питань охорони здоров’я, д.м.н., доцент.

4. Бліхар Василь Євгенович — ДП «Державний експертний центр» МОЗ України, директор, к.м.н.

5. Богатирьова Раїса Василівна (за згодою) — Рада національної безпеки і оборони України, секретар, д.м.н., проф.

6. Бойчук Тарас Миколайович — Буковинський державний медичний університет, в.о. ректора, д.м.н., проф.

7. Бондар Григорій Васильович — Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, зав. кафедри онкології, академік НАМН України, д.м.н., проф.

8. Вдовиченко Юрій Петрович — Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, перший проректор, член-кор. НАМН України, д.м.н., проф.

9. Возіанов Олександр Федорович (за згодою) — Національна академія медичних наук України, президент, академік НАН та НАМН України, д.м.н., проф.

10. Волосовець Олександр Петрович — Міністерство охорони здоров’я України, начальник Управління освіти та науки, член-кор. НАМН України, д.м.н., проф.

11. Вороненко Юрій Васильович — Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, ректор, член-кор. НАМН України, д.м.н., проф.

12. Гайко Георгій Васильович (за згодою) — Інститут травматології та ортопедії НАМН України, директор, член-кор. НАМН України, д.м.н., проф.

13. Горовенко Наталія Григорівна — Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, зав. кафедри медичної генетики, член-кор. НАМН України, д.м.н., проф.

14. Гуселетова Наталія Володимирівна — Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, вчений секретар, к.м.н., старший науковий співробітник.

15. Дубініна Владлена Геннадіївна — Міністерство охорони здоров’я України, заступник міністра, д.м.н., проф.

16. Думанський Юрій Васильович — Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, ректор, член-кор. НАМН України, д.м.н., проф.

17. Заболотний Дмитро Ілліч (за згодою) — Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України, директор, академік НАМН України, д.м.н., проф.

18. Запорожан Валерій Миколайович — Одеський національний медичний університет, ректор, академік НАМН України, д.м.н., проф.

19. Зозуля Юрій Панасович (за згодою) — Національна академія медичних наук України, віце-президент, Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, директор, член-кор. НАН України, академік НАМН України, д.м.н., проф.

20. Ємець Ілля Миколайович — Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, директор, д.м.н., проф.

21. Камінський В’ячеслав Володимирович — Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, зав. кафедри акушерства, гінекології та репродуктології, член-кор. НАМН України, д.м.н., проф.

22. Книшов Геннадій Васильович (за згодою) — Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова, директор, академік НАМН України, д.м.н., проф.

23. Коваленко Володимир Миколайович (за згодою) — Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, директор, академік НАМН України, д.м.н., проф.

24. Косенко Костянтин Миколайович (за згодою) — Інститут стоматології НАМН України, директор, член-кор. НАМН України, д.м.н., проф.

25. Крамарєв Сергій Олександрович — Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, зав. кафедри дитячих інфекційних хвороб, д.м.н., проф.

26. Кундієв Юрій Ілліч (за згодою) — Національна академія медичних наук України, віце-президент, Інститут медицини праці НАМН України, директор, академік НАН та НАМН України, д.м.н., проф.

27. Лазоришинець Василь Васильович (за згодою) — член-кор. НАМН України, д.м.н., проф.

28. Лісовий Володимир Миколайович — Харківський національний медичний університет, ректор, член-кор. НАМН України, д.м.н., проф.

29. Лобода Михайло Васильович (за згодою) — Всеукраїнська асоціація фізіотерапевтів та курортологів, президент, член-кор. НАМН України, д.м.н., проф.

30. Митник Зіновій Миколайович — міністр охорони здоров’я України, д.м.н., проф.

31. Міхньов Володимир Анатолійович (за згодою) — Національна академія медичних наук України, головний учений секретар, член-кор. НАМН України, д.м.н., проф.

32. Мішалов Володимир Дем’янович — Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, зав. кафедри судової медицини, д.м.н., проф.

33. Міщенко Тамара Сергіївна — Науково-практичне товариство неврологів, психіатрів та наркологів України, голова, д.м.н., проф.

34. Моісеєнко Раїса Олександрівна (за згодою) — Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації, начальник, к.м.н., доцент.

35. Мороз Василь Максимович — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, ректор, академік НАМН України, д.м.н., проф.

36. Москаленко Віталій Федорович — Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, ректор, академік НАМН України, д.м.н., проф.

37. Никоненко Олександр Семенович — Запорізька медична академія післядипломної освіти, ректор, член-кор. НАН України, д.м.н., проф.

38. Нетяженко Василь Захарович — Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, зав. кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 1, декан медичного факультету № 2, Асоціація лікарів-інтерністів України, президент, член-кор. НАМН України, д.м.н., проф.

39. Павленко Олексій Володимирович — Інститут стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, директор, д.м.н., проф.

40. Педаченко Євген Георгійович (за згодою) — Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, керівник відділу нейротравми, член-кор. НАМН України, д.м.н., проф.

41. Проданчук Микола Георгійович — Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України, директор, член-кор. НАМН України, д.м.н., проф.

42. Риков Сергій Олександрович — Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, зав. кафедри офтальмології, д.м.н., проф.

43. Сердюк Андрій Михайлович (за згодою) — Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України, директор, академік НАМН України, д.м.н., проф.

44. Спіженко Юрій Прокопович (за згодою) — Медичний центр «Кібер Клініка Спіженко», президент, академік НАМН України, д.м.н., проф.

45. Тронько Микола Дмитрович (за згодою) — Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України, директор, член-кор. НАН та академік НАМН України, д.м.н., проф.

46. Фещенко Юрій Іванович (за згодою) — Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України, директор, академік НАМН України, д.м.н., проф.

47. Фомін Петро Дмитрович — Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, зав. кафедри факультетської хірургії № 2, член-кор. НАМН України, д.м.н., проф.

48. Чайковський Юрій Богданович (за згодою) — Вища атестаційна комісія України, начальник атестаційного відділу медичних та аграрних наук, член-кор. НАМН України, д.м.н., проф.

49. Черенько Світлана Олександрівна — Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІД та іншим соціально-небезпечним хворобам МОЗ України, голова, д.м.н., проф.

50. Черних Валентин Петрович — Національний фармацевтичний університет, ректор, член-кор. НАН України, д. фарм. н., д.х.н., проф.

51. Шейман Борис Семенович — Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ», зав. Українським центром дитячої токсикології, інтенсивної та еферентної терапії, д.м.н.

52. Шунько Єлизавета Євгенівна — Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, зав. кафедри неонатології, д.м.н., проф.

53. Широбоков Володимир Павлович — Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, зав. кафедри мікробіології, імунології та вірусології, академік НАН України, член-кор. НАМН України, д.м.н., проф.

54. Яворовський Олександр Петрович — Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, проректор з навчальної роботи, член-кор. НАМН України, д.м.н., проф.Back to issue