Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"News of medicine and pharmacy" 18(341) 2010

Back to issue

Роль комплексу Кальцію та вітаміну D в реабілітації переломів кісток на тлі остеопорозу


Summary

На головну для зазначеної галузі медицини щорічну подію зібралися понад 500 спеціалістів із різних регіонів країни, а також іноземні гості. До участі також були запрошені представники профільних міністерств і відомств, громадських організацій, а також фармацевтичних компаній. Під час найбільшого представницького форуму ортопедів-травматологів були проведені секційні засідання з таких актуальних питань, як проблеми дитячої ортопедії й травматології, організація і надання протезно-ортопедичної та реабілітаційної допомоги при травмах й ортопедичних захворюваннях, помилки та ускладнення в травматології й ортопедії, ортопедичні аспекти кісткової онкології, проблемні питання остеосинтезу й ендопротезування суглобів, лікування захворювань і пошкоджень хребта, кисті, а також ортопедо-травматологічні аспекти політравми тощо.

Ролі комплексу кальцію та вітаміну D в реабілітації переломів кісток різної локалізації на тлі остеопорозу була присвячена доповідь президента Української асоціації остеопорозу, керівника відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології АМН України», доктора медичних наук, професора Поворознюка Владислава Володимировича.

— Як відомо, остеопороз належить до системних захворювань скелета з групи метаболічних остеопатій, характерним про­явом його є зниження маси кісткової тканини та порушення її мікроархітектоніки, що призводить до зниження міцності кісткової тканини та збільшує ризик переломів кісток.

Численними дослідженнями доведена ефективність призначення препаратів кальцію та вітаміну D як базисної терапії в лікуванні остеопорозу та захворювань опорно-рухового апарату, зокрема при ушкодженнях та переломах. Відомо, що певні переваги мають препарати кальцію, зокрема сполуки цитрату кальцію порівняно з карбонату кальцієм. У проведеному у 2004 році дослідженні було показано, що в постменопаузальному періоді в жінок саме цитрат кальцію має більший антирезорбтивний потенціал порівняно з карбонатом кальцію. У зв’язку з цим на базі Українського науково-медичного центру проблем остеопорозу вже тривалий час пацієнтам призначаються препарати кальцію та вітаміну D, одним із яких є препарат фармацевтичної компанії Байер Кальцемін Адванс. Кальцемін Адванс належить до препаратів III покоління, до його складу входять дві солі кальцію (цитрат і карбонат), вітамін D та низка мікроелементів, необхідних для синтезу органічного матриксу кісткової тканини.

Проводились численні дослідження, як експериментальні, так і клінічні, у яких показано, що в умовах експерименту препарати кальцію нівелюють зміни, що відбуваються при оваріектомії у самиць щурів. Фактично при цьому мінеральна щільність кісткової тканини не втрачається. Також в експерименті продемонстровано позитивний вплив кальцію у комплексі з вітаміном D у вигляді препарату Кальцемін Адванс на міцнісні характеристики кісткової тканини.

У клінічній практиці показано, що в жінок у пост­менопаузальному періоді використання препарату Кальцемін Адванс призводить до зниження вираженості больового синдрому, крім того, спостерігається приріст кісткової маси. У міжнародному мультицентровому клінічному дослідженні, що проводилося нами спільно з професором Л.І. Беневоленською на базі ДУ «Інститут геронтології НАМН України» та Центру профілактики остеопорозу Інституту ревматології РАМН, вивчалася ефективність препарату Кальцемін Адванс у лікуванні остеопорозу та профілактиці остеопоротичних переломів. У дослідженні взяли участь 100 пацієнток у постменопаузальному періоді з первинною остеопенією. Перша група (основна) — 50 жінок — приймали Кальцемін Адванс по 1 таблетці 2 рази на добу протягом 9 місяців, у другій (контрольній) групі — 50 жінок — не вживали жодних препаратів кальцію. У групі жінок, які вживали Кальцемін Адванс, відзначали підвищення мінеральної щільності кісткової тканини на рівні хребта, стабілізацію мінеральної щільності кісткової тканини на рівні проксимальної ділянки стегнової кістки, зменшення вираженості больового синдрому та покращення якості життя пацієнток. Слід підкреслити, що це мультицентрове дослідження, у якому було доведено, що препарат Кальцемін Адванс у жінок у пост­менопаузальному періоді має антирезорбтивні властивості, зменшує втрату кісткової маси, покращує якість кісткової тканини, поліпшує якість життя пацієнтів, у першу чергу за рахунок зменшення вираженості больового синдрому.

На базі Українського науково-медичного центру проблем остеопорозу також проводились дослідження в пацієнтів із переломами проксимального відділу стегнової кістки, які лікувалися різними методами. Пацієнти, рандомізовані в першу групу, приймали препарат Кальцемін Адванс, пацієнти іншої групи препарати кальцію не отримували. У ході дослідження було показано, що в пацієнтів першої групи спостерігалось вірогідне збільшення міцності кісткової тканини, відсутня втрата кісткової маси, тоді як в групі, яка не приймала препарати кальцію, спостерігалась суттєва втрата кісткової маси. Таким чином, було доведено, що препарат Кальцемін Адванс у реабілітації пацієнтів із переломами проксимального відділу стегнової кістки відіграє важливу роль. Дані цих досліджень доповідались на двох міжнародних конгресах, що об’єднують фахівців світового рівня в галузі ортопедії та травматології, — SICOD, що відбувались у Гонконгу та Таїланді.

Отже, сьогодні, незважаючи на появу в арсеналі лікарів високоактивних препаратів, засоби базисної терапії, до яких відносять комплекс кальцію і вітаміну D, зберігають своє значення.

Підготувала Галина БутBack to issue