Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"News of medicine and pharmacy" Психиатрия (329) 2010 (тематический номер)

Back to issue

Семінари у Донецьку 25–26 березня 2010 р.

За ініціативою Національної Ради з питань охорони здоров’я населення при Президентові України 25–26 березня 2010 року в м. Донецьку відбулися семінари, присвячені актуальним питанням охорони психічного здоров’я населення України.

25 березня — семінар «Сучасні практичні підходи до діагностики та терапії в геронтопсихіатрії».

У семінарі брали участь 79 психіатрів та неврологів Донецької та Луганської областей. З доповідями виступили:

С.Ф. Глузман, виконавчий секретар Асоціації психіатрів України, член Національної Ради з питань охорони здоров’я населення при Президентові України — «Мультидисциплінарний підхід до модернізації системи охорони психічного здоров’я в Україні»;

І.Я. Пінчук, головний позаштатний психіатр Головного управління охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації — «Реалії «дешевого» лікування в психіатрії»;

І.А. Марценковський, провідний науковий співробітник відділу медико-соціальних проблем терапії психічних розладів Українського науково-дослідного інституту соціальної та судової психіатрії та наркології — «Набута когнітивна недостатність (клінічна типологія та можливості терапії)».

У дискусії, що відбулася, були обговорені невирішені питання надання психіатричної допомоги людям похилого віку в Україні. Особлива увага була зосереджена на обговоренні доцільності та можливостей при плануванні медико-соціальної допомоги літнім людям спиратися на засади доказової медицини, враховувати її клінічну ефективність, суспільну результативність та економічну доцільність. При визначенні економічної доцільності фармаколікування потрібно враховувати як прямі, так і непрямі витрати, реальну вартість (разом із наслідками, тобто ускладненнями, з урахуванням непрямих витрат) застосування в психіатричній практиці архаїчних, так званих «дешевих» медикаментів. Були висловлені претензії у зв’язку з неналежною міжсекторальною взаємодією ланок охорони психічного здоров’я літніх людей, що знаходяться у підпорядкуванні різних міністерств.

У резолюції, що була схвалена, були висловлені такі побажання:

1. Підтримати ініціативу Національної Ради у проведенні подібних зустрічей, що присвячені обговоренню реальних проблем охорони психічного здоров’я літніх людей.

2. Підтримати ініціативу Національної Ради у проведенні міжвідомчих, мультидисциплінарних зустрічей спеціалістів з метою формування окремих аспектів модернізації медико-соціальної системи в країні та соціальної політики в цілому.

3. Просити Національну Раду ініціювати створення реально працюючого механізму координації діяльності різних відомств, міністерств, дослідницьких інститутів та центрів (у тому числі й громадських), що орієнтовані на модернізацію системи надання медико-соціальної допомоги в країні.

26 березня — семінар «Мультидисциплінарні аспекти модернізації охорони психічного здоров’я дітей. Мультидисциплінарний підхід до впровадження клінічних протоколів в системі дитячої психіатрії».

У семінарі взяли участь 82 спеціалісти з системи МОЗ України, Міністерства освіти та науки України, Міністерства праці та соціальної політики України та Державного департаменту України з питань виконання покарань. У семінарі взяли участь фахівці Донецької, Луганської, Харківської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської областей. Крім лікарів (дитячих психіатрів, дитячих неврологів, педіатрів), у роботі семінару брали участь психологи, корекційні педагоги, логопеди, юристи. Активну участь у семінарі взяв президент Всеукраїнської асоціації користувачів психіатричної допомоги пан Руслан Імереллі, який є офіційним експертом Ради Європи з питань захисту прав маргіналізованих груп населення. З короткими повідомленнями про своє бачення ситуації виступили високі представники Міністерства охорони здоров’я, Міністерства освіти та науки, Міністерства праці та соціальної політики та Департаменту України з питань виконання покарань, які спеціально приїхали з м. Києва.

Головним дитячим психіатром МОЗ України І.А. Марценковським були презентовані клінічні протоколи надання медико-соціальної допомоги дітям із розладами зі спектра аутизму та розладами з дефіцитом уваги та гіперактивністю. Протоколи стали наочним прикладом організації взаємодії між закладами Міністерства охорони здоров’я, Міністерства освіти та науки, Міністерства праці та соціальної політики в наданні медичних, соціальних та освітніх послуг зазначеним контингентам хворих.

Було також обговорено проект «Інструкції про порядок госпіталізації дітей віком до 18 років, які страждають від психічних та поведінкових розладів, у стаціонарні психіатричні заклади».

Учасникам семінару була представлена щойно опублікована стаття М.М. Папієва, В.В. Лазоришинця, Р.О. Моісеєнко, В.В. Залесської, І.А. Марценковського, В.І. Шинкаренко, В.О. Павлюченко, Я.Б. Бікшаєвої, О.В. Доленко, В.В. Хведчука, Ю.С. Пієвської «До питання про реформування долікарняного рівня системи охорони психічного здоров’я дітей в Україні», що обгрунтовує необхідність зміни парадигми розвитку в системі охорони психічного здоров’я дітей в Україні, перенесенні акценту з лікування розладів на етапі спеціалізованої допомоги на профілактику та промоцію психічного здоров’я на долікарняному рівні. Запропонована психіатрична складова концепції реформування шкільної медицини в Україні.

Семінар закінчився активною дискусією, результатом якої були такі побажання та пропозиції, оформлені у відповідну резолюцію:

1. Підтримати ініціативу Національної Ради у проведенні й у майбутньому міжвідомчих семінарів, конференцій та практичних робочих зустрічей з метою формування недекларативних змін у всій системі охорони психічного здоров’я.

2. Створити при Національній Раді спеціальну міжвідомчу робочу групу, на яку буде покладене формування ініціатив в сфері охорони психічного здоров’я дітей.

3. Просити Національну Раду ініціювати створення при Кабінеті Міністрів України постійно діючої Координаційної Ради з метою координації діяльності в даному напрямку різних відомств, міністерств, дослідницьких інститутів та центрів.

4. Просити Національну Раду ініціювати перегляд дослідницьких програм й самих структур відомчих та академічних науково-дослідних інститутів з метою наближення їхньої діяльності до реальних проблем психіатрії, психології, кримінології та реабілітації.

5. Просити Національну Раду привернути увагу до цієї серйозної проблеми міжнародних організацій та фондів, що працюють в Україні, з метою координації та підвищення ефективності їхньої діяльності в Україні.

Інформаційну підтримку в проведенні семінарів надали фармацевтична фірма «Лундбек» та Видавничий дім «Заславський».

Голова Національної Ради професор М.Є. Поліщук

Член Національної Ради лікар-психіатр С.Ф. Глузман

26 марта 2010 года в г. Донецке состоялось второе организационное заседание секции «Детская психиатрия и смежные специальности» Ассоциации психиатров Украины. Первое организационное заседание состоялось в 2009 году в г. Львове.

В заседании 26 марта 2010 года принимал участие 81 специалист: детские психиатры, психологи, педагоги из специальных учреждений системы Министерства образования и науки, Министерства труда и социальной политики, Министерства здравоохранения, а также психиатры и психологи, работающие с детьми, содержащимися в местах лишения свободы, и два юриста, являющиеся консультантами АПУ и ее членами. Дискуссией руководила член правления АПУ И.Я. Пинчук. В открытом голосовании был избран президиум секции:

Доленко Ольга Витальевна, детский психиатр, г. Запорожье;

Казакова Светлана Евгеньевна, профессор-психиатр, г. Луганск;

Коваль Наталья Васильевна, юрист, г. Киев;

Кукуруза Анна Владимировна, профессор-психолог, г. Харьков;

Павлюченко Валентина Александровна, врач, начальник отдела стационарных учреждений Министерства труда и социальной политики, г. Киев;

Угрин Денис, детский психиатр, госпиталь Модсли, г. Лондон;

Шинкаренко Вера Ивановна, психолог, начальник отдела дошкольного, начального и специального образования Министерства образования и науки, г. Киев.

Руководителем секции была избрана доктор Доленко О.В.Back to issue