Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"News of medicine and pharmacy" Психиатрия (329) 2010 (тематический номер)

Back to issue

Про деякі аспекти діяльності психологів органів та установ виконання покарань державного департаменту України з питань виконання покарань та реалізовані заходи у 2009 році

Authors: В.В. Хведчук, начальник відділу організації психологічної роботи із засудженими управління соціально-виховної, психологічної роботи та міжнародних і громадських зв’язків департаменту з гуманітарних питань та охорони здоров’я Державного департаменту України з питань виконання покарань

print version

Уперше посада психологів в установах виконання покарань була введена в 1989 році.

У 1991 році було затверджене Положення про психологічну службу в системі пенітенціарних установ України. Цим Положенням передбачалося впровадження нових форм та методів у виховну роботу із засудженими, а також вдосконалення вивчення особистості засудженого на основі індивідуальних програм психолого-педагогічного впливу.

Упродовж 90-х років XX ст. відбувався подальший розвиток діяльності психологів: формувалася організаційна структура, вдосконалювалося нормативне забезпечення діяльності психологів, здійснювалася підготовка практичних психологів для виправних установ на психологічному факультеті Київського інституту внутрішніх справ, створювалися умови для науково-методичної діяльності.

Після створення в 1998 році Державного департаменту України з питань виконання покарань як самостійного органу виконавчої влади постала необхідність поновлення нормативної бази, що регламентує діяльність психологічної служби.

У 2000 році було затверджено Положення про психологічну службу установи виконання покарань, що у 2007 році було перезатверджене з урахуванням новітніх напрямків роботи.

З огляду на існуючі нормативні документи основними завданнями психологів установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України є:

— надання психологічної допомоги засудженим та особам, узятим під варту;

— розробка та реалізація спільно з персоналом установи індивідуальних і групових програм психокорекційного і педагогічного впливу на засуджених та осіб, взятих під варту, з урахуванням їх індивідуальних особливостей, ступеня соціально-педагогічної занедбаності;

— підвищення психологічної майстерності персоналу установи, надання йому кваліфікованої методичної допомоги, навчання формам та методам психологічного вивчення особистостей і середовища засуджених та осіб, взятих під варту, а також прийомам психолого-педагогічної корекції;

— узагальнення та впровадження в практику роботи установи сучасних методів психолого-педагогічного впливу на засуджених та осіб, узятих під варту.

Основні функції психологів установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримі-нально-виконавчої служби України такі:

— психодіагностична: вивчення й узагальнення особистісних та групових характеристик засуджених, спрямованих на визначення індивідуально-психологічних особливостей поведінки та встановлення наявності в засуджених тих чи інших психологічних якостей, виявлення серед засуджених осіб, які потребують підвищеного конт-ролю з боку персоналу установи (тобто тих, які мають психічні відхилення, схильних до самогубства або членоушкодження, створення конфліктних ситуацій серед засуджених, нападу на персонал установи тощо);

— прогностична: оцінка перспектив розвитку особи, прогнозування можливої індивідуальної і групової поведінки засуджених на основі виявлених особистісних, характерологічних якостей та наявної соціально-психологічної обстановки;

— профілактична: виявлення, усунення та попередження особистісних і групових негативних психологічних явищ, які виникають у процесі відбування покарання, надання психологічної допомоги засудженим, а також у разі необхідності персоналу установ;

— корекційна: цілеспрямоване досягнення позитивних змін психічних станів, особливостей поведінки та особистостей засуджених;

— консультативна: надання рекомендацій персоналу щодо роботи з групами та окремими засудженими, попередження негативних явищ та формування позитивного морально-психологічного клімату серед засуджених;

— просвітницька: поширення психологічних знань серед персоналу та засуджених, підвищення рівня їх психологічної культури;

— дослідницька: сприяння у проведенні наукових досліджень у галузі психології і педагогіки та впровадженні їх результатів у практичну діяльність.

Кадрове забезпечення психологів установ виконання покарань та слідчих ізоляторів

На сьогодні загальна штатна чисельність психологів становить 392 посади, із яких:

— 259 посад у виправних колоніях;

— 69 посад у слідчих ізоляторах;

— 23 посади у територіальних органах управління Держдепартаменту;

— 21 посада у виправних центрах;

— 20 посад у спеціальних виховних колоніях.

Серед психологів виправних колоній 87,8 % мають повну вищу освіту за спеціальністю «психологія» чи «педагогіка», 6,1 % — «правознавство», стільки ж — повну вищу освіту за іншою спеціальністю.

Також слід відзначити позитивну динаміку зменшення робочого навантаження на одного психолога. Так, якщо у 2004 році на одного психолога припадало 686 засуджених, то у 2009 році цей показник становив 437 засуджених (рис. 1).

Заходи щодо підвищення професійного рівня психологів органів, установ виконання покарань, слідчих ізояляторів

Держдепартамент приділяє значну увагу підвищенню професійного рівня психологів органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів.
Тільки у 2009 році з психологами проведено ряд заходів всеукраїнського рівня.

У квітні та червні 2009 року психологи, які працюють із неповнолітніми, брали участь у тренінгах, організованих Всеукраїнським громадським центром «Волонтер». Тренери центру навчали психологів використовувати інтерактивні ігри та казкотерапію як методи профілактики ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки.

У березні 2009 року на базі управління Держдепартаменту в Донецькій області проведено дводенний кущовий тренінг-семінар із психологами органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Донецької та Луганської областей. На розгляд тренінг-семінару винесено питання впровадження новітніх науково-практичних методик виявлення та профілактики самогубств серед осіб, які перебувають в установах кримінально-виконавчої служби.

У вересні 2009 року психологами установ кримінально-виконавчої служби Полтавської області взято участь у конференції «Мультидисциплінарні підходи в психіатрії», яку було проведено за ініціативою Національної ради з питань охорони здоров’я населення на базі Полтавської психіатричної лікарні ім. О.Ф. Мальцева.

З метою забезпечення обміну досвідом та підвищення професійного рівня психологів установ виконання покарань та слідчих ізоляторів територіальними управліннями Держдепартаменту з періодичністю один раз у два місяці проводяться загальні тренінги (навчальні збори). У 2009 році проведено 135 таких заходів.

Для підвищення професійної компетентності персоналу соціально-психологічної служби, рівня організації соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими в установах кримінально-виконавчої служби наказом Держдепартаменту від 01.08.2005 № 128, передбачено функціонування шкіл психолого-педагогічної майстерності персоналу соціально-психологічної служби. До занять у школі залучаються практичні психологи, педагоги, фахівці регіональних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, науковці, фахівці з пенітенціарної психології та педагогіки.

Робота психологів, у тому числі з особами, які потребують підвищеної уваги

Аналіз чисельності осіб, які перебувають на профілактичному обліку психологів, свідчить про збільшення кількості таких осіб.

Так, якщо у 2004 році на профілактичних обліках психологів перебувало 11 % засуджених від їх загальної кількості, то у 2009 році відсоткова частка таких осіб зросла до 15 % (рис. 2).

Станом на 1 січня 2010 року на профілактичних обліках психологів виправних колоній та слідчих ізоляторів перебувало понад 17,4 тис. засуджених та осіб, узятих під варту, які потребують постійної психологічної допомоги та підтримки, із них:

— схильних до самогубств та членоушкоджень — 4,4 тис.;

— із психічними відхиленнями — 4,2 тис.;

— схильних до вживання наркотичних засобів — 2,4 тис.;

— схильних до створення конфліктних ситуацій — 921 особа;

— схильних до нападу на персонал установи — 341 особа.

Станом на 1 січня 2010 року психологами установ виконання покарань проведено тестування понад 144,4 тис. засуджених, психологами слідчих ізоляторів — понад 40 тис. засуджених та осіб, узятих під варту. За результатами психодіагностики персоналу надано понад 234,6 тис. рекомендацій щодо організації індивідуально-виховної роботи із засудженими та особами, узятими під варту.

Організація роботи з профілактики та попередження самогубств серед засуджених та осіб, узятих під варту

З метою недопущення самогубств серед осіб, які тримаються в установах кримінально-виконавчої служби Держдепартаментом постійно вживаються заходи соціально-виховного, психологічного, медичного та режимного характеру.

Так, у 2009 році проведено дев’ять службових нарад за участю керівників територіальних органів управління Держдепартаменту та установ виконання покарань, у яких були зареєстровані випадки самогубств засуджених та осіб, узятих під варту.

До територіальних органів управління Держдепартаменту надіслано вісім наказів із визначенням заходів щодо вдосконалення профілактичної роботи.

У травні 2009 року стан профілактики самогубств в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах розглянуто на засіданні колегії Держдепартаменту.

В установах виконання покарань та слідчих ізоляторах реалізується схвалений колегією Держдепартаменту Комплексний план заходів, спрямованих на покращення медичної допомоги, зниження рівня смертності та профілактики самогубств серед осіб, позбавлених волі.

До навчальних програм усіх закладів освіти, у яких проходить перепідготовку та підвищення кваліфікації персонал Державної кримінально-виконавчої служи України, включено розділи з діагностики суїцидальної поведінки.

У 2009 році підготовлено чотири накази Держдепартаменту про заохочення персоналу установ виконання покарань та слідчих ізоляторів за вмілі та організовані дії з попередження самогубств.

Незважаючи на вжиті заходи, у 2009 році в установах кримінально-виконавчої служби допущено 44 випадки самогубств серед засуджених та осіб, узятих під варту.

За кількісним показником найбільше самогубств (по сім випадків) допущено в установах Донецької та Київської областей. Чотири випадки — в установах Харківської області. По три випадки — в установах Дніпропетровської та Львівської областей.

Підсумовуючи зазначене, можна вірогідно прогнозувати, що психологи вже найближчим часом стануть ключовими фігурами процесу виправлення та ресоціалізації засуджених, а психологічна робота із засудженими та особами, узятими під варту, як компонент виховного процесу стане основним напрямком розвитку Державної кримінально-виконавчої служби України на шляху до гуманізації кримінального покарання та наближенні його до європейських стандартів.Back to issue