Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"News of medicine and pharmacy" Психиатрия (329) 2010 (тематический номер)

Back to issue

Роль Державного навчально-методичного геріатричного центру в підготовці кадрів для системи медико-соціальної допомоги людям літнього віку

З метою підвищення ефективності підготовки кадрів для системи геріатричної допомоги у липні 2005 р. наказом МОЗ України був створений Державний на- вчально-методичний геріатричний центр (ДНМГЦ) як окремий підрозділ ­НМАПО імені П.Л. Шупика на базі Інституту геронтології АМН України. Основним завданням ДНМГЦ є стандартизація до- та післядипломної геріатричної підготовки медичних і соціальних працівників, а також волонтерів і населення для системи медико-соціальної допомоги людям літнього віку.

ДНМГЦ працює в тісному контакті з Програмою зі старіння ООН, Комітетом Верховної Ради України у справах пенсіонерів й інвалідів, департаментом з надання та розвитку медичної допомоги населенню МОЗ України, Міністерством праці та соціальної політики, державними і недержавними структурами, які надають медико-соціальну допомогу людям літнього віку, проводять до- та післядипломне навчання медичних і соціальних працівників, соціологів, психологів. Проводиться активна робота з підвищення ролі геріатрів у медико-соціальній допомозі населенню похилого віку. У співпраці з різними спеціалістами проводиться підготовка та впровадження програм для циклів мультидисциплінарної (багаторівневої) підготовки фахівців геріатричної служби.

ДНМГЦ разом із Фондом народонаселення ООН, Українським фондом соціальних інвестицій та МБФ «Карітас Україна» за період 2006—2007 рр. були проведені 7 семінарів для працівників медико-соціальних установ та керівників волонтерського руху в різних регіонах України. Разом із кафедрою терапії і геріатрії ДНМГЦ проведено чотири науково-практичні конференції, у тому числі три міжнародні, під час яких відбулися наради обласних геріатрів та міжнародна школа-семінар з геронтопсихіатрії.

У 2006 році для представників законодавчої і виконавчої влади на базі Верховної Ради України під патронатом Комітету Верховної Ради у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів та Програми ООН зі старіння був проведений дводенний семінар «Законодавчі підходи до вирішення питань, пов’язаних з постарінням населення України». Створення ДНМГЦ і проведення за його участі семінару з проблем старіння у Верховній Раді України були відзначені в доповіді Генерального секретаря ООН у 2006 р. серед значних світових досягнень в організації допомоги людям літнього віку.

Центр розробляє і впроваджує програми для мультидисциплінарної геріатричної підготовки у бригадах (лікар — медсестра — соціальний працівник/молодший медичний персонал — волонтер). Разом із головним психіатром МОЗ (І.Я. Пінчук) розроблені та впроваджені цикли тематичного удосконалення з геронтопсихіатрії. Разом з Асоціацією паліативної допомоги України та фахівцями з паліативної допомоги США та інших країн ДНМГЦ проводить цикли навчання з паліативної допомоги, зокрема, до міжнародного навчального семінару з цієї проблеми.
Центром закладена методологічна основа для створення в Україні геріатричних реабілітаційних установ нового типу та проведені навчальні двотижневі семінари з підготовки персоналу в трьох інноваційних геріатричних закладах.

ДНМГЦ бере участь у міжнародних дослідженнях з вдосконалення геріатричної системи підготовки кадрів, зокрема у проекті MATRA розроблена програма геріатричної підготовки медичних сестер.

ДНМГЦ має ліцензію на підготовку медичних і соціальних працівників для допомоги людям літнього віку. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року, ДНМГЦ виділене державне фінансування на 2008–2010 рр.

ДНМГЦ відкритий для державних, громадських і релігійних установ для співпраці у питаннях спільного проведення стандартизованого багаторівневого навчання медичних і соціальних працівників, населення для допомоги людям літнього віку, а також щодо удосконалення системи геріатричної допомоги (розробка нових структур та методів роботи).Back to issue