Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"News of medicine and pharmacy" 15(335) 2010

Back to issue

В Україні відбудеться ХІІІ Конгрес Світової федерації Українських лікарських товариств та святкування 100-річчя Українського лікарського товариства


Summary

30 вересня — 3 жовтня 2010 року в м. Львові на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького й Українського лікарського товариства у Львові відбудеться ХІІІ Конгрес Світової федерації Українських лікарських товариств (СФУЛТ) та святкування 100-річчя Українського лікарського товариства. Для учасників Конгресу та практичних лікарів Галичини 1–2 жовтня відбудеться виставка «Медицина. Ліки» провідних вітчизняних та зарубіжних фармацевтичних фірм.

ХІІІ Конгрес СФУЛТ включено до заходів, передбачених «Державною програмою співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року», яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р.
№ 1034. Відповідальними за сприяння у проведенні ХІІІ Конгресу СФУЛТ ви­значено МОЗ України, АМН України, НАН, Міністерство закордонних справ України разом із Всеукраїнським лікарським товариством (ВУЛТ), Українською всесвітньою координаційною радою і товариством «Україна-Світ».

Серед питань, що розглядатимуться на Конгресі, будуть історія розвитку та наукова діяльність Українського лікарського товариства, подвижницька діяльність українських лікарів, внесок українських лікарів у світову медицину. Не залишаться поза увагою й сучасні досягнення в медицині.

Під час роботи Конгресу передбачається проведення міжнародної телеконференції «Телемедицина, електронні зустрічі лікарів — досвід, перспективи розвитку».

Про сьогодення Українського лікарського товариства наша бесіда із віце­президентом Світової федерації Українських лікарських товариств, Президентом Всеукраїнського лікарського товариства, головою Громадської ради при МОЗ України Олегом Степановичем Мусієм.

Цього року відбудеться святкування 100­річчя Українського лікарського товариства в рамках проведення ХІІІ Конгресу СФУЛТ, який відбудеться 30.09– 02.10.2010 року.

— Проведення такого заходу є однією із найвизначніших подій в український медицині загалом. Безумовно, це непересічна подія, до якої ми дуже серйозно готуємося. Підтвердженням того, що це подія загальнодержавного рівня, є вихід наприкінці минулого року указу Президента України № 1055/2009 «Про відзначення 100­ліття Українського лікарського товариства», а також розпорядження Кабінету Міністрів про відзначення на державному рівні та план заходів проведення 100­ліття Українського лікарського товариства. Підтвердженням серйозності нашого ювілею є те, що держава визнала його й будуть відбуватись державні заходи за участю керівників держави. Святкуваня відбуватиметься в м. Львові — місці заснування Українського лікарського товариства. Разом з тим відзначенням 100­ліття Українського лікарського товарис­тва Україна свідчить про те, що вона є європейською країною та має власну давню історію розвитку медицини.

Чи можна віднести Українське лікарське товариство до найдавніших лікарських об’єднань?

— Якщо відслідковувати історію лікарських товариств інших країн, цього року своє 100­ліття відзначає Фінське лікарське товариство. З найдавніших лікарських організацій слід назвати Австрійське лікарське товариство, яке веде свою історію з 1861 р. Українське лікарське товариство було засноване 100 років тому, а саме 1 жовтня 1910 року, у Львові і є однією з найстаріших організацій лікарів у Європі. Ще два роки тому, плануючи проведення ХІІІ Конгресу СФУЛТ, медичний університет м. Львова та Українське лікарське товариство у м. Львові вийшли з пропозицією провести урочисті заходи саме в їх місті.

Отже, поєднання святкування 100­ліття Українського лікарського товариства та проведення ХІІІ Конгресу Світової федерації Українських лікарських ловариств є невипадковим?

— Безумовно. Як відомо, Світова федерація Українських лікарських товариств що два роки проводить свої чергові конгреси. У цьому році заплановано проведення XIII Конгресу СФУЛТ. Оскільки час проведення збігається, було вирішено об’єднати ці два заходи. Саме тому програма Конгресу присвяченя історії українських лікарських організацій, історії Українського лікарського товариства, видатним українським лікарям, діячам медицини. Традиційною є рубрика «Сучасні досягнення в провідних галузях медицини».

Відповідно до указу Президента і розпорядження Кабінету Міністрів святкові заходи відбуватимуться і в інших містах України, де існують найпотужніші осередки українського лікарського товариства, зокрема у Києві, Одесі, Херсоні, Луганську, Луцьку, Івано­Франківську, Тернополі. Треба сказати, що Українське лікарське товариство, що було створене 1910 року у м. Львові, об’єднувало лікарів не лише зі Львова, а й з усієї тогочасної Галичини, туди входили Львівщина, Івано­Франківщина, Тернопілля, Буковина, частково Закарпаття, тому нині сучасні західноукраїнські лікарські осередки у святкуванні ювілею долучаються до львівського.

Давайте торкнемося основних історичних віх розвитку Українського лікарського товариства в Україні.

— Якщо говорити про діяльність Українського лікарського товариства, то після ліквідації радянською владою у 1939 році лікарського товариства багато західноукраїнських лікарів, які здобували медичну освіту у західних країнах, змушені були емігрувати за кордон в країни західної Європи та інші країни світу. Найпотужніші за кількістю лікарів — вихідців із Львівщини, Наддніпрянщини утворились лікарські товариства в США й Канаді. У 1950 році було засновано Українське лікарське товариство Північної Америки. На той час воно налічувало понад 2 тис. лікарів. Українскі лікарі в Бразилії, Австралії, Німеччині, Австрії, Аргентині, Польщі, Чехословаччині також мали свої лікарські організації. У 1977 році за ініціативи Українського лікарського товариства Північної Америки була створена Світова федерація Українських лікарських товариств (СФУЛТ), куди увійшли Українські лікарські товариства 14 країн. Що стосується України, то на той час Україна не мала своєї загальнолікарської організації і тому не увійшла до СФУЛТу. До 1990 року СФУЛТ було проведено два конгреси: у Мюнхені та Відні, а третій Конгрес відбувся у серпні 1990 року безпосередньо в Україні — у Києві та Львові, на ньому були присутні майже 300 представників СФУЛТ із 14 країн світу. Фактично перед ІІІ Конгресом, у квітні­червні, Українське лікарське товариство у Львові та Всеукраїнське лікарське товариство у Києві відновили свою діяльність. На ІІІ Конгресі вони були прийняті до СФУЛТ. У 2008 році Всеукраїнське лікарське товариство вступило до Світового лікарського товариства — СЛТ (World Medical Association — WMA), яке на сьогодні об’єднує не лише лікарів­українців з усього світу, а інших лікарів та загальнолікарські організації 95 країн.

На цьогорічному конгресі планується приїзд представників Українського лікарського товариства Польщі, Бразилії, Німеччини, Північної Америки, Болгарії, Росії, Словаччини, Австрії, Великобританії, Швеції. Загалом запрошення на святкування нашого ювілею отримали Національні лікарські товариства більше 90 країн світу.

Давайте поговоримо про сьогоденне Українське лікарське товариство. Які перед ним стоять завдання, яка наукова діяльність Українського лікарського товариства?

— Нині в кожному регіоні україни існують окремі лікарські товариства, об’єднані у Всеукраїнське лікарське товариство. За весь період з моменту його відновлення у 1990 році було проведено 10 з’їздів. Останній з’їзд був проведений наприкінці вересня 2009 року у Євпаторії, на ньому вперше за історію існування української медицини прийнято Етичний кодекс лікаря України. Ця непересічна подія, до якої вдалося долучити й МОЗ України, і понад 50 громадських вузькофахових лікарських організацій — професійних асоціацій кардіологів, фтизіатрів, хірургів та багатьох інших, широко висвітлювалась в ЗМІ.

На всіх з’їздах лікарського товариства проводяться наукові конференції, під час яких розглядаються найрізноманітніші питання — від історії медицини, що переважно розглядалося на перших з’їздах, до реформування системи охорони здоров’я, а це одне з основних питань, яким займається ВУЛТ сьогодні, становлення в Україні такої інституції, як лікарське самоврядування, про що нині поданий у Верховну Раду відповідний законопроект «Про лікарське самоврядування». Окрім того, наша організація активно займається питаннями захисту лікарів, у тому числі правового й соціального, проблемами наслідків Чорнобильської катастрофи тощо. Ці та інші проблемні питання завжди є предметом обговорення на наших з’їздах. Крім того, Всеукраїнське лікарське товариство активно бере участь у громадських дорадчих органах при органах державної влади, як наприклад Дорадча рада при Комітеті з питань охорони здоров’я Верховної Ради України, Національна Рада з питань охорони здоров’я при Президенті України, Громадська рада при МОЗ України, у формуванні Громадської ради при Кабінеті Міністрів України. З цього року наша організація введена в Раду підприємців при Кабінеті Міністрів України.

Якщо говорити в цілому, то ВУЛТ веде науково­освітньо­просвітницьку та громадську діяльність.

У законодавчому плані ВУЛТ є спів­автором ряду законопроектів, які нині знаходяться у Верховній Раді. Йдеться, зокрема, про нову редакцію закону про громадські об’єднання, законопроект про фахові та саморегулівні об’єднання, законопроект про лікарське самоврядування, про медичне страхування.

Має значення й міжнародна діяльність ВУЛТ. Після визнання нашої організації Світовим лікарським товариством ВУЛТ близько 3 років проводить активну міжнародну діяльність. Окрім того, що ми є членами СФУЛТ, WMA, де представляємо Україну та українських лікарів, ми є членами Європейського форуму лікарських товариств (ЄФМА), що входить у структуру ВООЗ (EFMA/WHO). Також минулого року ми приєдналися до Організації лікарських товариств, що мають функції самоврядних лікарських організацій, і разом з Міністерствами охорони здоров’я здійснюють управління системами охорони здоров’я країн Центральної та Східної Європи (ZEVA).

Саме завдяки такій міжнародній співпраці був прийнятий Етичний кодекс лікаря України, адже після вступу у СЛТ ми отримали дозвіл і авторські права на переклад підручника з лікарської етики СЛТ. Переклад підручника на українську мову серед інших перекладів був одинадцятим, але у 2009 році вийшло друге оновлене видання підручника, тож Україна по суті є першою країною, яка зробила переклад другого оновленого видання підручника з лікарської етики. Треба сказати, що цей перекладений українською мовою підручник користується надзвичайною популярністю, що спонукало нас до розробки узгодженого варіанту Етичного кодексу лікаря України і прийняття його на нашому з’їзді та з’їзді лікарських організацій.

Тобто Всеукраїнське лікарське товариство є організацією, яка через світовий досвід намагається зрушити з місця існуючу в Україні систему охорони здоров’я?

— Загальновідомо, що наша система охорони здоров’я нині не відповідає потребам суспільства та вимагає докорінних змін. Це призводить до того, що громадяни України не можуть отримати сучасну кваліфіковану медичну допомогу. Тому запозичення позитивного світового досвіду дає нам ширше бачення й більше можливостей для того, щоб побудувати в нашій країні адекватну цивілізовану систему охорони здоров’я, яка захищатиме як наших пацієнтів, так і українських лікарів.

Підготувала Галина БутBack to issue