Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"News of medicine and pharmacy" 8(321) 2010

Back to issue

Крылатые латинские выражения

Edite, bibite, post mortem nulla voluptas!
Їжте, пийте, після смерті нема ніякої насолоди (розповсюджений мотив античних надписів на надгробках та застольних начиннях).
Ешьте, пейте, после смерти нет никакого наслаждения (распространенный мотив античных надписей на надгробиях и застольной утвари).

Е fructu arbor cognoscitur.
З плоду пізнають дерево (який батько, такі й дітки).
По плоду узнают дерево (какие родители, такие и дети).

Ego nihil timeo, quia nihil habeo.
Я нічого не боюся, тому що нічого не маю.
Я ничего не боюсь, потому что ничего не имею.

Ego sum rex Romanus et supra grammaticos.
Я римський імператор, і я вище за граматиків (слова, які за легендою висловив на Констанцському соборі (1414–1418) імператор Сигизмунд у відповідь на зроблене йому зауваження.
Я римский император, и я выше грамматиков (слова, сказанные, по преданию, на Констанцском соборе (1414–1418) императором Сигизмундом в ответ на сделанное ему замечание).

Ego te intus et in cute novi.
Знаю тебе і під шкірою, і зовні (бачу тебе наскрізь) (Персій).
Знаю тебя и под кожей, и снаружи (вижу тебя насквозь) (Персий).

Ego plus quam feci, facere non possum.
Я більше, ніж зробив, зробити не можу (Цицерон).
Я больше, чем сделал, сделать не могу (Цицерон).

Epistula non erubescit.
Папір не червоніє (Цицерон звертається до історика Л. Луккея з проханням прославити його ім''я у своїх творах).
Бумага не краснеет (Цицерон обращается к историку Л. Луккею с просьбой прославить его имя в своих сочинениях).

Eripuit coelo fulmen, mox sceptra tyrannis.
Він вихопив у неба блискавку, а потім у тиранів скіпетри (напис на скульптурному зображенні американського фізика і громадського діяча Веніаміна Франкліна і на викарбованих на його честь медалях. Маються на увазі заслуги Франкліна як винахідника громовідводу і борця за національну незалежність Сполучених Штатів Америки).
Он вырвал у неба молнию, а затем у тиранов скипетры (надпись на скульптурном изображении американского физика и общественного деятеля Вениамина Франклина и на отчеканенных в его честь медалях. Имеются в виду заслуги Франклина как изобретателя громоотвода и борца за национальную независимость Соединенных Штатов Америки).

Errant, qui in prosperis rebus impetus fortunae in omne tempus fugisse se putant.
Помиляються ті, які під час благополуччя думають, що назавжди позбулися знегод (Цицерон).
Ошибаются те, кто во время благополучия думают, что навсегда избавились от невзгод (Цицерон).

Errare mehercule, malo cum Platone, quam cum istis vera sentire.
Справді, я волію помилятися разом із Платоном, ніж поділяти правильну думку з цими людьми (Цицерон).
Право, я предпочитаю ошибаться вместе с Платоном, чем разделять правильное суждение с этими людьми (Цицерон).Back to issue