Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"News of medicine and pharmacy" Неврология (316) 2010 (тематический номер)

Back to issue

Історія та перспективи роботи кафедри лікувальної фізкультури, спортивної медицини та реабілітації Харківської медичної академії післядипломної освіти

Authors: В.О. Малахов, Т.І. Ахмедов, О.С. Балабуха, М.А. Макєєва, Н.О. Федоренко, Ф.О. Волох, Г.М. Завгородня, С.М. Спузяк, К.А. Степанченко. Кафедра лікувальної фізкультури, спортивної медицини та реабілітації Харківської медичної академії післядипломної освіти

print version

За ініціативою ректора Харків­ського інституту вдосконалення лікарів (зараз — Харківська медична академія післядипломної освіти, ХМАПО) професора М.І. Хвисюка, рішенням МОЗ СРСР у 1982 р. була заснована кафедра лікувальної фізкультури й лікарського контролю, що в 1991 р. була реорганізована в кафедру лікувальної фізкультури та реабілітації. З 2000 до 2008 р. носила назву кафедри реабілітації і психотерапії. У січні 2009 р. відбулася реорганізація кафедр академії: з появою нової спеціальності на кафедрі її назву було змінено на кафедру лікувальної фізкультури, спортивної медицини та реабілітації.

Засновником кафедри та її керівником до 1999 р. був проф. Едуард Миколайович Клепіков, вихованець Харківської школи професорів Ф.Ф. Харченко та А.П. Зінченко. Едуард Миколайович протягом 11 років працював ученим секретарем Харківського інституту вдосконалення лікарів, є автором 160 статей, 40 раціоналізаторських пропозицій, 2 винаходів. Під його керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації. На кафедрі навчалися 1 аспірант та 6 клінічних ординаторів. Е.М. Клепіков брав участь у 12 міжнародних конгресах щодо питань імунореабілітації, постійно висвітлював актуальні питання реабілітації у медицині.

З 1999 по 2006 рік кафедру очолював доктор мед. наук, професор Тарієл Ілясович Ахмедов, лікар-психотерапевт, психіатр, медичний психолог, реабілітолог. Проф. Т.І. Ахмедов є членом різних міжнародних спілок психотерапевтів (WEP, EAP, EAA), академіком Нью-Йоркської академії наук. Володіє класичними методами психотерапії, проводить мікропсихоаналіз, сучасний психоаналіз, сповідує холістичний і психосоматичний підхід у медицині. Автор 230 наукових праць, з них 13 монографій, 8 винаходів. Під його керівництвом захищено 12 кандидатських дисертацій, у теперішній час виконуються 3 кандидатські роботи. Основою науково-практичної діяльності проф. Т.І. Ахмедова є вивчення питань психотерапії у реабілітації, методів гіпнозу, основ клінічного, класичного та сучасного психоаналізу.

З 2006 р. кафедру очолює доктор мед. наук, професор Володимир Олександрович Малахов, вихованець члена-кореспондента НАН України, лауреата Державної премії України, д.м.н. професора А.М. Белоуса та заслуженого діяча науки й техніки України, голови Спілки неврологів України, директора Інституту неврології, психіатрії та наркології АМН України, доктора мед. наук, професора Петра Власовича Волошина, які й визначили наукову діяльність В.О. Малахова. Працюючи з 1983 р. у ХМАПО на кафедрі неврології і нейрохірургії, В.О. Малахов під керівництвом проф. П.В. Волошина в 1990 р. виконав дисертацію на ступінь кандидата медичних наук, а у 2004 р. — доктора медичних наук.

Професор В.О. Малахов є автором 18 монографій, 2 брошур, 11 винаходів, 147 друкованих робіт, 4 раціоналізаторських пропозицій, 6 методичних рекомендацій. Під його керівництвом успішно виконано 2 кандидатські роботи та захищено 5 кандидатських робіт. У теперішній час проф. В.О. Малахов є науковим керівником 5 кандидатських дисертаційних робіт. Наукові напрямки в роботі проф. В.О. Малахова — це вивчення питань немедикаментозних методів реабілітації, механізмів вогнищевих уражень нервової системи з урахуванням стану імунонейроендокринної та серцево-судинної систем.

Першими співробітниками кафедри були:
— к.м.н., доц. К.І. Міровський — учень засновників вітчизняної психотерапії — професорів І.І. Платонова та І.З. Вільговського;
— к.м.н., доц. В.В. Шутов — невропатолог, реабілітолог, учень відомого реабілітолога, д.м.н., проф. Л.Є. Пелеха;
— к.м.н., доц. К.К. Калмиков — учень д.м.н., проф. А.А. Цукаєвої.

У теперішній час науково-педагогічну та лікувальну роботу на кафедрі здійснюють 2 професори, доктора медичних наук, 3 доценти, 4 асистенти. Викладачами кафедри постійно проводиться лікувально-діагностична робота в базових лікарнях та поліклініках м. Харкова та Харків­ської області.

Викладачі кафедри:
— проф. В.О. Малахов;
— проф. Т.І. Ахмедов;
— доц. О.С. Балабуха;
— доц. М.А. Макєєва;
— доц. Н.О. Федоренко;
— асистент Ф.О. Волох;
— к.м.н., асистент Г.М. Завгородня;
— к.м.н., асистент С.М. Спузяк;
— к.м.н., асистент К.А. Степанченко.

Клінічними базами кафедри є: міська клінічна лікарня № 7 (професор В.О. Малахов), залізнична клінічна лікарня ст. Харків (професор Т.І. Ахмедов, доцент М.А. Макєєва, доцент Н.О. Федоренко), обласний лікарсько-фізкультурний диспансер Харківської області (асистент, к.м.н. С.М. Спузяк), міська клінічна лікарня № 8 (асистент, к.м.н. Г.М. Завгородня), центральна районна лікарня м. Чугуєва Харківської області (головний лікар, асистент Ф.О. Волох, доцент О.С. Балабуха), Український НДІ протезування, протезобудування та відновлення працездатності, санаторій «Бермінводи» (асистент, к.м.н. К.А. Степанченко).

Навчальна робота на кафедрі здійснюється за спеціальностями «лікувальна фізкультура» та «лікувальна фізкультура та спортивна медицина» (цикли ПАЦ та спеціалізації), також проходить підготовка й перепідготовка лікарів із питань медичної реабілітації хворих і інвалідів на циклах тематичного вдосконалення, у тому числі проводиться госпрозрахунковий цикл за темою «Порушення мови в дорослих у системі нейрореабілітації» (для неврологів, терапевтів, лікарів загальної практики/сімейної медицини).

У грудні 2007 року кафедрою лікувальної фізкультури, спортивної медицини та реабілітації сумісно з Харківським обласним управлінням охорони здоров''я, Чугуївською районною державною адміністрацією, Чугуївським районним відділом охорони здоров''я, Чугуївською центральною районною лікарнею була організована і проведена в м. Чугуєві науково-практична конференція «Нові лікувально-реабілітаційні технології — на службу народу Слобожанщини». Проведення даної конференції — один із результатів плідного багаторічного співробітництва цілого ряду кафедр Харківської медичної академії післядипломної ­освіти та Чугуївської ЦРЛ.

У 2008 році створено Асоціацію спеціалістів відновлювальної медицини Харківського медичного товариства (голова — професор М.І. Хвисюк), до якої ввійшли всі співробітники кафедри й лікарі міських та обласних установ охорони здоров''я.

Основними науковими напрямками роботи кафедри є розробка нових патосаногенетично обумовлених методів реабілітації хворих і інвалідів із наслідками церебрального інсульту, черепно-мозкової травми, інфаркту міокарда, неврологічних проявів остеохондрозу хребта, хронічними больовими синдромами, а також психологічна і психотерапевтична допомога онкологічним хворим. Окрім цього розробляються нові методи реабілітації хворих із вогнищевими ураженнями головного мозку: аерокріотерапія, краніоцеребральна гіпотермія, клітинна терапія, озонотерапія, використання електромагнітних хвиль різного діапазону, транскраніальна магнітна електростимуляція.

З 1992 р. на кафедрі виконувалися комплексні наукові теми:

1992–2000 рр. — «Немедикаментозна корекція порушень імунного гомеостазу і патологічно змінених біохімічних показників при захворюваннях периферичної нервової системи»;

2001–2006 рр. — «Немедикаментозна реабілітація та психотерапія в неврології та терапії».

З 2007 р. на кафедрі виконується науково-дослідна робота «Реабілітація хворих неврологічного та соматичного профілю з урахуванням стану імунонейроендокринної системи й особливостей психіки».

За час існування кафедри втілено в практику охорони здоров''я 30 розробок кафедри, видано 5 монографій, 160 посвідчень на раціоналізаторські пропозиції, одержано 2 авторських свідоцтва і патент РФ, 7 інформаційних листів, 5 методичних рекомендацій. На кафедрі пройшли навчання 2 аспіранти і 10 клінічних ординаторів. Середня кількість курсантів, які щорічно навчаються на кафедрі, становить 310–330 чоловік. За час існування кафедри пройшли підготовку понад 3000 лікарів і методистів ЛФК. Проводяться цикли тематичного удосконалення, ПАЦ і спеціалізації для різних контингентів лікарів, а також методистів ЛФК. З 2003 р. на кафедрі здійснюється навчання медичних сестер з масажу та інструкторів ЛФК медичного коледжу, медичних сестер Харкова та області.

Кафедра має тісні наукові контакти з іншими кафедрами ХМАПО: неврології та нейрохірургії; травматології, вертебрології та анестезіології; фізіотерапії та курортології; народної та нетрадиційної медицини; а також з академічними закладами України: Харківським національним інститутом радіоелектроніки, Інститутом проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, Інститутом озонотерапії та медичного обладнання.

Перспективами подальшого науково-практичного, навчального та лікувального розвитку кафедри є:

1. Участь у розробці навчальних програм підготовки лікарів та середнього медичного персоналу з медичної реабілітації на післядипломному рівні.
2. Посилення взаємодії з органами охорони здоров''я, спортивними закладами та суспільними організаціями з метою поліпшення стану медичної допомоги за спеціальністю «спортивна медицина».
3. Співпраця з органами охорони здоров''я з метою створення етапної реабілітаційної служби у м. Харкові та Харківській області.
4. Розвиток нейрореабілітації як нового, актуального, практично значущого напрямку в системі медико-соціальної реабілітації.
5. Упровадження в практичну роботу ефективних методів немедикаментозного відновлювального лікування (озонотерапії, аерокріотерапії, краніоцеребральної гіпотермії, транскраніальної магнітної стимуляції, апітерапії, ароматерапії, гірудотерапії, лікувальних блокад з використанням ботулотоксину та ін.).
6. Виконання програми медико-психологічної реабілітації онкологічних хворих.
7. Реабілітація хворих із мовними розладами (афазії, дизартрії) та порушеннями ковтання.8. Використання в психологічній реабілітації хворих різноманітного профілю сучасних методик психотерапії (тілесно-орієнтованої психотерапії, системно-сімейної психотерапії, різних методик психоаналізу).

9. Подальша розробка та впровадження в клінічну практику нових заходів реабілітації кардіологічних хворих; медикаментозна та немедикаментозна терапія кардіалгій.

Основні праці співробітників кафедри лікувальної фізкультури, спортивної медицини та реабілітації за 10 років:
1. Ахмедов Т.И. Практическая психотерапия. — М.: ЭКСМО, 2008. — 745 с.
2. Ахмедов Т.И. Практическая медитация. — М.: ЭКСМО, 2008. — 500 с.
3. Волошин П.В., Малахов В.А., Завгородняя А.Н. Эндотелиальная дисфункция при цереброваскулярной патологии. — Харьков: Издательство «Тарбут Лаам», 2007. — 136 с.
4. Завгородня Г.М. Діагностичні критерії та медикаментозна корекція церебрального ішемічного інсульту з урахуванням структурно-функціонального стану судинного ендотелію: Автореферат на здобутгя ­наукового ступеня к.м.н. — Харків, 2007. — 22 с.
5. Малахов В.А., Ахмедов Т.И., Шутов В.В., Гаевая М.А., Балабуха О.С., Важенина Г.В., Завгородняя А.Н. Немедикаментозные методы лечения (электронный учебник) / Под общ. редакцией проф. А.Н. Хвисюка. — Харьков, 2007.
6. Малахов В.А., Завгородняя А.Н., Чернышова Т.И. и др. Мумиетерапия и мумиелечение. — Харьков: Стиль-издат, 2007. — 112 с.
7. Малахов В.А., Важенина Г.В., Завгородняя А.Н. и др. Мышечная спастичность при органических заболеваниях нервной системы и ее коррекция (Методические рекомендации). — Харьков, 2008. — 26 с.
8. Малахов В.А., Завгородняя А.Н., Чернышова Т.И., Гетманенко А.В. Основы натуропрофилактики и натуротерапии. — М.: Эксмо, 2008. — 464 с.
9. Малахов В.А., Гетманенко А.В., Завгородняя А.Н., Чернышова Т.И. Энциклопедия натуротерапии. — М.: Эксмо, 2008. — 400 с.
10. Малахов В.А., Завгородняя А.Н., Личко В.С. и др. Проблема оксида азота в неврологии. — Сумы: Изд-во СумДПУ им. А.С. Макаренко, 2009. — 242 с.
11. Пасюра І.М. Клініко-патогенетичне обгрунтування використання озонотерапії у комплексному лікуванні хворих на дисциркуляторну атеросклеротичну енцефалопатію: Автореферат на здобутгя наукового ступеня к.м.н. — Харків, 2005. — 11 с.
12. Малахов В.О., Гетманенко А.В., Пасюра І.М., Кравець Л.О., Ганічев В.В. Спосіб лікування початкової дисциркуляторної енцефалопатії гіпертонічного та атеросклеротичного генезу: Патент України № 43689 МПК7 А 61Л 35/14; Опубл. 17.12.2001; Бюл. № 11.
13. Малахов В.О., Тріфонова О.О. Спосіб диференційованого лікування цефалгічного синдрому: Патент України № 11330 А61КЗЗ/00, А61Р25/00; Опубл. 15.12.2005; Бюл. № 12.
14. Тріфонова О.О., Малахов В.О. Спосіб лікування головного болю при вегетативній дистонії: Патент України № 11331 А61КЗЗ/00, А61Р25/0О; Опубл. 15.12.2005; Бюл. № 12.
15. Завгородня Г.М., Малахов В.О., Губіна-Вакулік Г.І. Спосіб визначення ступеня тяжкості гострого церебрального ішемічного інсульту: Патент України № 22646; Заявлено 07.12.2006; Опубл. 25.04.2007; Бюл. № 5.
16. Завгородня Г.М., Малахов В.О. Спосіб лікування гострого церебрального ішемічного інсульту: Патент України № 22536; Заявлено 27.11.2006; Опубл. 25.04.2007; Бюл. № 5.
17. Федоренко Н.А. Иглотерапия, прижигание (прогревание), точечный массаж в медицинской реабилитации. — Х.: Прапор, 2003. — 238 с.
18. Федоренко Н.А. Немедикаментозное лечение. — М.: ЭКСМО, 2005. — 640 с.
19. Хвисюк М.І., Малахов В.О., Ганічев В.В., Пасюра І.М. Озонотерапія для неврологів та вертебрологів. — Харків: Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Українська асоціація озонотерапевтів та виробників медобладнання, 2002. — 248 с.
20. Хвисюк О.М., Хвисюк М.І., Марченко В.Г., Яроцька Е.П., Федоренко Н.О. та ін. Керівництво з немедикаментозного лікування в клінічній і спортивній медицині. Навчальний посібник для лікарів. — Харків: Майдан, 2008. — 350 с.
21. Яроцкая Э.П., Федоренко Н.А. Точечный массаж и иглотерапия (Медицинский атлас). — М.: Эксмо, 2009. — 336 с.Back to issue